Business med hodet og hjertet

Corporate Social Value.

Det er god business å tenke trippel bunnlinje -  people, profit and planet. Det mener vi i Amesto. Vi velger å kalle det Corporate Social Value fordi vi ser verdien i den jobben vi gjør og det vi tilfører, både til våre selskap og til samfunnet vi opererer i. Corporate Social Value (CSV) skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og det selskapet vi bygger. Det er strategisk forankret i hvert enkelt selskap hos oss.  

Vi er verdiskapere;  for eiere, ansatte, partnere og samfunn. I tråd med vår filosofi om langsiktighet og generasjonsperspektiv vil vi bidra til samfunnsnyttige prosjekter over lengre tid. Vi tror tålmodighet er nøkkelen for å oppnå mål.

FNs bærekraftsmål

Amesto bruker FNs bærekraftsmål (STGs) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. Vi er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med følgende mål.
Mer om STGs
 

Møt våre intraprenører

I Amesto har vi mange intraprenører som velger å bruke sine gründergener i en allerede etablert organisasjon fremfor å etablere egen virksomhet. Bli bedre kjent med våre intraprenører!
Mer om intraprenørene

Code of Conduct

Amestos virksomheter skal drives i tråd med konsernets grunnholdninger og Code of Conduct, hvor hovedmålet er å utvikle mennesker og skape verdier
Code of Conduct

Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vår misjon er at ansatte skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljøansvar.
Mer om miljøansvar