I år er det 27 år siden Thor Spandow (75) etablerte Spabo Eiendom. Han kaller seg fortsatt gründer. Det sitter i ryggraden.

Spabogruppen har gjennomført et generasjonsskifte og den operasjonelle driften er overlatt til de tre barna, men Thor er fortsatt administrerende direktør for gruppen samlet og ikke minst – gründer. Spabogruppen, som er et 100 % familieeiet selskap, hadde i 2014 en omsetning på omlag 1 milliard NOK.

Gruppen omfatter i dag følgende varemerker:

  • Spabo, eiendomsutvikling og utleie i inn- og utland.
  • Amesto, tjenesteytende næring.
  • Top Temp, bemanning, (Her er vi majoritetseiere).

 

Thors strategi: bygge, forvalte og beholde

Thor Spandow- Vi er seriegründere, både jeg og barna. Hvert selskap, eller hver bygård er et nytt gründerprosjekt. Vi er ikke spekulanter, vi er utviklere og forvaltere. Vi kjøper eldre gårder, renoverer og utvikler dem. Vi bygger opp nye forretningsområder fra bunnen, eller kjøper opp og utvikler mindre selskaper. Alt handler om å skape verdi og inngå langsiktige investeringer.

Thor Spandows gründergener
Rolf Widerøe (onkel) utviklet dagens metode for strålebehandling av kreft. Viggo Widerøe (onkel) startet flyselskapet med samme navn. Else Widerøe (mor) opprettet selskapet Contact Service i 1948, spiren til Amesto.

 

Contact Service jobbet med å formidle sekretærjobber for utlendinger som kom til Norge etter andre verdenskrig og utviklet seg senere mot vikarbransjen. Thor overtok i 1980 og fortsatte driften, i tillegg til jobben som administrerende direktør i Noack Batterier (senere Varta.) Contact Service ble utviklet til Norsk Personal Gruppen, i samarbeid med kompanjongen Lars B. Gjerde, og deretter til Olsten Personal Norden. Dette selskapet ble til slutt ble solgt til Adecco i 2001. På dette tidspunktet var selskapet det nest største rekrutteringsbyrået i Norden med en årsomsetning på 2,1 milliarder kroner.

Thor har alltid interessert seg for eiendom, men tidligere kun på hobbybasis. Da Adecco kjøpte ut eierne av det som den gang het Olsten Personal Norden, plasserte Thor 150 millioner kroner av gevinsten i familiens eiendomsselskap. Da våknet barna!

Først kom den mellomste…
Jan SpandowJan Spandow (42), den mellomste sønnen, ble aktiv i eiendomsdriften i 2001. Eiendomsvirksomheten består av bolig, næring/butikker og utland.

Eiendommene i Jans portefølje ligger i dag hovedsakelig i Oslo og Moss. Selskapet er i dag blant de 40 største privateide eiendomsbesitterne i Norge og har over 450 utleieforhold, hvor om lag to tredjedeler stammer fra boligutleie. For næringslokaler er fokus særlig på Grünerløkka. Her har Spabo 47 butikklokaler/serveringssteder og er dermed en tung aktør. Eiendomsvirksomheten utgjør det meste av konsernets balanse og er estimert til en verdi av 1,7 milliarder NOK i 2013.

 

 

Så kom den største…
Arild SpandowArild (45) kom inn i den delen av familieselskapet som jobber med tjenesteytende næring, nå Amesto Group. Han er i 2014 konsernsjef for Amesto Group, som står for brorparten av konsernets omsetning.

 

 

 

 

 

Til slutt kom den minste….
Ariane SpandowOgså Ariane Spandow (37) er nå aktivt inne i driften i Amesto Group. Først på markedssiden, så på CSR og Eiendom. Hun har tidligere vært daglig leder og gründer for selskapet Den Kule Mage, som solgte mammaklær på Glasmagasinet i Oslo.

 

 

 

 

Aksjefordeling
Generasjonsskiftet i selskapet er gjennomført, men Thor har fortsatt en mindre aksjepost i Amesto Group, mens barna hver eier 33,3% av aksjene i Spabogruppen. Alle familiemedlemmene er aktive i styresammenheng og har full kontroll med selskapene. Alle større beslutninger krever full enighet mellom alle fire før iverksettelse.

Les om “La Familia” i Kapital. 

 

Om Amesto

Amesto ble opprettet i 2002 og er et nordisk konsern med 1000 ansatte.  Konsernet består av virksomheter i Norge, Danmark, Sverige og UK med spesialisering innen outsourcing av regnskap, HR og lønn, forretningssystemer, oversettelse- og tolketjenester, samt rekruttering og konsulentutleie. Mer om Amesto Group