Regler for overføring av ferie

3
des

av Vibeke Aasterud , 3. desember 2019

Regler for overføring av ferie

Feriedager til gode?

Har du ikke brukt opp alle feriedagene dine i 2019? I dette blogginnlegget ser vi på hvilke regler som gjelder for overføring av ferie.

REGLER FOR FERIEOVERFØRING

Ved årsslutt er det mange som begynner å se på hvor mye ferie de har igjen og hva som kan overføres til neste år. Reglene for overføring fra et år til et annet er komplekse, og uvitenhet koster mange av oss flere tusen kroner ved at oppspart ferie går til spille. Mange kjenner dessverre ikke til reglene over hvor mye ferie man kan overføre fra år til år, og dette går til syvende og sist ut over den ansatte.

HVA KAN OVERFØRES TIL NESTE ÅR?

Alle må kjenne til hvilken ferieordning bedriften de jobber i har. Følger de Ferieloven eller har de avtalefestet ferie. 

  • Ferieloven sier 21 dager ferie
  • Avtalefestet ferie sier 25 dager

Antall dager du kan overføre gjenspeiles i hvilken ordning bedriften har. Så her er regelen:

  • 21 dagers ferie kan overføre 10 arbeidsdager
  • 25 dagers ferie kan overføre 14 arbeidsdager

Men det er jo selvsagt ingen regel uten unntak... For hvis arbeidstakeren ikke har hatt mulighet til å avholde ferie pga permisjon eller langtidssykemelding, da kan all ferie overføres til neste år.

KAN UBENYTTET FERIE UTBETALES I LØNN?

Det er flere år siden arbeidstaker kunne ta ut ubenyttet ferie i form av lønn ved årsslutt. Det eneste tilfellet hvor man kan få denne ferien utbetalt som lønn, er hvis man har igjen ferie når man slutter i en jobb.

Les deg også opp på reglene for ferie og feriepenger.

ARBEIDSGIVERS ANSVAR

Det er primært arbeidsgivers ansvar å påse at alle ansatte tar ut den ferien de har krav på. Våre rådgivere i Amesto AccountHouse pleier å oppfordre kundene våre til å ta en gjennomgang av gjenstående ferie med sine ansatte før nyttår.  Det er smart å lage en plan for uttak av restferie før utgangen av året. Husk at overførte feriedager er en kostnad, og at det må avsettes for denne kostnaden i regnskapet.

Les også vårt blogginnlegg om arbeidstid og fridager i julen.