Likviditetshåndtering i unntakstilstand

24
mar

av Ørjan Lønning , 24. mars 2020

Likviditetshåndtering i unntakstilstand

Når sjøsprøyten står fra alle kanter, gjelder det å sitte rolig i båten. Her er mine beste råd for å raskt bedre bedriftens likviditet.

Det er ikke tvil om at situasjonen verden opplever nå får store konsekvenser både for næringsliv, samfunnsliv og for enkeltmennesker. Norsk næringsliv befinner seg i en periode med stor usikkerhet, preget av produksjonsstans, låste dører og permitteringer.

Regjeringen jobber heldigvis på høygir for å sikre norske bedrifter og arbeidsplasser. Samtidig kan bedriftseiere selv gjøre en rekke tiltak for å redusere kostnad og beholde likviditet.

Få oversikt over bedriftens økosystem

Jeg har i mange år jobbet med å bistå bedrifter som befinner seg i utfordrende økonomiske situasjoner, men selv om dagens situasjon er særlig vanskelig skal jeg forsøke å gi noen gode råd.

• I slike situasjoner er regel nummer én å få kontroll i egen leir. Du må vite hvor mye penger som kommer inn, og hvor mye som går ut. Start med å lage likviditetsbudsjett. Når oversikten over kostnader og utgifter er på plass, bør man se på hvem som står bedriften nær, og tegne opp bedriftens overordnede økosystem.

• Hvem er dine interessenter? Sørg for en oversikt over hvem som blir berørt - det være seg positivt eller negativt - av din bedrifts situasjon. Denne kartleggingen gjøres for å identifisere hvilke interessenter som eventuelt kan bistå deg fordi de har en interesse av at du lykkes. Samtidig gir kartleggingen en oversikt over hvem du ikke behøver å ha i fokus akkurat nå.

Føre var, ikke etter snar

Vedrørende virusepidemien har det den siste tiden kommet mer eller mindre daglige tiltakspakker fra regjeringen. Vi som er rådgiverne i Amesto AccountHouse bruker derfor mye tid på å bistå kundene med oversikt over tiltak og tilhørende tall, samt kartlegging av hvordan tiltakene berører de ulike bedriftene - og på hvilke måter.

En del av de statlige tiltakene vil ikke gi effekt på kort sikt. Andre tiltak, som endrede permitteringsregler, avdragsfrihet og endring av forskuddsskatt, kan derimot raskt hjelpe bedriftene å forbedre likviditeten.

I vanskelige situasjoner dreier det seg om å gjøre noe med kostnadene man faktisk kan kontrollere. Som personlig næringsdrivende i dag bør en absolutt vurdere tiltak som for eksempel å utsette betaling av forskuddsskatt.

Det er viktig å være føre var, ikke etter snar. Gjør det du kan så raskt som mulig ved å være proaktiv i eget selskap, og med din egen fremtid. Har du for eksempel kreditorer som venter på betalinger fra deg, er det utrolig viktig å snakke med dem og foreslå løsninger.

For bedrifter som fortsatt kan sende ut fakturaer, er mitt råd å få sendt disse så fort jobbene er avsluttet, eller eventuelt underveis i arbeidet. Ikke vent med utsendelser av fakturaer. Sett opp betalingsplaner og vurder muligheter for kvantumsrabatter. Dersom det er hensiktsmessig, kan man også gjerne stramme inn på betalingsfrister.

Finn riktig finansieringsløsning

Trå varsomt med inkasso, da dagens utfordringer påvirker alle bransjer. Mitt råd er heller å snakke med dem det gjelder og prøve å komme til enighet. Mange står i samme situasjon, og ingen har særlig gode dager nå. Gode relasjoner over tid er basert på tillit og at man stiller opp for hverandre. Husk at det kan komme mye positivt ut av gode, ærlige og åpne samtaler.

Fleksible finansieringsløsninger som banklån, soft funding, investorer med ekstern kapital eller kassekreditt kan være gode løsninger dersom ny kapital blir en nødvendighet. Ved kassekreditt har du en åpen pengebeholdning å trekke på ved behov, for eksempel til lønn. Tilbakebetalingen skjer når det kommer penger inn i virksomheten igjen.

Også salg av fordringer er en rask vei til sikkert oppgjør. Forhør deg med regnskapsfører om hvilke muligheter du har, og om hvem som tilbyr dette. Salg av fordring gir penger etter en dag, og fjerner all risiko ved kredittsalg.

Videre, om du ser deg nødt til å investere i maskiner eller store verktøy til bedriften i disse tider, anbefaler jeg å vurdere leasing i stedet for å gjøre dyre innkjøp.

Be om bistand ved behov

Hos regjeringen.no og skatteetaten.no finner du oppdatert informasjon om alle tiltakspakker, men i en krisetilstand er det ekstra vanskelig å holde seg oppdatert og håndtere daglige politiske beslutninger og regelendringer. Mange har allerede mer enn fullt opp med å holde både bedriften og hodet over vann.

Å søke råd hos erfarne fageksperter er en trygg og riktig løsning for mange. Gode støttespillere er gull verdt, både under normale omstendigheter og ikke minst gjennom krevende kriser.

Lurer du på hvordan Amesto AccountHouse kan hjelpe deg? Vi tar gjerne en prat. Kontakt oss her.

Ørjan Lønning

Ørjan Lønning

Regionsdirektør Amesto AccountHouse Vest

Regionsdirektør Amesto AccountHouse Vest.