Derfor trenger du budsjett

28
jun

28. juni 2017

Hvorfor bruke budsjett?

Bruk budsjett – unngå fallgruvene

Fredag 23. juni holdt Amesto AccountHouse sin første livestream på Facebook. Der fikk du svarene på hvorfor du bør bruke budsjetter. I denne episoden lærer du hva som er de vanligste fallgruvene dersom man ikke setter opp budsjett.

Hvorfor bruke budsjett?

I denne episoden forklarer Caroline Gjerding og Ingrid Tenden-Vie hva som er de vanligste fallgruvene dersom man ikke setter opp budsjett for bedriften. Bruk halvannet minutt og se episoden slik at du kan styre unna fallgruvene. 

Hva er de vanligste fallgruvene når man ikke setter opp budsjett?

Hvis man ikke lager en plan for den økonomisk driften sin står man i fare for å drifte uten mål og mening. Da kan det fort skje at man rigger driften sin feil. Man bør for eksempel ha en formening om hvor høye lønnskostnader man bør ha, satt opp i mot omsetningen din. Hvis man ikke har en plan for dette står man i fare for å ha en bedrift med lav lønnsomhet. 

Hvis du setter opp et budsjett så har du en plan for hvordan fremtiden skal se ut. Da kan du oppdage ting i regnskapet ditt i ettertid som du ellers ikke ville hatt mulighet til. Du har også mulighet til å oppdage ting litt tidligere slik at du kan ta grep og få bedriften på rett kjøl.

Hvis du skal investere er det også viktig å se hvordan det vil påvirke driften din. Da kan du sette opp et investeringsbudsjett.