Permittering – hva betyr det?

16
mar

av Åse Moss Hansen , 16. mars 2020

Permittering – hva betyr det?

I forbindelse med nye permitteringsregler som er innført som en del av Regjeringens tiltakspakke *) er det gjort viktige endringer.

*) Forslag til regelendringer kommer på løpende bånd og vi oppdaterer så snart det foreligger ny informasjon. Du kan også holde deg oppdatert på regjeringens websider.

 

Endringer i permitteringsreglene

  • Lønnsplikt for arbeidsgiver er redusert fra 15 til 2 dager
  • Det er ikke lenger ventedager for dagpenger
  • Varslingsfrist er satt til 2 dager *)
  • Arbeidstakere får full lønn i 20 dager fra permittering, med beregning opp til 6G. Staten dekker fra dag 3
  • Fra dag 21 i permitteringsperioden vil bli innført en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4% av dagpengegrunnlaget over 3G og opptil 6G
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75G

En midlertidig løsning

Grunnlaget for permittering er ikke endret, det er å anse som en midlertidig løsning der arbeidstaker blir fritatt arbeidsplikt, og arbeidsgiver blir fritatt tilhørende lønnsplikt. Det er viktig å huske at arbeidsforholdet består i permitteringsperioden.

Ved hendelser som faller inn under force majeure vil dette normalt være grunnlag nok til permittering.
Vurdering av hvem som skal prioriteres hvis permitteringen ikke omfatter alle ansatte skal gjøres på saklig grunnlag. Er bedriften bundet av Hovedavtalen er det i utgangspunktet ansiennitetsprinsippet som skal ligge til grunn, og skal det fravikes fra dette prinsippet så kan det gjøres ved vurdering av bedriftens behov.

Hva sier tariffavtalen

Det er viktig å sjekke tariffavtale rundt dette, da bedriften kan være tilknyttet andre tariffavtaler enn Hovedavtalen mellom LO og NHO.
En permittering kan være hel eller delvis, og når det nevnes arbeidsreduksjon skal den stillingsprosenten den ansatte er ansatt i legges til grunn.

*) Mer om varslingsfrist fra arbeidstakerorganisasjon LO.