Julegave fra skatteetaten - Ytterligere komplisering av regelverket

6
jan

6. januar 2016

Julegave fra Skatteetaten

Ytterligere komplisering av regelverket

Fra 2016 blir hverdagen for tusenvis av ansatte, ledere og lønningsmedarbeidere berørt av nye satser i forbindelse med kjøregodtgjørelse.

Statsbudsjettforliket for 2016 som ble presentert i november medfører reduksjon i skattefri kilometergodtgjørelse, og vi har tidligere skrevet at dette medfører en større administrativ byrde for virksomheter. 23. desember publiserte Skatteetaten en kunngjøring som avklarer hvordan reglene for 2016 blir, og som vi har antatt blir det mer å holde orden på. Regelverket blir ikke enklere enn fryktet, heller tvert imot.

Kort oppsummert blir reglene slik:

Skattefri kilometergodtgjørelse for bruk av egen bil blir kr 3,80 per kjørte kilometer inntil 10 000 km. Det gjelder også for el-biler og arbeidstakere med arbeidsted i Tromsø.

Statens reiseregulativs sats inntil 10 000 kilometer er kr 4,10, mens el-bil og arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø får kr 4,20. Det medfører en skattepliktig del på kr 0,30 eller 0,40 per kilometer.

Dersom man kjører over 10 000 kilometer er den skattefrie satsen kr 3,45 per kilometer. Statens reiseregulativs sats over 10 000 kilometer er kr 3,45 per kilometer, mens el-bil blir godtgjort med kr 4,20 og arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø får kr 3,55. Kjøring med vanlig bil blir dermed skattefri etter statens satser, mens det blir en skattepliktig del på kr 0,75 eller kr 0,10 for henholdsvis kjøring med el-bil og arbeidstakere med arbeidssted Tromsø.

For utlandet gjelder egne satser. Den skattefrie satsen for kjøring i utlandet er kr 3,80 per kilometer uansett kjørelengde. Statens reiseregulativ har forskjellige satser avhengig av kjørelengde, om det er el-bil og om man har arbeidssted i Tromsø.

Ettersom det er ulike skattefrie satser for kjøring i Norge og i utlandet på kjøring over 10 000 kilometer blir dermed regelverket enda mer komplisert enn det vi antok ville bli den nye virkeligheten.

De nye kilometersatsene i 2016 ser dermed slik ut dersom man følger statens reiseregulativ (alle per kjørte kilometer):

  Kjøring i Norge     Statens reise-regulativ Skattefri sats Innberetningspliktig beløp
  Inntil 10 000 kilometer Standardsats   4,10 3,80 0,30
    Arbeidssted Tromsø   4,20 3,80 0,40
    El-bil   4,20 3,80 0,40
             
  Over 10 000 kilometer Standardsats   3,45 3,45 0
    Arbeidssted Tromsø   3,55 3,45 0,10
    El-bil   4,20 3,45 0,75
             
  Kjøring i Utland     Statens reise-regulativ Skattefri sats Innberetningspliktig beløp
  Inntil 10 000 kilometer Standardsats   4,10 3,80 0,30
    Arbeidssted Tromsø   4,20 3,80 0,40
    El-bil   4,20 3,80 0,40
             
  Over 10 000 kilometer Standardsats   3,45 3,80 0
    Arbeidssted Tromsø   3,55 3,80 0
    El-bil   3,45 3,80 0
             

Vi oppfordrer nok en gang myndighetene til å forenkle hverdagen for alle virksomheter, og ikke gjøre regelverket mer komplisert slik denne endringen er et eksempel på. Det er svært mange virksomheter som er bundet til Statens reiseregulativ for reisegodtgjørelse, og det eneste fornuftige er at de skattefrie grensene settes på samme nivå som regulativet.

Trenger du litt hjelp til å holde styr på kilometerne kan det være greit å bruke en app som gjør jobben.