Hvordan øke lønnsomheten i din bedrift

30
jul

av Caroline Gjerding , 30. juli 2018

Hvordan øke lønnsomheten i din bedrift

I en hektisk hverdag kan det være vanskelig å ta seg tid til å løfte blikket og få full oversikt over økonomien. Kanskje er du ikke klar over hvilke utfordringer virksomheten din står overfor. God økonomistyring er en nøkkelfaktor for å lykkes, og opplever bedriften problemer med økonomien er det viktig å ta grep tidlig. Opplever du kanskje at pengene går fortere ut enn inn? Likviditetspress kan være krevende å håndtere. Vi peker på 6 vanlige utfordringer og gir deg konkrete råd som kan hjelpe deg med å ta bedre beslutninger og samtidig utgjøre en reell forskjell for økonomien i virksomheten din.

1. Alt for høye kostnader

En bedrift som har for høye kostnader må gå grundig til verks. Har du for høye kostnader er det nærmest umulig å bli en lønnsom bedrift. Du må se på husleien, lønnskostnader, sjekk prisene fra leverandørene dine – kanskje de er mye dyrere enn de egentlig trenger å være? Kanskje det er andre grep du kan ta? Bedriften kan bli «grønn». Det betyr at du både sparer miljøet, men også bedriften for unødvendig bruk av for eksempel papir, strøm og reiseaktivitet.

2. Vet ikke hvem regnskapsføreren sin er 

Vet du ikke hvem regnskapsføreren din er, ja da mener vi det er på tide å bytte regnskapsfører. Du bør ha jevnlig dialog og møter med din regnskapsfører, og motta det du trenger av rapporter og løpende informasjon. Det er det minste du skal forvente av en god regnskapsfører. Regnskapsføreren din skal være din foretrukne økonomirådgiver. Er de ikke det, bør du vurdere å finne deg en regnskapsfører som kan hjelpe deg med å nå dine mål slik at du kan konsentrere deg om det du er best på.

3. Kunder som ikke betaler

Se til at du ikke har for lang betalingsfrist. Du bør ikke ha lenger betalingsfrist ovenfor kundene dine enn det du har til dine leverandører. Da kan du fort komme i likviditetsskvis. Sett 14 dagers forfall til kundene dine, slik at du sørger for jevn tilførsel av likviditet slik at du kan møte dine løpende forpliktelser.

4. Negativ egenkapital

Visste du at det er styret sitt ansvar å påse at bedriften har en forsvarlig egenkapital? Dersom du har negativ egenkapital har styret en handlingsplikt til å iverksette tiltak for å forbedre denne. Det finnes flere forskjellige tiltak, eksempelvis kapitalforhøyelse, gjeldsettergivelse, kostnadskutt, omsetningsøkning. Tiltakene er avhengig av selskapets finansielle stilling, og i disse tilfellene kan det være lurt å spørre regnskapsfører om hjelp.

5. For lav omsetning

Dersom du har for lav omsetning er det på tide å se på salget og markedsføringen. Er bedriften riktig rigget? Jobber man riktig? Har du riktige folk til denne jobben? Både salg og markedsføring har endret seg drastisk på veldig få år, og det meste av salget for de fleste butikker skjer online. Er du å finne på Google? Facebook? Lag en nøye gjennomtenkt salg- og markedsstrategi og sett i gang med det aller viktigste: Implementer, implementer, følg opp KPIene og implementer enda litt mer!

6. Gode styringsverktøy: KPI'er

For god økonomisk styring er det viktig å sette noen KPIer som du løpende styrer din virksomhet etter. Disse må du følge med på kontinuerlig, og gjøre justeringer ut fra hvordan bedriften din går. Det hjelper ikke å se på nøkkeltallene kun én gang i året, disse må løpende overvåkes. I noen bransjer finnes det «retningsgivende» KPIer, for eksempel dekningsgrad, lønnskostnad i prosent av omsetning osv. Ofte kan det være lurt å sammenligne seg med andre virksomheter i tilsvarende bransje, og se til de som gjør det spesielt bra. Hvilke nøkkeltall har disse? Dette kan da være retningsgivende for hvilket nivå du bør sette dine KPIer til.

3 av 4 konkurs etter fem år

I følge tall fra SSB er det kun 27% av nyetablerte foretak som fortsatt er aktiv etter fem år. Konkurser handler ikke nødvendigvis om at ideen bak virksomheten er dårlig. Som regel ser man at grunnen er dårlig økonomistyring. Får du for eksempel ikke inn pengene kundene skylder deg, går dette utover likviditeten og du kan selv ende opp med å bli en dårlig betaler. Likviditetsproblemer er ofte grunnen til at selskaper går under, sørg derfor for å ha kontroll på økonomien i selskapet.

Trenger du hjelp til å øke lønnsomheten i din virksomhet? 
Ta kontakt – vi hjelper deg i gang!

 

Caroline Gjerding