Abonnementenes tidsalder

29
mai

av Arild Spandow , 29. mai 2017

Abonnementenes tidsalder

Alle snakker om det. Lange penger. Recurring revenue. Gralen for så og si alle bedrifter og investorer med respekt for seg selv. Det henger jo på greip. Lange penger er trygghet, forutsigbarhet og enkelhet, alt bakt sammen i ett og helst med en enkel inntektsmodell: Abonnement.

Vi snakker om det i Amesto også, og vi går i den retningen selv. Vi er i en verden der alt skal automatiseres og effektiviseres. Den “gamle” forretningsmodellen med én stor investeringskostnad ved inngangen av et kundeforhold er utdatert og erstattes av abonnementsmodellen. Gevinsten som kommer av dette tilfaller i stor grad kundene. Med abonnementsmodellen forenkles også kjøpsbeslutningsprosessen, som kommer leverandørene til gode. Alle blir fornøyde.

Gartner spår at innen 2020 vil 80 prosent av verdens software selskap ha en abonnementsbasert forretningsmodell. I USA er verdien på denne forretningsmodellen allerede oppe i ni milliarder USD og voksende. Den digitale infrastrukturen (Cloud) og globalisering bidrar til den hurtige veksten. 

Som med alle gode ting finnes det imidlertid også en bakside av medaljen. Eksisterende aktører, som har levd med lisensbaserte salg, må omstille seg til en hverdag der topplinjen blir mindre når salgsinntektene fordeles over flere år, i stedet for ved salgstidspunktet. Dette legger press på likviditeten, og utfordrer etablerte incentivstrukturer, prognose- og bonusmodeller. Innebygget i abonnementsmodellen ligger det også en fleksibilitet for kunder til å kunne si opp avtaler på kort varsel, slik at forutsigbarheten i kundeforholdet endres. Dette legger store krav til leverandørenes evne til å levere god kundeservice og skape merverdi som knytter kundene til seg.

Det er heller ikke slik at det er kun B2B og software markedet som preges av abonnementsløsninger. Vår egen hverdag som private forbrukere har de siste årene beveget seg i denne retningen, og jeg finner meg selv i dag i en situasjon der jeg abonnerer på musikk (Spotify), TV (Altibox, Netflix, Sumo og HBO), frokost (Brødboksen), dagligvarer (Godt levert og Adams Matkasse o.l) aviser på nett Aftenposten og DN.no), fagblader, sikkerhet (Verisure), diverse fagnettsteder, mobiltelefoni, barberblader og sokker. Alle bidrar til å forenkle hverdagen og skape forutsigbarhet.

Min egen hverdag er derfor nå blitt så forutsigbar at jeg snart ikke ser en eneste regning lenger. Alt går automatisk ut av konto og alt jeg ønsker meg av varer og tjenester er tilgjengelig akkurat når jeg trenger det. Alt burde være perfekt. Skulle man tro.

Dessverre er det ikke så enkelt. Jeg sitter i blant med en krypende følelse av å ha mistet oversikten over eget forbruk. Kontoen tømmes månedlig i takt med en krypende fornemmelse om at jeg ikke helt vet hvor pengene går. Min utfordring nå blir å kunne ta enkle grep for å redusere utgiftene mine, samtidig som ingen enkelttiltak virkelig monner. Mange bekker små har vist seg å bli en stor Å. Utviklingen tyder heller ikke på at dette vil bedre seg med tiden, ettersom flere og flere av mine hverdagsbehov enklest dekkes ved å tegne nye abonnement. 

Dette kan fort vise seg å bli hverdagsvirkeligheten og utfordringen bedrifter og bedriftsledere står overfor. Mange kjøpsbeslutninger basert på små eller ingen investeringer, men som til sammen utgjør den samlede kostnadsbasen for en bedrift. Vi kan fort komme i en situasjon der abonnementsmodellen både øker kompleksiteten og kostnadsbasen vår, og der selv administrasjonen av disse vil kreve nye abonnementsløsninger. 

Hvordan dette vil påvirke fremtiden er vanskelig å forutse, men en ting er sikkert: Abonnement er nåtiden og fremtiden. Vi kan ikke stagge utviklingen av mer effektive forretningsmodeller til tross for mulige bivirkninger. Det er imidlertid et tankekors at mine egne personlige erfaringer også vil kunne påvirke mine erfaringer som bedriftsleder, og at over tid vil næringslivet måtte forberede seg på å håndtere ny kompleksitet relatert til abonnementsmodellen.

Arild Spandow

Arild Spandow

CEO, Amesto Group.