Statlige og private hjelpetiltak

Tips og råd til bedre likviditet.

Det er ikke lett å holde oversikten over hvilke hjelpetiltak som finnes, eller hvilke aktører som tilbyr hva i disse dager, spesielt ikke hvis du er leder i et lite eller middels stort selskap. De aller fleste har forbedret likviditet øverst på agendaen, og de trenger det nå. Vi sitter derfor tett på diskusjonene og løsningsforslagene for små- og mellomstore bedrifter. Her finner du en samling av løsninger som kan forbedre din likviditet.

Offentlige støtteordninger


Mellomstore bedrifter

Regjeringen la i sin første pakke frem en garantiordning på 50 milliarder i nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er hovedsakelig innrettet mot bedrifter som allerede har finansiering i tradisjonelle banker.

Mindre bedrifter
27. mars la regjeringen frem sin pakke 2, rettet mot mindre bedrifter. Mens den første pakken var rettet mot å forbedre likviditetssituasjonen i form av skatte- og avgiftslettelser, blir den nye tiltakspakken omtalt som «kontantstøtte», hvor staten går inn og dekker en andel av de faste kostnadene, som husleie og forsikring. Dette skal være en bred tiltakspakke, som ikke er rettet spesielt mot enkeltbransjer. Virksomheter som er pålagt stengt vil i følge regjeringen få en høyere kompensasjonsgrad.

Tiltakspakke 2 har en ramme på mellom 10-20 milliarder, og er foreløpig satt til å gjelde i to måneder. Regeringen har varslet at de i løpet av en uke vil ha detaljene på plass. Inntil den nye tiltakspakken trår i kraft kan det være nyttig å se på de mulighetene som eksisterer per i dag.

 


Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer
Næringslivets behov for tilgang på kapital og likviditet er kritisk. Derfor er det viktig at Innovasjon Norge fortløpende vurderer hvordan de best kan tilpasse sine virkemidler til det som nå skjer rundt i landet. Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. De vil tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.

I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital. Les om Innovasjon Norges tiltak her

Støtte fra Forskningsrådet
Forskningsrådet gjør nå tiltak for å tilrettelegge for næringslivet. Blant annet innfører Forskningsrådet løpende mottak av innovasjonsprosjekter (IPN) og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN, slik at alle som sender inn en søknad nå eller før sommeren vil få svar i løpet av tre uker. 

Les mer om Forskningsrådets tiltak.

Kassakreditt

Aprila lanserer nå kassekreditt opptil 1 million kroner for bedrifter med ambisjoner, og som tør å satse i dagens marked. Du betaler kun for det du bruker – ingen liten skrift. Vi fortsetter med null kroner i oppstartskostnader og null kroner i månedlige gebyrer. Hva betyr dette for din bedrift? #Superkrefter til å gripe de mulighetene som oppstår i dagens marked og takle større likviditetssvingninger.

kassakreditt.no
 

Gratis økonomisk rådgiving.

Amesto AccountHouse bistår nå med gratis veiledning og råd til alle som henvender seg til oss i Oslo og Bergen. Våre rådgivere er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og aktuelle tiltak. Ta kontakt så hjelper de deg med å finne frem til de beste løsningene for deg og din virksomhet. 

Kontakt en rådgiver i Oslo 

Kontakt en rådgiver i Bergen

Salg av faktura

Salg av faktura innebærer at du mottar betaling for din faktura i dét den sendes ut, i stedet for å vente til forfall, og selv ta risikoen på at din kunde betaler. Den risikoen tar Aprila Bank for deg. Løsningen er integrert med regnskapssystemene Xledger, Tripletex og Visma eAccounting.

aprila.no/fakturasalg

Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer

Innovasjon Norge vurderer fortløpende hvordan de best kan tilpasse sine virkemidler til det som nå skjer rundt i landet. De setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. I tillegg økes oppstartlån.

Les mer her

Støtte fra Forskningsrådet

Forskningsrådet gjør nå tiltak for å tilrettelegge for næringslivet. Blant annet innfører Forskningsrådet løpende mottak av innovasjonsprosjekter (IPN) og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN, slik at alle som sender inn en søknad nå eller før sommeren vil få svar i løpet av tre uker.

Les mer

Utestående fordringer

Følg opp utestående fordringer profesjonelt; Sett opp økonomisystemet til å purre kunder automatisk, og overfør ikke betalte krav automatisk til en samarbeidspartner for innkreving. Til slutt må du «gå den harde veien», hvis ikke krav betales, og da er det bedre å overlate dette til de profesjonelle.

 

Endre fakturarutinen

Prøv å endre dine fakturarutiner og betalingsbetingelser, for du trenger ikke behandle alle kundene dine likt. Noen kan du kanskje fakturere oftere, og fakturer med det samme jobben er gjort. Det kan også være smart å be om forskuddsbetaling eller kortere kredittid.