Forelskelse er farlig

12
des

12. desember 2015

Forelskelse er farlig

Visste du at mer enn 50 prosent av alle viktige beslutninger vi tar er feil? Det hevdet i alle fall Nils Tore Meland, forfatter av boka «En god beslutning» da han nylig var gjest under ledermøte i Amesto AccountHouse. Nils Tore er både dyktig og grundig, og hadde selvfølgelig full vitenskapelig støtte for utsagnet. Han viste til at årsak til feilslutninger ofte kan relateres til overoptimisme, mangel på alternativer, fravær av en djevelens advokat og at vi tenderer til å lete etter bekreftende informasjon for å underbygge våre beslutninger.

Foredragsholdere har ofte en strategi for å nå frem med sitt budskap, og jeg antar at forfatterens strategi i dette tilfellet var å begynne seansen med å bryte ned vår egenvurdering av hvor gode beslutningstakere vi egentlig er. Det fungerte godt. Samtidig som Meland forklarte hvor mange feilbeslutninger vi tar, kjente jeg beslutningsvegringen senke seg over meg. Planen hans var selvfølgelig å riste litt i oss først men å forlate oss med gode og praktiske beslutningstips slik at vi kunne bli så gode beslutningstakere som mulig. Selv om jeg fikk en viss grad av beslutningsselvtillit tilbake etter hvert, klarte jeg imidlertid ikke helt slippe tak i det nyervervede faktumet forbundet med feilbeslutninger.

Som revisor og gammel CFO ligger fakta, datainnsamling og analyser som beslutningsgrunnlag i ryggmargsrefleksen, og jeg tror at når jeg tar meg tid til en grundig prosess, går det relativt bra. Men, jeg må innrømme at jeg nok går i mange av fellene som er beskrevet i boken; jeg forelsker meg… ofte og intenst, i  ideer, mulighet og ting. Og det er farlig, da går jeg i neste felle: Jeg glemmer å vurdere andre alternativer eller jeg finner gode argumenterer for at dette er riktig beslutning. Som den dyre designervesken jeg falt dypt og ukritisk for i New York, og som i utgangspunktet verken hadde riktig størrelse, farge eller form, men som jeg bare måtte ha. Og som har samlet støv siden… Hadde jeg fulgt noen grunnleggende prinsipper rundt datainnsamling og analyser, utvidet søket, funnet flere alternativer, analysert og rangert, ville jeg ifølge Meland seksdoblet sjansene mine for å ta en god beslutning. Jeg kunne hatt en veske jeg faktisk har nytte og glede av, og ikke en støvsamler.

Dette gjelder også i arbeidslivet! Vi tar dessverre alt for ofte beslutninger basert på (mage)følelse og/ eller intuisjon. Her kan man selvfølgelig være heldig og treffe blink en gang iblant, men det er ikke en beslutningsstrategi vi vil anbefale. I Amesto AccountHouse har vi mange kunder som er dyktige til å bruke tilgjengelig datagrunnlag, eller oss som rådgivere,  i sine beslutningsprosesser.  De bruker statistikker, analyserer trender og bruker informasjonen som grunnlag for neste års budsjetter, i analyser om nye produkter/avdelinger, eller i vurdering av nyansettelser.  Sikrer de i tillegg å ha mer enn ett beslutningsalternativ, foretar grundig risikoanalyse og setter på en djevelens advokat i prosessen følger de Melands råd om hvordan ta gode beslutninger.

OG – det ser ut til å lønne seg! Vi ser en klar sammenheng mellom de kundene som systematisk har gode beslutningsprosesser og resultatene disse selskapene leverer.

For min del har jeg lært at jeg alltid bør koble på CFO refleksen, finne fakta, alternativer og stille noen kritisk spørsmål før jeg tar de fleste beslutninger. Selv om jeg er forelsket…

 

Siri Nilssen
CEO 
Amesto AccountHouse
siri.nilssen@amesto.no