Budsjettering

24
sep

av Caroline Gjerding , 24. september 2018

Budsjettering

Budsjettet – et taktisk styringsverktøy for din bedrift!

Det finnes mange gode grunner til hvorfor alle bedrifter bør ha et budsjett. Budsjettet er et planleggingsverktøy som hjelper deg med å få god økonomisk styring og gir et godt grunnlag for å ta riktige beslutninger. Budsjettet er et av de viktigste styringsverktøyene i bedriftens økonomi.

Ditt styringsverktøy

Et budsjett er en oppstilling av fremtidige kostnader og inntekter innenfor et begrenset tidsperspektiv, for eksempel et regnskapsår. Et budsjett sier også noe om en virksomhets planer, og kan derfor sies å være et planlagt regnskap for en kommende periode. Definisjonen gir på mange måter en indikasjon på hvor viktig et budsjett faktisk er og når du planlegger virksomhetens fremtid, er budsjettet et av dine beste hjelpemiddel. Mens et regnskap bygger på forhold som er tilbakelagt, viser budsjettet de forventninger man har for framtiden. Kort fortalt kan man si at regnskapet viser hvilke resultater virksomheten har hatt, mens budsjettet viser hvilke resultater virksomheten forventer. Det er vanlig å skille mellom resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Resultatbudsjettet forteller om inntekter, kostnader og om selskapet forventes å gå med overskudd eller underskudd. Likviditetsbudsjettet gir en indikasjon på om man vil ha penger på konto til å betale løpende utgifter og gir en oversikt over forventede innbetalinger og utbetalinger i perioden.

Derfor er det viktig med budsjett

Det er mange gode grunner til å sette opp et budsjett. Det mest åpenbare er å forstå perioden man går inn i. Likviditetsbudsjettet skal vise at vi har kontroll på at det er penger på konto når regninger kommer og både likviditets- og resultatbudsjettet skal hjelpe til med å oppdage og forstå situasjonen ved større avvik mot faktisk driftsresultat. Uforutsette ting kan oppstå i alle bransjer og nettopp derfor er det så viktig med et verktøy som kan hjelpe å «spå» litt inn i fremtiden. Manglende budsjettering er ofte tegn på at du ikke har god økonomisk styring og kan medføre uforutsette likviditetsvansker, problemer knyttet til leveranser eller sviktende lønnsomhet.

Innfør tiltak ved behov

Når man utarbeider budsjettet er det som regel lurt å ta utgangspunkt i fjorårets regnskap og justere for erfaringer og forventninger om hva som skal skje i tiden fremover. Man bør ta høyde for vesentlige endringer i selskapet og eventuelle sesongsvingninger for å få et så realistisk budsjett som mulig. Med jevne mellomrom bør man kontrollere regnskapstallene opp imot budsjett og innføre tiltak i driften dersom man ser at det kommer til å bli større avvik. Endringer i budsjettet betyr ikke det samme som at man har endret målsetting. Jo lengre frem i tid man forsøker å budsjettere, desto vanskeligere kan det være å treffe nøyaktige estimater. Det er umulig å forutse alt, og du må derfor endre budsjettet underveis ettersom situasjonen endrer seg. Er det en post som overskrides, er det viktig å forstå hvorfor og på bakgrunn av dette sette inn ulike tiltak, som for eksempel innsparing. Budsjettets viktigste formål er å fungere som et styringsverktøy som man løpende kan følge med på og den måten ha kontroll på økonomien og muligheten til å gjøre endringer dersom behovet skulle oppstå.

3 av 4 konkurs etter fem år

I følge tall fra SSB er det kun 27% av nyetablerte foretak som fortsatt er aktiv etter fem år. Konkurser handler ikke nødvendigvis om at ideen bak virksomheten er dårlig. Som regel ser man at grunnen er dårlig økonomistyring. Får du for eksempel ikke inn pengene kundene skylder deg, går dette utover likviditeten og du kan selv ende opp med å bli en dårlig betaler. Likviditetsproblemer er ofte grunnen til at selskaper går under, sørg derfor for å ha kontroll på økonomien i selskapet.

Les også vårt blogginnlegg om lønnsomhet i bedriften.

Caroline Gjerding

Caroline Gjerding