Ledelse

14
mar

14. mars 2017

Hva innebærer god ledelse?

Transcenderende ledelse

Caroline Gjerding, Regionsdirektør i Amesto AccountHouse har vært meg og skrive artikkel om ledelse i Magma, Econas tidsskrift for økonomi og ledelse.
 

Sammendrag: "Transcenderende ledelse"

En fersk SINTEF-rapport slår fast at endringshastigheten i Norge øker. Norske bedrifter er derfor i økende grad avhengig av rask omstillingsevne, noe som fordrer en rekke komplekse lederegenskaper. I litteraturen beskrives hundrevis av teorier for vellykket lederskap, men flere forskere har påpekt at det er behov for et mer helhetlig teoretisk rammeverk. Transcenderende ledelse er et slikt holistisk rammeverk, som i en ny pilotundersøkelse av den norske mediebransjen synes å være et velegnet verktøy for å undersøke og presentere vellykket og ønskverdig lederatferd. Rammeverket belyser lederatferd langs tre dimensjoner: ledelse av andre, ledelse av organisasjonen og ledelse av seg selv. Ramme­verket inkluderer dermed tre ledende teorier for lederskap: transformasjonsledelse, strategisk ledelse og autentisk ledelse, som samlet gir en god og konsis oversikt over hvilke nøkkelegenskaper ledere bør etterstrebe å inneha. Transcenderende ledere assosieres med bedre økonomiske resultater, bedre trivsel, et sterk­ere samfunnsansvar og større innovasjonskraft. Rammeverket er utviklet av Mary Crossan og kolleger ved Ivey Business School i Toronto, og har ikke tidligere vært beskrevet på norsk.

Les hele artikkelen på: www.magma.no

Caroline Gjerding
Regionsdirektør 
Amesto AccountHouse
Send e-post
Besøk Linkedin-profilen&nbsp