Intervju med årets «Most Valuable Player Visma.net»

5
mai

5. mai 2017

Intervju med årets «Most Valuable Player Visma.net»

Tidligere i år ble Håkon Ødven (33) kåret til MVP Visma.net. Nå går han i front i Norden med Cloud ERP.

Du ble kåret til «Most Valuable Player Visma.net». Hva betyr det for deg og Amesto Solutions? 

Å vinne denne prisen betyr svært mye for meg som person og Amesto Solutions som selskap. De fleste selskapene vi jobber med er i en omstillingsprosess. Står du stille, blir du skutt, sa en klok kvinne en gang. Amesto Solutions er Nordens største forhandler av Visma Software, så det er en stor omstilling for konsernet at vi nå går over fra tradisjonelt lisenssalg til fullt abonnement. Vi ser at markedet går i retning sky og da må vi være i front. Vi har spesialisert en rekke mennesker på Visma.net ERP og ser at flere og flere nye kunder går for 100% sky. Vi ligger langt foran når det gjelder omstilling fra jord til sky og er ikke påvirket av gamle forretningsmodeller som kan være en administrativ hindring for omstilling. Jordplattformene kommer selvfølgelig til å leve i mange år fremover og de fleste menneskene i Amesto Solutions jobber med jord. Vi har derfor laget et eget team som tenker og lever 100% sky. 

Hvorfor endres måten vi betaler for software?

Det har vært en massiv endring i de siste årene i måten vi - som både forbrukere og bedrifter - ønsker å kjøpe. I dag setter vi pris på bekvemmeligheten og fleksibiliteten til å abonnere, leie eller dele tjenester gjennom pay-as-use-modeller, snarere enn å kjøpe produkter direkte.

ERP, CRM, HRM og BI er alle løsninger som du kan abonnere på og skalere opp eller ned avhengig av behovet for din bedrift. Det handler mye om frihet og fleksibilitet. Som forbruker er vi vant til å leie tjenester som for eksempel boligalarm, mobilabonnementer og leasing av bil og vi trekker kanskje med oss atferd som forbruker inn i selskapet. Dette betyr at leverandørene trenger å tilpasse seg den nye økonomien. De trenger abonnementsmodeller som holder kundene konsekvent engasjert. 

Det siste kvartalet (Q1 – 2017) har vi implementert flere nye kunder på Visma.net ERP med tilhørende tjenester der alt er på abonnement. Ingen av kundene har høye investeringskostnader på lisenskjøp. Det eneste kunden investerer i er kompetansebygging og tilpassing av prosesser og løsning.

Hvordan har Amesto Solutions fokusert Visma.net ERP?

Amesto Solutions har lang erfaring med OnPrem (jordbasert) ERP og brukte denne erfaringen for å se hva Visma.net kunne tilby og hvordan vi kunne gi kunden merverdi. 

I 2015 gikk egentlig startskuddet for da vi virkelig skulle bygge kompetanse og få kunder inn på Visma.net. Løsningen var klar og kundene var fornøyde. Vi ser at det har økt med både henvendelser for å få mer informasjon og antall implementeringer. Amesto Solutions øker kompetanse og antall ansatte i teamet jevnt. Vi har et godt nordisk samarbeid for å lære av hverandre. Logistikk for eksempel er internasjonalt, så her er det svært lett å lære av hverandres erfaringer. Finans er mer tilpasset hvert enkelt land og deres lover, men prosessene er tilnærmet lik.

Kommer bedriftene til å fortsette med konvertering over til sky i 2017?

Svaret er ja! Dette gjelder alt fra Microsoft Office sine web-applikasjoner og Google-docs til Facebook/Workplace, ERP, CRM, HRM og BI-løsninger. Det er ikke en overdrivelse å si at cloud dominerer IT-utviklingen akkurat nå. Amesto Solutions har både Hybrid (kombinasjon mellom jord og sky) og 100% rene skyløsninger, men vi ser at våre nye kunder ofte havner fullt og helt i skyen på Visma.net. Det er også mange eksisterende kunder som begynner å se fordelene med å løfte seg opp i skyen.

Ifølge Cisco Global Cloud Index kommer SaaS-distribusjonen til å øke med 59 % i 2018. En fersk studie utført av KPMG viste at nesten halvparten av de spurte lederne i undersøkelsen oppga SaaS som det mest sannsynlige området for investering.

Vi tror at vi kommer til å se en større økning i 2017 enn 2016 på det som gjelder skyløsninger hos kundene våre, både når det gjelder eksisterende kunder og migrering til skyen, samt forespørsler fra nye kunder. Dette vil kreve mye av oss som leverandør og vi har derfor valgt å spesialisere en god del mennesker på området. Vi har i de siste årene tilegnet oss masse god kunnskap om hvordan vi skal konvertere fra jord til sky og hvordan kundene skal få mest mulig ut av effekten ved å gå over til Visma.net. 

Hvorfor velger kundene Visma.net ERP?

Det er stor variasjon i årsaken til at kundene velger Visma.net ERP, men vi har noen faktorer som går igjen. Den første er nok kostnad. Det er betydelig på lang sikt å gå for sky versus OnPrem. Kunden slipper oppgraderinger av software og server, dyr serverdrift eksternt eller internt og dyre installasjon, samt muligens dyrere integrasjoner. 

Den andre årsaken er fleksibiliteten i hvordan kunden betaler for programvaren. Alle tjenestene er på abonnement og vi utfordrer også våre tredjepartnere til å komme med abonnementsmodeller for å tilfredsstille kravene fra markedet. 

En tredje årsak er muligheten for effektivisering og automatisering av daglige prosesser. Alt fra inngående og utgående fakturaprosess til integrasjoner med forsystemer som generer ordre. Kundene som velger Visma.net ERP er alt fra fem ansatte med til dels avanserte prosesser til selskaper med flere hundre ansatte. Mange av disse kjører også logistikk i skyen med integrasjoner til webshop og andre tjenester som man knytter til logistikk. 

En fjerde årsak er at mange har flere forskjellige systemer som ikke er integrert med hverandre. Det er fortsatt slik i 2016 at det leveres inn papirer på for eksempel egenmelding som da manuelt registreres i en HRM-løsning. Den dataen som den ansatte registrerer, om det gjelder HRM, finans, salg eller logistikk følger hele prosessen elektronisk og er 100% integrert med hverandre.

Hvilke kunder velger Visma.net ERP?

Vi har kunder i mange segmenter og vertikaler. Hovedtyngden ligger nok i tjenesteytende og innenfor handel & grossist. Mange av selskapene har integrasjoner med transportadministrasjon, webshop og tjenester rundt logistikk. Flere og flere innenfor repeterende transaksjoner som eiendom og selskaper som har kunder som får faktura månedlig (vaktselskaper, IT-selskaper osv.). Det finnes også en rekke innenfor produksjon/industri, forvalting og en hel rekke spennende selskaper som vi elsker å jobbe med.

Lurer du på om Visma.net passer for din virksomhet?

Book en gratis demo av Visma.net eller spør våre spesialister om mer informasjon.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan optimalisere eller forenkle forretningsdriften?

Ta kontakt, så hjelper vi deg !

Ja takk, kontakt meg