OBS - datoer du må huske på i 2020.

6
jan

6. januar 2020

Fristene du må få med deg.

Oisann - den dagen igjen!

Her er en oversikt over økonomiske datoer du bør merke deg i 2020. Følger du listen vil du ha kontroll på fristene for innbetaling av skatter, avgifter og innlevering av ulike papirer til Skatteetaten.

Fristene må overholdes, så under finner du noen tips og råd på hvordan du strukturerer gjøremålene dine.

Januar

06. januar: Levering av A-melding for desember

15. januar: Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk, 6. termin

31: januar: Aksjonærregisteroppgaven

 

Februar

03. februar: Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (årsoppgave)

05. februar: Levering av A-melding for januar

10. februar: Levering og betaling av MVA-melding og kompensasjonsmelding, 6. termin

17. februar: Betalinger til selvstendig næringsdrivende (eget skjema)

17. februar: Betaling av forskuddsskatt for upersonlige skattytere, 1. termin

 

Mars

05. mars: Levering av A-melding for februar

10. mars: Levering og betaling av MVA årsterminoppgave

16. mars: Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk, 1. termin

16. mars: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter (1. termin)

 

April

06. april: Levering av A-melding for mars

14. april: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (1. termin)

14. april: Levering og betaling av MVA-melding og kompensasjonsmelding, 1. termin

15. april: Betaling av forskuddsskatt for upersonlige skattytere, 2. termin

 

Mai

05. mai: Levering av A-melding for april

15. mai: Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk,  2. termin

15. mai: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter, 2. termin

 

Juni

02. juni: Skattemelding for pers.næringsdrivende og selskap

05. juni: Levering av A-melding for mai

10. juni: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (2. termin)

 

Juli

06. juli: Levering av A-melding for juni

15. juli: Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk, 3. termin

31. juli: Frist for innlevering av årsregnskap og årsberetning til Regnskapsregisteret for å unngå gebyr

 

August

05. august: Levering av a-melding for juli

31. august: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (3. termin)

 

September

07. september: Levering av a-melding for august

15. september: Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk, 4. termin

15. september: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter, 3. termin

 

Oktober

05. oktober: Levering av a-melding for september

12. oktober: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (4. termin)

 

November

05. november: Levering av a-melding for oktober

16. november: Betaling av arbeidsgiveravgift og skattetrekk, 5. termin

16. november: Betaling av forskuddsskatt personlig skattyter, 4. termin

 

Desember

07. desember: Levering av a-melding for november

10. desember: Innlevering av mva-melding og betaling av merverdiavgift (5. termin)

 

For sent ute med det du skal levere?

Hvis du ikke leverer og betaler det du skal i tide, eller du leverer ukorrekte opplysninger i skattemeldingen, kan du risikere å bli ilagt ulike former for gebyrer eller tilleggsskatt. Det finnes flere ulike former for økonomiske konsekvenser du kan pådra deg. Tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr er de mest vanlige.

 

Tvangsmulkt

Tvangsmulkt er en daglig mulkt for virksomheter som ikke leverer opplysningene de skal innen fristen. Du kan få tvangsmulkt ved manglende innlevering av Aksjonærregisteroppgaven, MVA-meldingen, A-meldingen, Skattemeldingen for personlig næringsdrivende/aksjeselskap og tredjepartsopplysninger (grunnlagsdata). 

 

Tilleggsskatt

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis du ikke leverer riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Du har selv plikt til å gi riktige og fullstendige opplysninger. Tilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen, men i grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan bli 60 prosent ved ekstra grove tilfeller.

 

Overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr ilegges hvis du ikke overholder opplysningsplikt om tredjepart. Det vil si å levere opplysninger om andre til Skatteetaten. Dette kan for eksempel være opplysninger om inntekt og formue. Du kan også bli ilagt gebyr hvis du ikke medvirker til kontroll eller ikke fører og oppbevarer personallister. 

Les mer om satsene for tvangsmulkt, tilleggsskatt og overtredelsesgebyr på skatteetaten.no.

 

5 tips til deg som synes det er vanskelig å komme i havn innen fristen

Du har utsatt oppgavene til det siste og prøver febrilsk å samle tankene rundt alt som skal gjøres. Oppgavene føles fullstendig overveldende og panikken er i ferd med å ta overhånd. Før du vet ordet av det, har du plutselig lagt fra deg det du skulle gjøre og i stedet surfet gjennom siste nytt på nettavisene – igjen! Jo visst kan det være fristende å utsette utfordrende oppgaver, men konsekvensen er at det gjør oss stresset, vi blir mindre produktive og det gir oss dårlig samvittighet. Fristene kommer hyppig og når man først havner bakpå er det lett for at ting forsvinner ut av kontroll. Er du en av de som synes det er vanskelig å få strukturert gjøremålene dine? Følg disse enkle tipsene:

  • Gjør en realistisk vurdering av hvor mye av regnskapet ditt du har tid og kompetanse til å føre selv, og hva du bør få hjelp til. Legg en plan over oppgavene du må gjøre og når.
  • Del større oppgaver opp i mindre deler og sett deg tydelige, ufravikelige mål om å levere.
  • Start dagen med oppgaven du gruer deg mest til. Jo lengre du utsetter, desto mer stresset blir du. Stresset gjør oss mindre produktive og resultatet blir som regel dårligere enn om du hadde hatt bedre tid.
  • Gjør deg selv oppmerksom på at du er en som utsetter ting. Det har en positiv effekt på selvregulering.
  • Ta kontroll over perfeksjonisten i deg. En av årsakene til at vi utsetter oppgaver er frykten for å ikke klare å gjennomføre dem. Start med å gjøre oppgaven uten altfor strenge krav, og gjør forbedringene senere. Da er du i alle fall i gang. Husk at den mest bortkastede tiden, er den tiden du brukte til ikke å starte.