Viktige gjøremål i riktig rekkefølge

10
feb

av Kristin Retterås , 10. februar 2020

Årsavslutning, årsoppgjør, årsregnskap og årsberetning.

Har du kontroll på begreper og oppgaver til årsregnskapet?

For alle typer virksomheter er det mye som skal på plass ved overgangen til et nytt regnskapsår. Har du kontroll på de viktigste begrepene og tilhørende gjøremål?

For årsregnskapspliktige selskaper jobbes det på høygir i månedene januar og februar, med ferdigstillingen av årsregnskapet og eventuelle ligningspapirer - dersom selskapet er skattepliktig. Årsaken til at desember ikke tar mer av støyten for det nye året, er at julemåneden i stor grad består av å ferdigstille lønn. Alt som har med lønn å gjøre, inkludert elektronisk kommunikasjon, pensjon og forsikringer, skal nemlig være bokført innen 5. januar for forrige år. Dette er på grunn av A-meldingsfristen, som er 5. januar.

Blant essensielle oppgaver i regnskapsåret, gjelder årsavslutning, årsoppgjør, årsregnskap og årsberetning. Hva er forskjellen mellom dem, og hva må den enkelte virksomhet huske på?

Årsavslutning – før selve oppgjøret

Årsavslutningen er også tett knyttet opp mot årsoppgjøret, for en årsavslutning av et regnskap dreier seg i korte trekk om å avslutte regnskapsåret. Her «stenges» selskapet, etter at alt er bokført og avstemt. Med andre ord er årsavslutningen en del av årsoppgjøret. For å gjøre det hakket mer komplisert: Årsavslutningen er handlingen du gjør før du går videre til arbeidet med årsoppgjøret.

Årsoppgjør – helhetlig oversikt over regnskapet

Årsregnskap og årsoppgjør kan sies å være to sider av samme sak. Mer presist er årsoppgjøret en helhetlig oversikt over en virksomhet sitt regnskap, inkludert ligningspapirer, A-melding og lønn. Årsoppgjøret er en avslutning av året som har gått. Da er det viktig å få med alt av kostnader og inntekter, og for eksempel varelagerliste dersom virksomheten har salg av varer.

Det er vanligvis daglig leder, eventuelt økonomisjef, lønnsmedarbeider og regnskapsfører som er involvert i arbeidet med årsoppgjøret og årsavslutningen. Disse må forsikre seg om at alt er kommet med, og at tallene er klare for utarbeidelse av årsregnskapet.

Årsregnskap – offentliggjort årlig regnskap

Årsregnskapet er det årlige regnskapet som et selskap offentliggjør for omverdenen. Det er dette som blir sendt inn til Regnskapsregisteret (Brønnøysund). Årsregnskapet skal inneholde følgende:

 • Resultatregnskap
 • Balanse
 • Noter til regnskapet
 • Kontantstrømoppstilling og årsberetning (små foretak er unntatt regelen)
 • Revisjonsberetning, utarbeidet av revisor (dersom selskapet er revisjonspliktig).

Les mer om årsregnskapets innhold hos Brønnøysundregistrene.

Siste frist for innsending av årsregnskap for å slippe forsinkelsesgebyrer, er 31. juli.

Vær likevel oppmerksom på at generalforsamlingen skal godkjenne årsregnskapet og årsberetningen senest seks måneder etter avsluttet regnskapsår. Det betyr at den egentlige fristen er 30. juni.

Dersom regnskap og lønn gjøres internt, utarbeides årsregnskapet av økonomisjef eller CFO. Dersom oppgavene er outsourcet, er det som regel regnskapsfører eller revisor som får ansvaret. Fordelene med å outsource disse funksjonene, er blant annet at gode sparringspartnere med høy kompetanse sørger for at alt blir gjort riktig.

I generalforsamlingen godkjenner og signerer daglig leder og et eventuelt styre årsregnskapet og årsberetningen.

Om selskapet har revisor, og hun eller han gjør årsregnskapet, tar revisor også kontroll av regnskapet samtidig med utarbeidelsen av årsregnskapet. Dersom det er økonomisjef, CFO eller regnskapsfører som utarbeider årsregnskapet, tar revisor en kontroll av hele regnskapet og årsregnskapet før det signeres.

Årsberetning – redegjørelse av finansiell situasjon og utvikling

Årsberetningen er en redegjørelse fra styret eller daglig leder av daglig drift, selskapets utvikling og forutsetning for fortsatt drift. Årsberetningen pleier å inneholde følgende:

 • Egenkapital
 • Årsresultat
 • Virksomhetens art og hvor den drives
 • Virksomhetens utvikling, resultat og stilling (overskudd eller underskudd i regnskapet, samt hva som blir gjort med den frie egenkapitalen)
 • Begrunnelse for situasjon og planlegging av fortsatt drift
 • Arbeidsmiljø (dersom selskapet har ansatte).

For mange må også en redegjørelse for likestilling med i årsberetningen. Hos Regnskap Norge kan du lese hva som gjelder for din virksomhet.

Fristen for innsending av årsberetningen, er den samme som for årsregnskapet.

Øvrige frister

Under følger fire øvrige frister i Q1 som er verdt å merke seg.

 • Frist for betaling av skatt og arbeidsgiveravgift er 15. januar
 • Fristen for aksjonærregisteroppgaven er 31. januar
 • 15. februar er fristen for tredjepartsopplysninger, betaling til selvstendig næringsdrivende og opphav til åndsverk
 • Termin 6 for MVA er 10. februar. Dersom du har årlig moms, er MVA-fristen derimot 10. mars.

Ønsker du en oversikt over viktige frister gjennom hele regnskapsåret? Les vår samleartikkel her.

Vil du vite mer om våre regnskapstjenester - ta en titt her.

Kristin Retterås

Kristin Retterås

Autorisert regnskapsfører og Oppdragsansvarlig

Autorisert regnskapsfører og Oppdragsansvarlig i Amesto AccountHouse