Gode råd og tjenester i krisetider.

Vi har samlet alle våre beste råd, tips og tjenester på ett sted for å hjelpe deg å finne gode løsninger på utfordringer du måtte ha mens korona-epidemien pågår. Her finner du alt fra de siste endringene i permitterings- og dagpengeregelverket til gode råd og hjelpetiltak for å bedre likviditeten. 

Selvstendig næringsdrivende

Fra 4. mai kan selvstendig næringsdrivende og frilansere søke om kompensasjon for tapt inntekt ifm. koronautbruddet. Dette er en midlertidig ordning som tar utgangspunkt i datoen 14. mars og du må selv dekke inntektstapet du hadde de første 16 dagene. Deretter vil ordningen dekke 80 % av ditt tap på inntekter inntil 6 G.

Les mer
 

For deg som jobber nordisk

Her finner du oversikt over statilige stimuleringspakker i Norge, Sverige og Danmark. I tillegg har vi laget en nordisk fremstilling av hva du må forholde deg til av lover og regler på området HR og lønn i forbindelse med Koronasituasjonen.
Les mer
 

Likviditet

Det er ikke lett å holde oversikten over hvilke hjelpetiltak som finnes, eller hvilke aktører som tilbyr hva i disse dager, spesielt ikke hvis du er leder i et lite eller middels stort selskap. Her finner du en samling av løsninger som kan forbedre din likviditet.
Les mer
 

HR og lønn i krisetider

På kort varsel kan vi overta bedriftens lønnsproduksjon og løse en kritisk oppgave i en uforutsigbar tid. Nå er HR viktigere enn noen gang. Ansatte må få svar på spørsmål rundt permitterings-regler, krav til omsorgslønn og endringer som kommer fra regjeringen skal også følges opp. Vi kan være din backup...
Les mer

Digital og sikker hjemmefra

Nå er det viktigere enn noen gang med gode digitale samhandlingsverktøy og sikre nettløsninger. Office 365 gir deg det du trenger for å holde alle i bedriften din produktive fra sine hjemmekontor. Vår sikkerhetsekspert gir deg sine beste tips for hvordan du kan beskytte bedriftens data.
Les mer

Lover og regler

Her har vi samlet en rekke gode og informative kilder, slik at du kan holde deg oppdatert på regjeringens endringer i lover og regler. Våre eksperter på lønn og regnskap gir også sine tolkninger av endringene og hva dette kan bety for deg. 
Les mer