HR og lønn i krisetider.

Nå er HR viktigere enn noen gang. Ansatte må få svar på spørsmål rundt permitteringsregler, krav til omsorgslønn etc. Alle endringer som kommer fra regjeringen skal også følges opp. Her finner du gode råd og tips i tillegg til informasjon om HR-tjenester som kan lette byrden.

Lønnsberedskap kan være hjelpen du trenger nå. Dette er en tjeneste som reduserer sårbarheten i organisasjonen og sikrer at de ansatte får riktig lønn. Vi kan rett og slett være din back-up. På kort varsel kan våre fagfolk overta bedriftens lønnsproduksjon og løse en kritisk oppgave i en uforutsigbar tid.

Lønn og HR

Her finner du råd som innen fagfeltet lønn og HR. Endringer i permitteringsreglene og arbeidsgiverperioden for sykemeldinger er noen av tiltakene fra regjeringen. Vi gir deg alle oppdateringer.
Se tips her
 

Lønnsberedskap - din backupløsning på lønn

Lønnsberedskap er en tjeneste som reduserer sårbarheten i organisasjonen og sikrer at de ansatte får riktig lønn. Vi kan rett og slett være din back-up. På kort varsel kan våre fagfolk overta bedriftens lønnsproduksjon og løse en kritisk oppgave i en uforutsigbar tid.
Dette vil jeg vite mer om
 

Utvidelsen av omsorgsdager.

I forbindelse med koronaviruset har også reglene for omsorgspenger blitt endret. Dager med omsorgspenger (sykt-barn-dager) er doblet og allerede forskrifsfestet med en tilbakevirkende kraft fra fredag 13. mars. Arbeidsgiver skal kun finansiere de tre første dagene, resten kan søkes refundert fra NAV.

Les mer

Feriepenger ved permittering.

Arbeidsgiver har ikke styringsrett over feriepengene dine. Feriepenger er en del av lønnen din. Hvis du er permittert så har du fortsatt krav på feriepengene dine. Men utbetalingen din vil bli litt annerledes enn den ville vært hvis du ikke er permittert

Les mer

Lønnsberedskap

Hordan fungerer det?

Lønnsberedskap gir bedriftene den tryggheten som er nødvendig, samt en rask og kvalifisert hjelp til lønnskjøringen. Det er ikke enkelt å hoppe rett inn i en slik rolle, ta over all lønnsadministrasjon og samtidig kjenne til lovverket, tariffer, innrapporteringer til staten og for ikke å glemme alle endringene som nå kommer fra regjeringen. - Det er her mine kollegaer og jeg kommer inn. Vi er fagfolk som kan hjelpe deg med å sikrer at lønnsutbetalingene blir gjort til riktig tid og på en korrekt og lovmessig måte, sier Payroll Manager vibeke Aasterud.

Les bloggen her