Kvinner som tør og vil

8
mar

av Siri Nilssen , 8. mars 2019

Vi må heie frem kvinnene som tør og vil

Jeg er i utgangspunktet en ukuelig optimist, både på egne og andres vegne. Jeg liker å tro godt om de fleste. Tro på like muligheter, på å bli vurdert utfra prestasjoner, innsats og kompetanse og jeg liker å tro at det er plass til alle som vil og kan.

Det betyr imidlertid ikke at jeg er uvitende og indifferent til hva som er fakta. Det betyr ikke at jeg ikke leser og gremmer meg over de statistikkene som viser at vi er langt fra likestilling i Norge. Det betyr heller ikke at jeg ikke fortviler over #metoo, og samtidig fly forbannet på kvinners vegne for at dette faktisk er noe vi må adressere.  Og det betyr heller ikke jeg ikke undrer meg over det faktum at selv om jenter/kvinner utkonkurrerer menn akademisk og at 6 av 10 som fullfører høyere utdannelse er kvinner - er det fremdeles menn som tjener mest, og som er overrepresentert i lederstillinger og i styrerommet.

 

 

Aldri kjent på forskjellsbehandling

Men personlig har jeg vært heldig! For det er faktisk slik jeg i hovedsak har opplevd arbeidslivet. Etter at jeg som 30 åring fikk min første lederstilling, har jeg opplevd at jeg har fått muligheter og innflytelse basert på resultatene jeg har oppnådd. Jeg har sittet i ledergrupper og styrer, ofte som eneste kvinner, og aldri, med hånden på hjertet, følt at kvinneaspektet har hatt noen betydning. Det gir meg både håp og tro på at det er mulig at vi skal komme dit at alle kvinner skal bli vurdert utfra kompetanse og resultater og gis like muligheter som menn.

Bare 1 av 5 gründere er kvinner

Men vi er dessverre ikke helt der i dag. Vi vet at mange kvinner vegrer seg over å ta lederstillinger, at vi har altfor få kvinnelige gründere (statistikken fra SSB viser at kun 1 av 5 grundere er kvinner) og vi vet at det er altfor lav representasjon i toppledelsen og i styrerommene.  

Så hei frem de som tør

Men hva med de som faktisk både tør og vil? Er det ikke de vi må fremsnakke? Er det ikke de vi må  hylle og vise frem?  Vi kjenner vel alle noen skikkelig tøffe, flinke damer? Som tør og som til og med har lykkes. Det ligger mye kraft og inspirasjon i å hylle og dele deres historier, til inspirasjon og til læring for oss andre. Det er disse kvinnene som skal bli våre døtres forbilder og rollemodeller.

Den dyktigste og tøffeste dama jeg kjenner!

Den tøffeste av dem alle er Annette Arnfinnsen, gründer og eier av Robotic Innovation AS. Annette og jeg var barndomsvenninner og vi hang sammen som erteris hele barndommen. Men da karrierevalgene skulle tas, endte vi opp med helt forskjellige valg. Annette utdannet seg som elektriker med spesialfag automasjon, mens jeg valgte mer tradisjonell økonomi. Jeg flyttet til hovedstaden, mens Annette ble igjen på Jæren og jobbet med produktutvikling innen flere ulike olje/gass selskaper. Vi holdt kontakten sporadisk, inntil Anette vinteren 2017 ringte og inviterte meg med på skiferie. En flott anledning til gode samtaler, skikjøring, sol og afterski, tenkte jeg, og ble med.

Gründeren som tok sats 

Selv om det var sol i slalåmbakken, kom vi ikke unna at det var mørke skyer over den norske økonomien. Oljeprisen var på sitt laveste, arbeidsledigheten i Stavanger skyhøy og det ble registrert rekordmange konkurser. Det hadde også rammet Annette, som plutselig sto overfor en kjedelig permitteringsvarsel i et gründer-selskap hvor hun var utviklingssjef. Hun var veldig i tvil over veien videre. Hun hadde gode resultater å vise til og sto overfor flere ulike jobb- og samarbeidstilbud. På kveldens afterski ble de ulike alternativer dissekert og diskutert – helt til det avgjørende spørsmålet dukket opp: Hvorfor startet du ikke for deg selv? Du har kompetansen, motet, kapasitet og idéer– så hvorfor ikke gjøre det selv?

Og sånn ble det; etter å ha lagt strategiplaner i slalåmheisen og mellom afterski-slagene, reiste Anette reiste hjem til Jæren og sa opp jobben. Hun tok sats og etablerte selskapet sitt Robotic Innovation AS, og utviklet produktet hun hadde tenkt på lenge; mobil robotteknologi. Produktet har tatt markedet med storm og under ett år etter oppstart signerte hun avtale med Avinor om leveranse av Smart Guide til Sola Flyplass, med ambisjon om videre leveranse til flyplasser både i Norge og Europa. Anette ser også på utfordringene vi står ovenfor i den ressurskrevende eldrebølgen. Ved å ta i bruk effektive løsninger som alternativet til manuelt arbeid i helsesektoren, kan helsepersonell fokusere på relasjoner og menneskene.

Finalist i "Female entrepreneur of the year"

I dag, 1,5 år etter oppstart, er hun 1 av 3 kandidater som er i finalen til Innovasjon Norges pris «Female entrepreneur of the year».  Female Entrepreneur 2019 er en pris som gis til en kvinnelig gründer som har utviklet en teknologisk løsning som svarer på ett eller flere av FNs 17 bærekraftmål. Formålet med prisen er å få fram gode rollemodeller som inspirerer og mobiliserer andre kvinner til å utvikle løsninger på globale utfordringer og satse internasjonalt.

Og ja, jeg heier vilt og hemningsløst. Ikke bare fordi hun er barndomsvenninnen, men fordi hun er en av de modige gründerne Norge trenger. Gründere som satser alt, som tør og som lykkes! Og hun er i tillegg kvinne!

Tåle slit og tåle sludd, og tåle frost og varme, slike jenter det vil gamle Norge ha.

I fare for å rokke ved den norske folkevisa vår "Mot  brystet" tar jeg sjansen. Klart vi tåler motgang og slit, men vi kvinner må bli flinkere til å heie hverandre frem. For det er ikke tvil om at Norge trenger mer innovasjon for å opprettholde konkurransekraft og velstand. Vi trenger innovasjon både gjennom nystarting og gründervirksomhet, men også innovasjon i det tradisjonelle næringslivet. På begge områder vil jeg oppfordre kvinner til å melde seg på i mye større grad! Kvinner kan! Kanskje handler det bare om å stille det riktige spørsmålet, heie på hverandre og gi et ekstra liten dytt. For det er slike jenter det nye Norge vil ha.

Siri Nilssen

Siri Nilssen

CEO Amesto AccountHouse