Min ledelsesfilosofi

26
jun

av Jan Erik Kaasa , 26. juni 2018

Min ledelsesfilosofi

Min ledelsesfilosofi er å bygge ønsket kultur ved selv å være en kulturbærer for de verdier og leveregler vi sammen har bestemt oss for å følge. Det handler om å skape gode opplevelser. Du har kanskje sett det? Vi er på jakt etter de beste hodene med de varmeste hjertene. De som jobber med meg kjenner meg og vet hva jeg står for, men de som vurderer om de skal bli en av oss vil kanskje lure på hva slags lederskap de vil.

KULTUR = STRUKTUR

Vi vet at våre medarbeidere og de nye kollegaene vi ønsker å knytte til oss velger sin arbeidsplass avhengig av den oppfatningen og tilliten de har til sin nærmeste leder. Det stilles krav til at lederen er nær, tydelig og tar vare på sine medarbeidere på en måte som gir dem handlingsrom nok til å få utløp for den enkeltes potensiale og ambisjon.

 

Å ikke ha en tydelig og kommunisert lederfilosofi som øverste leder i en organisasjon vil før eller siden lede til ett av to – enten blir du irrelevant og oversett eller du mister muligheten til å beholde og tiltrekke deg de medarbeiderne som du er totalt avhengig av for å realisere organisasjonens mål.

Jan Erik Kaasa

"Jeg gjør mitt aller beste for å unngå å være i eller komme i den situasjonen at jeg blir irrelevant."

Jeg gjør mitt aller beste for å unngå å være i eller komme i den situasjonen at jeg blir irrelevant. Derfor er det viktig for meg å reflektere og evaluere meg selv om jeg er trygg på, tydelig nok og kommuniserer tilstrekkelig min ledelsesfilosofi. Resultatet av evalueringen er alltid den samme – jeg kan alltid bli en bedre leder.

Men jeg føler meg trygg på ledelsesfilosofien min, og den gir meg muligheten til å bli en bedre leder og reduserer muligheten for at jeg tar feil beslutninger.

For å gjøre ledelsesfilosofien kommuniserbar og forståelig for alle er det viktig å fatte seg i korthet og ta frem kjernen i filosofien og knytte den til tydelige mål og den strategien som legges for å må målene vi setter oss. Det forenkler kommunikasjonen og lederskapet på alle nivåer i organisasjonen.

Kultur + struktur = attraksjon og lønnsomhet.


Vi er en kommersiell virksomhet og har selvsagt et kommersielt lønnsomhetsmål – vi skal gi våre eiere ønsket avkastning på sin investerte kapital. Men vi starter ikke der, vi ender opp der, når vi lykkes med å leve ønsket kultur og struktur. Det er når vi er tilstrekkelig gode på å leve kulturen og tilpasse strukturen at vi oppnår den beste attraksjonen og den beste prestasjonen.

Hvilket krever kontinuerlig vedlikehold og tilpasninger som noen vil kalle endringer, jeg kaller det nødvendig utvikling. Det blir så mye mer inspirerende å være med på reisen om vi skal utvikles enn om vi skal endres.

 

Visjonen vår «Awesome place to work» er knyttet til ansattopplevelsen

og misjonen vår «Simplifying business» er knyttet til kundeopplevelsen.

Visjonen og misjonen støttes av verdiene våre; anerkjennelse (les: Se, lytte til og bekrefte hverandre), engasjement (les: Delta og bidra) og den gode kundeopplevelsen (les: Vær tilgjengelig og tilfør verdi og gevinster). Verdiene våre støttes av leveregelen; Vi vil hverandre godt og støtter hverandre i samhandling og teamarbeid der lojalitetshierarkiet er bygget på at konsernet går foran selskap, selskap foran avdeling og avdelingen foran jeg’et.

Alle hos oss, ikke minst våre ledere, skal ha et bevisst forhold til den kulturen vi ønsker og det verdigrunnlaget vi representerer. De må gi sitt bidrag til å fylle dette med best mulig innhold.

Det er ansattopplevelsen og kundeopplevelsen som er de reelle resultatdriverne og derfor må våre mål og vår strategi også reflektere disse opplevelsene om vi skal oppnå gode resultater. Vi måler derfor engasjementet i teamene hver måned på samme måte som vi måler kundetilfredsheten og ser at resultatene av disse målingene korrelerer med de økonomiske resultatene vi oppnår.