Trådløs leder i tøffe tider

6
okt

6. oktober 2015

Trådløs leder i tøffe tider

I regnskapsbransjen, som sikkert mange andre bransjer, er høsten tiden for seminarer, faglig påfyll og legging av strategier og handlingsplaner.

Hvordan skal norske bedrifter bli mer effektive?

Gjennomgående temaer under høstens seanser er relativt tydelig:

1) Det er mørke skyer på himmelen for den norske økonomien 

oljeprisen stuper, oljerelaterte bedrifter nedbemanner over en lav sko, og vi ser effekter og ringvirkninger i hele økonomien. Selv om vi visste at dette scenarioet kunne inntreffe, har vi vært for lite proaktive i gode tider for å rigge oss for å møte utfordringene.

2) Norske bedrifter er ikke effektive nok 

Vi er ikke flinke nok til å ta i bruk tilgjengelig teknologiske løsninger og se muligheter for hvordan vi kan drive en business mer effektivt med færre ressurser og bedre kontroll.

Jeg, som så mange av norske bedriftsledere over 40 år, har vokst opp med kun NRK på TV, fasttelefon og om vi var heldig: Commodore 64. Vi har derfor ett litt annet forhold til teknologien enn generasjon X og Y, som er født og oppvokst med teknologi som en stor del av livet. Mange av oss har lært å bruke, og ikke minst, sette pris på teknologi. Vi har også innsett at mye av en bedrifts konkurransefortrinn ligger i nettopp evnen til å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Likevel sitter vi igjen med hypotesen om at mange av bedriftene der ute går glipp av vekst og lønnsomhet fordi de undervurderer effekten av riktig bruk av verktøy.

Som leder for ett av Norges ledende økonomihus, ser jeg daglig eksempler på dette. Vår hverdag blir mer og mer effektiv og trådløs, og målet vårt er å få flere og flere av våre kunder og fremtidige kunder, til å bli trådløse og effektive sammen med oss. Jeg ser at mange bedrifter som henvender seg til oss ikke er kjent med de effektiviseringsmuligheter som foreligger ved for eksempel å ta i bruk elektroniske faktura (EHF)elektroniske reiseregninger, automatiseringsløsninger, godkjenning av faktura og reiseregninger på mobil, registrering av fravær på mobil – selv om vi vet at det ligger enorme effektiviseringsgevinster ved å ta i bruk slike systemer.

Systemleverandøren VISMA har beregnet at næringslivet kan spare 27 milliarder bare ved innføring av obligatorisk EHF faktura. Tar man i betraktning at det er ca 500.000 bedrifter i Norge, utgjør dette en gjennomsnittlig årlig besparelse per selskap på 54.000 kr. I tillegg ligger det til rette for store administrative besparelser ved  å ta i bruk de andre nevnte produkter over.

Så hvorfor gjør vi ikke det da? Jeg tror mye av svaret ligger i en (feil)oppfatning om at det er både dyrt og krevende å ta i bruk ny teknologi/nye systemer. I tillegg ligger det en iboende endringsaversjon i en stor andel av befolkningen, samtidig som verken regnskapsbransjen eller systemleverandørene har vært flinke nok til å markedsføre de muligheter og besparelser som ligger i utviklingen. Til slutt tror jeg nok også at mange av bedriftsledere ikke har stilt høye nok krav til drift/effektivisering i egen regnskapsavdeling/økonomifunksjon eller til sin regnskapsleverandør.

Men hva skjer når vi får kniven på strupen i tøffe tider? Jo, da tvinges man til å se på alle muligheter, og da ser vi at både kreativiteten og løsningsvilligheten blomstrer. Jeg er fra Vestlandet og var nylig hjemme på besøk i Stavanger, en region som virkelig har store utfordringer om dagen. Jeg benyttet anledningen til å møte flere bedriftsledere for å se på hvordan Amesto AccountHouse kunne spille en rolle i selskapenes jakt etter effektivisering og kostnadsreduksjoner. Vi diskuterte både outsourcing av regnskap og lønn, samt innføring av best practise metodikk og verktøy/teknologi som mulige tiltak. Dette er løsninger som raskt kan gi store besparelser, og som selskaper som står ovenfor dramatisk omsetningsfall og lønnsomhetsutfordringer absolutt bør vurdere. Tilbakemeldingen fra bedriftslederne var utelukkende positiv, og med en «hvorfor har vi ikke gjort dette før?»

Min oppfordring er derfor: Ikke vent til du får kniven på strupen! Gjør en vurdering av effektiviteten i din bedrift i dag! Vi hjelper deg gjerne til å øke lønnsomheten ved å bli en trådløs leder gjennom effektive løsninger og gode tjenesteleveranser

Les mer om hva vi kan bidra med for å effektivisere din bedrift på våre nettsider.

Eller send meg gjerne en mail så hjelper vi deg å kartlegge dine behov.

 

Siri Nilssen
CEO 
Amesto AccountHouse
siri.nilssen@amesto.no