Snart tid for ferie - kjenner du reglene?

18
apr

18. april 2016

Snart tid for ferie

Kan du feriereglene?

Snart kan man begynne å glede seg til feriepengene, og sammen med gleden av å få litt ekstra penger mellom hendene så dukker det også opp en del spørsmål fra de ansatte. Ansatte etterspør informasjon om rettigheter og kjenner ikke detaljene omkring beregningen av feriepenger. De vil vite hva de har i vente, og arbeidsgiver, som en profesjonell part, må kjenne reglene.

Mange arbeidsgivere har satt seg for dårlig inn i regelverket. Dermed kan de fort ta avgjørelser som vil koste dem dyrt. Betaler du ut feriepenger til en ansatt før feriepengemåneden uten å forsikre deg om at arbeidstaker har forstått at han/hun vil få tilsvarende mindre utbetalt i feriepengemåneden som beløpet de ber om i forskuddsutbetaling, ja da er du i trøbbel. Konsekvensen kan bli at feriepengene kreves utbetalt på nytt. Det er også smart å huske på at, gir man mulighet til å avvike fra lovverket til en, så har man satt presedens. 

Les om hvordan vi hjelper kundene våre med HR- og lønnstjenester. 

Både som arbeidsgiver og arbeidstaker bør du være klar over følgende:

1. Du må avholde ferie, selv om du er nyansatt.

Mange tror at de ikke behøver å ta ut ferie hos sin nye arbeidsgiver fordi de ikke har opparbeidet full pott med feriepenger hos sin nåværende arbeidsgiver. Dette er ikke riktig og faktisk ulovlig.

Det er kun hvis man forrige år var student, arbeidsledig, ansatt i utlandet, sykemeldt tilnærmet hele året eller i permisjon at man kan avvike fra regelen om å avholde ferien. Alle andre har feriepenger opptjent hos tidligere arbeidsgiver, og skal dermed avholde ferien sin. De skal ikke motta lønn i feriepengemåneden, for da skal de bruke feriepengene som de har fått utbetalt fra tidligere arbeidsgiver. Det eneste en arbeidstaker som var ansatt i et annet firma året før har krav på, er å få lønnstrekket for ferie på de dagene de faktisk avholder ferie. Men, de skal fortsatt avholde 5 uker.

2. Kan den ansatte bestemme når han/ hun vil ha ferie.

Man kan ikke bestemme ferie som ansatt, men man kan ønske seg ferie i en bestemt periode mellom 1 juni og 30 september. Men er det ikke mulig å etterkomme ønske fra ansatt så er det arbeidsgiver som har siste ordet.

Er du over seksti år, kan du selv bestemme tiden for avvikling av ekstraferien. Arbeidsgiver skal ha varsel minst to uker før avviklingen av ekstraferien.

3. Din arbeidsgiver har plikt til å informere deg om konsekvensene rundt det å be om utbetaling av feriepengene dine før feriepengemåneden.

Arbeidsgiver har plikt til å passe på at arbeidstaker har forstått at han/hun vil få tilsvarende mindre utbetalt i feriepengemåneden som beløpet de ber om i forskuddsutbetaling. Gjør ikke arbeidsgiver sin plikt her, kan konsekvensen bli at feriepengene kreves utbetalt på nytt. Arbeidsgiver skal også være klar over at hvis de avviker fra loven overfor kun en person, for å være snille, eller av en annen grunn, så har samtlige ansatte rett til å få samme muligheten.

4. Hvor mange feriedager kan man overføre?

Du har krav på å overføre to uker + de fire avtalefestede feriedagene til neste år. Med avtalefestede feriedager så mener vi de 4 siste dagene som utgjør 5 ferieuke. Loven sier at alle skal ha 21 dager ferie, altså 4 uker og 1 dag, men de fleste bedrifter i Norge opererer med 25 dager ferie, eller da 5 uker.

Overføring av ferie skal skje automatisk ved utgangen av året, basert på arbeidsgivers ferieoversikt.    

5. Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir syk i ferien?

Ferieloven ble endret fra 1 juli 2014, og nå sier bestemmelsen at hvis du blir syk i ferien så har man rett til å få ferien tatt ut på et senere tidspunkt på året. For å få rett på ny ferie så må det foreligge sykemelding fra lege for perioden det gjelder, og så må man huske å sette frem krav om erstatningsferie til arbeidsgiver umiddelbart etter man er tilbake på jobb.

6. Hvor mye får man i feriepenger?

Etter ferieloven får du 10,2 prosent av det du har opptjent hos din arbeidsgiver i opptjeningsåret. Hvis bedriften opererer med 5 uker ferie så er det 12% som beregnes i feriepenger. Opptjeningsåret er året forut for ferieåret.

Eksempel: Opptjeningsåret 1.1.2015 til 31.12.2015. Ferieåret er 1.1.2016 til 31.12.2016.

Er du over seksti år har man rett på ytterlig 1 uke ferie, og prosentsatsen forhøyes med 2,3%. Dette er som regel begrenset opp til 6G.

 

Åse Moss Hansen
Fagdirektør Payroll
Amesto AccountHouse

Amesto AccountHouse ble etablert i 2004 og er blant de ledende økonomihus i Norge. Hos oss kan du få både lønn, regnskap, HR og rådgivning på ett sted. Vi tilbyr løsninger til alt fra små bedrifter til store konsern og internasjonale selskaper. Alle våre ansatte har lang erfaring innen regnskaps, lønns- og økonomistyringstjenester.