FNs bærekraftsmål.

Amesto er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger.  Vi bruker FNs bærekraftsmål som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. FNs bærekraftsmål er oversatt fra det engelske navnet Sustainable Development Goals (SDGs). Du kan lese mer om våre strategiske prosjekter i årsrapporten (2019) som er sendt inn til FN.

Last ned rapport

 

Dette er en felles arbeidsplan for de 193 medlemslandene i FN som trådte i kraft i 2016. Arbeidsplanen består av 17 mål og 169 delmål som strekker seg frem til 2030. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med følgende mål:

SDG 3 og 9
Good health and wellbeing & Industry, Innovation and Infrastructure 
Amesto Solutions leverer forretningssystemer som effektiviserer små og store bedrifter i hele Norden. Vi har gjennom vårt pro-bono prosjekt for Leger Uten Grenser et felles mål om å lage organisasjonen til et showcase av hvor effektivt en NGO kan administreres. Vårt langsiktige arbeid fører til at organisasjonen kan vokse, uten å måtte ansatte flere, slik at mer av pengene de samler inn kan brukes ute i felt, for å redde liv.  Amesto Solutions jobber også gjennom dette prosjektet med SDG 9.5: innen 2030 skal vi ha klart å oppgradere infrastruktur og utdaterte industrier til å være bærekraftige, med økt effektivitet og miljøvennlige teknologier.

SDG 8,3 og 10
Decent work and economic growth & Reduce inequalities
Amesto AccountHouse er spesialister på outsourcingstjenester. De bistår alt fra enkeltmannsforetak til børsnoterte selskaper med regnskap, lønn og HR-tjenester.  Amesto AccountHouse levere pro-bono tjenester til sosial entreprenører gjennom et samarbeid med Socentral.  En sosial entreprenør starter en virksomhet basert på at de vil løse en samfunnsutfordring. AccountHouse bidrar som rådgivnings spesialister og tilfører verdi slik at sosial entreprenøren skal lykkes.

SDG 10.3
Reduce Inequalities 
Top Temp anser det som sin jobb å være en døråpner for den rette personen til den rette jobben.- De har derfor funnet en strategisk samarbeidspartner i Charge & Give a job. Sammen vil de jobbe for å sikre like muligheter og redusere ulikheter i jobbmarkedet. Inkludering er viktig for å få til en ordentlig integreringsprosess. Næringslivet har begynt å åpne opp for verdien av mangfold, og flere ser seg villige til å ta sjanser på personer som "har rare navn". Top Temp er med å fronter verdien av mangfold og arbeids integrering. 

SDG 8.3
Aprila bank fremmer, gjennom sitt business case, jobbskaping, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.  Deres business idé er tuftet på å oppmuntre til formalisering og vekst av mikro-, små og mellomstore bedrifter, gjennom å forenkle tilgang til finansielle tjenester.


Icon

Code of Conduct

Amestos virksomheter skal drives i tråd med konsernets grunnholdninger og Code of Conduct, hvor hovedmålet er å utvikle mennesker og skape verdier


Icon

Møt våre intraprenører

I Amesto har vi mange intraprenører som velger å bruke sine gründergener i en allerede etablert organisasjon fremfor å etablere egen virksomhet. Bli bedre kjent med våre intraprenører!


Icon

Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vår misjon er at ansatte skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljøansvar.