Nysalget opp 60 prosent

29
mar

29. mars 2017

Nysalget opp 60 prosent

Bratt og lønnsom! Slik oppsummerer CEO Siri Nilssen sin egen læringskurve i sosiale medier det siste året. I løpet av ett år økte Amesto AccountHouse salget med 60 % og gikk samtidig til topps i konsernet på medarbeidertilfredshet. Økt innsats på digitalt salg og aktiv deltakelse i sosiale medier har mye av æren for veksten.

– Det er et par ting du rett og slett må slutte å si som leder i 2017: "Leke med sosiale medier kan du gjøre på fritiden, Facebook virker ikke og det får markedsavdelingen fikse." For faktum er at her har du som leder verdens største markedsplass et par tastetrykk unna deg, da sier du ikke nei. Men du må ut av komfortsonen og delta aktivt selv for å få optimal effekt, sier Nilssen.

Høsten 2015 bestemte Siri Nilssen seg for å gå «all in» på digitale og sosiale medier. Som økonom ble det viktig å ha en grundig plan med tydelige KPIer på plass, før selskapet trykket på startknappen.

– Vi har allerede erfarne og gode salgsressurser hos oss, så grunnmuren var på plass. Det vi gjorde var å legge på et ekstra lag ved å sette fullt trykk på den digitale og sosiale salgssiden i tillegg. Det handler egentlig om å tørre å dele kompetanse og by på ekspertene våre. Vi sitter på utrolig mye kunnskap som andre kan ha nytte av. Man kan ikke sette en prislapp på alt, og vi må heller ikke tenke at vi skal ha instant pay back.

Et grunnleggende prinsipp hos Amesto AccountHouse er å ta ekspertrollen på alvor også digitalt og sosialt. Det innebærer at medarbeiderne oppfordres til å skrive blogginnlegg om alt fra krav og rettigheter rundt ferie til personvern og skatt. Strategien er bygget opp rundt faktiske problemstillinger ledere og ansatte i målgruppen har. Innholdsstrategien består av nyttig innsikt, tips og råd. Tanken er at det skal være verdiskapende å følge selskapet i sosiale medier.

BLI BEDRE KJENT MED OSS PÅ FACEBOOK – BESØK SIDEN

I tillegg har selskapet en ambisjon om å bli Norges sprekeste økonomihus, så nå vanker det historier og inspirasjon om trening side om side med regnskap, HR og lønnsproblematikk.

– Jeg tenker at det handler mye om å være nysgjerrig. Du behøver ikke være noen kløpper i sosiale medier, men du må innse at det ligger et stort salgspotensiale her. Det klokeste du gjør som leder er å ha flinke folk rundt deg, folk som er oppvokst med sosiale medier og kan gi deg råd om hvordan du skal manøvrere riktig. Det er ikke viktig å trykke liker på kattebilder, eller å ha en profil flest mulig steder. Du bør betrakte sosiale og digitale medier som et strategisk verktøy for å nå selskapets mål. Da må du ha en rød tråd i det du gjør.

Not a one man show

Ifølge en undersøkelse fra Deloitte* sier 80 prosent av de spurte at de foretrekker å jobbe for en digital kompetent leder. Samtidig viser en undersøkelse fra analyseselskapet Rock it at en av fire norske toppledere får stryk i teknologiske kunnskaper.

– Norske ledere er i ferd med å havne kraftig bakpå. Fortsetter de sånn distanserer de seg fra medarbeidernes hverdag og virkelighet. Generasjonen som er på vei inn i arbeidslivet nå forholder seg til verktøy og plattformer på en helt annen måte enn mange ledere gjør. De er flasket opp på sosiale medier, apper, åpenhet og delingstanke. Faren er at de føler de går 15 år tilbake i tid når de går inn døren på jobb. Da sliter du fort med å tiltrekke og beholde de beste hodene, sier Nilssen.

Da Amesto AccountHouse bestemte seg for å jobbe etter en digital og sosial salgsstrategi ble det raskt klart at dette ikke var en «one man job».

– Jeg grøsser når jeg hører ledere som overlater sosiale medier til markedsavdelingen. Det er rett og slett dømt til å mislykkes. Et av suksesskriteriene for oss har vært å få medarbeiderne engasjert. Som leder må du gå foran selv, du må fortelle hva du gjør, hvorfor du gjør det og være åpen om at vi ikke klarer det uten dem. Lar du markedsavdelingen dele innholdet alene når du kun deres nettverk, får du med deg medarbeiderne når vi plutselig langt flere og ofte også riktigere målgruppe. Samtidig må dette være noe de tror på og ønsker å være en del av. Du må aldri falle for fristelsen til å pålegge noen å dele. Da mister du troverdighet, sier Nilssen.

BLI BEDRE KJENT MED OSS PÅ LINKEDIN – BESØK SIDEN VÅR

Det er mye en leder skal ta ansvar for og enkelte kan nok føle at det å være aktiv i sosial medier bare blir nok en ting som stjeler tid i hverdagen.

– For meg er ikke det å være en digital leder en belastning. Ja, det tar tid, men det er lønnsomt og mer en tankemåte og en livsstil. Jeg er aktiv i sosiale medier på fritiden og tar det med meg inn i jobben. Jeg ser dessuten at jeg har en klar fordel i forhold til andre som ikke har «lekt seg» inn i nye verktøy. Et konkret eksempel er innføringen av samhandlingsplattformen Workplace hos oss. Ledere som aldri hadde brukt Facebook brukte langt mer tid og krefter på å komme i gang. Det samme gjelder Kahoot, eller LinkedIn. Det du gjør på fritiden hjelper deg til å se smartere løsninger og finne bedre verktøy på jobb, sier Nilssen.

Tips til deg som vil bli en digital og sosial leder:

 • Allier deg med noen som er gode på sosiale medier. Be dem lære deg basics og test det ut selv.
 • Lær av andre ledere i og utenfor eget selskap. Følg dem.
 • Lag en forretningsstrategi. Bestem hvilken profil ditt selskap skal ha.
 • Gå foran selv og vær involvert.
 • Oppfordre folk rundt deg til å delta.
 • Investere tid og ressurser.
 • Kom deg ut av komfortsonen. Det er din plikt som sjef.
 • Belønne og synliggjøre digitale initiativer og forenkling.
 • Innse at digitale sjefer lever lenger, selger bedre og har de beste medarbeiderne.
  *(MIT Sloan Management Review og Deloitte lanserer sin fjerde årlige, internasjonale undersøkelse om digital forretningsvirksomhet, med grunnlag fra 4800 ledere på tvers av 27 bransjer i 129 land.)