5 grunner til hvorfor du bør outsource regnskapet ditt

19
nov

19. november 2018

5 grunner til hvorfor du bør outsource regnskapet ditt

Det er flere grunner til hvorfor du bør outsource regnskapet ditt til en profesjonell partner. 

De fleste som driver bedrift, må føre regnskap. Mange har på et eller annet tidspunkt vurdert å gjøre jobben selv eller å ansette en dedikert ressurs til å håndtere oppgavene. Fordelen med å bevare økonomifunksjonen internt er at man får et tettere forhold til bedriftens økonomi og en bedre forståelse for hva som ligger bak de ulike nøkkeltallene.

Det er helt klart mulig å gjøre jobben selv, men du må da være klar over at feil i regnskapet kan føre til at du betaler for mye i skatt eller at du gjør feil som kan resultere i tilleggsskatt og tvangsmulkt ved bokettersyn. Å ha økonomifunksjonen internt krever tilstrekkelig med tid, kompetanse og ressurser. Under kan du lese 5 grunner til hvorfor outsourcing av regnskapet ofte er lønnsomt!

Få en oversikt over alle frister for regnskapsåret

Kutt kostnader og minimer risiko

En egen økonomiavdeling internt i bedriften innebærer en høy fast kostnad selv om arbeidsoppgavene varierer gjennom året. Outsourcer du regnskapet vil det gi deg skalerbare kostnader, som igjen gjør organisasjonen mer smidig og dynamisk.

Kostnader knyttet til innleide tjenester sammenlignes ofte med å ha egne ansatte, men timeprisen for en innleid regnskapsfører kan ikke sidestilles med timelønnen til en ansatt. Det er mange kostnader knyttet til å ha en ansatt som ikke gjenspeiles i timelønnen, for eksempel arbeidsgiveravgift og velferdskostnader.

Det er ikke nødvendigvis riktig for alle bedrifter å outsource, men det kan det være verdt å regne på om det er lønnsomt for din. Velger du å outsource regnskapet reduserer du dessuten risikoen for at sykdom, ferieavvikling eller oppsigelser vil skade den økonomiske driften av selskapet ditt.

Økt fleksibilitet

Opererer du i et marked med store svingninger eller sesongbetont inntekt, vil det å kunne skalere driften opp og ned være avgjørende. Fleksibilitet er også viktig for å kunne tilpasse seg nye situasjoner og markeder. I slike tilfeller er det fordelaktig å ha en så slank og effektiv organisasjon som mulig.

Å velge outsourcing gir deg muligheten til å skalere opp og ned avhengig av selskapets aktiviteter og du får den fleksibiliteten du trenger. I tillegg reduseres sårbarheten i organisasjonen ved at du sikrer normal drift ved sykdom, oppsigelser og ferieavvikling. Du trenger med andre ord ikke å bekymre deg for om lønnen blir betalt ut i tide, hvis influensa uheldigvis skulle ramme regnskapsavdelingen din.

Tilgang på eksperthjelp

Regnskap og lønn er oppgaver som stadig krever faglig fornyelse. I tillegg kan det være vanskelig å finne en regnskapsfører som alene har den bredden i kompetanse som bedriften trenger. Samarbeider du med en sterk outsourcingpartner får du tilgang på spisskompetanse fra eksperter innenfor alle fagområder som omhandler lønn og regnskap.

Dette er eksperter og rådgivere som kan holde deg oppdatert på gjeldende lover og regler, men også støtte opp med verdiskapende tjenester som økonomistyring, likviditetsstyring og budsjettering. Det betyr at du ikke bare får hjelp til å takle den økonomiske hverdagen, men du får kompetansebredden du trenger og en sparringspartner som hjelper deg å ta riktige beslutninger.

Effektivisering med ny teknologi

Regnskapsbransjen har de siste årene stått overfor både teknologiske og strukturelle endringer. Endring er krevende, men også spennende. Dagens regnskapsleverandører står utvilsomt ovenfor et valg om å la teknologien jobbe for eller mot seg. Nye systemer, automatisering og økt bruk av skybasert teknologi legger til rette for effektivisering ved å kutte ned på tungvinte og manuelle prosesser.

De digitale fremskrittene vil bidra til at man som bedrift får umiddelbar tilgang til data som kan brukes i den daglige virksomhetsstyringen. Dette gjør regnskapet til et av de viktigste styringsverktøyene i bedriften. Samtidig vil samarbeidet mellom bedrift og regnskapsfører bli enklere og mer effektivt.

Skybaserte regnskapsløsninger gir større fleksibilitet med tanke på hvem som løser hvilke oppgaver og gir deg dermed valgmulighet til å utføre noen av oppgavene selv. Som resultat vil man kunne tilby en langt mer kostnadseffektiv løsning, og din kontaktperson kan bruke mer tid på å gi deg råd som hjelper deg å ta riktige og lønnsomme beslutninger.

Les mer om våre tjenester

Simplifying business. Simplifying life.

Verden har alltid vært i endring, men den har aldri endret seg så raskt som nå. Ei heller vil den endre seg så sakte igjen. I et samfunn som endres eksponentielt er det viktig å ikke planlegge lineært. Det å rendyrke organisasjonen slik at man kan fokusere på kjernevirksomheten, vil gi deg fortrinn i forhold til kreativitet, kvalitet og effektivitet. I Amesto kaller vi dette «Simplifying business».

I en hektisk hverdag kan din bedrift være bedre tjent med å unngå de mest rutinepregede oppgavene, men det er den gode dialogen mellom deg og din regnskapsfører som avdekker potensiale for vekst og optimalisering av driften. Involverer du din regnskapsfører i strategi, mål og forretningsprosesser vil du i retur få en verdifull bidragsyter i de viktige, strategiske beslutningene.

Hva sier kundene våre?

Vi jobber med alt fra små- og mellomstore bedrifter til store konsern og internasjonale selskaper. Under har tre av dem delt sin erfaring med å outsource regnskapet til oss.

«Vi i Miles har hatt Amesto som ekstern regnskapsfører siden oppstarten i 2005. Nå er vi 140 ansatte i Norge fordelt på 5 selskaper. Selv om vi har satt ut økonomifunksjonen, ønsker vi å oppleve denne som om den skulle vært intern. Det vil si at tilgjengelighet, nøyaktighet, faglig nivå og ikke minst proaktiv rådgivning, må være på plass.

Amesto har levert på dette siden første dag, noe som gjør at vi ikke har hatt behov for å bytte regnskapsfører eller flytte inn regnskapsfunksjonen igjen. Et annet moment som har vært viktig for oss, er at selskapet har vist seg i stand til å erstatte hovedkontakter som har sluttet. Dette gjør oss mindre sårbare enn om vi hadde hatt økonomifunksjonen internt.»

Tom Georg Olsen, styreleder og konserntjener i Miles AS.


«Retail24 har over 1300 ansatte og er representert med egne juridiske enheter i alle nordiske land. Når Retail24 outsourcet regnskapet for tre år siden, var det avgjørende å finne et regnskapsbyrå som dekker hele Norden. Våre regnskaps- og rapporteringsrutiner er like i alle land, men skatteregler og lønnsreguleringer er landspesifikke og komplekse.

Vi opplever Amesto som fleksible, profesjonelle og faglig dyktig. I tillegg verdsetter vi at Amesto alltid bruker siste tilgjengelige teknologi, da vi selv har stort fokus på innovasjon og kostnadseffektivitet.»

Gisle Vikøyr, Group CEO Retail24.