I disse dager er det godt å ha en egen bank

Hjelp til bedre likviditet

I disse dager er det godt å ha en egen bank.

Det er ikke lett å holde oversikten over hvilke hjelpetiltak som finnes, eller hvilke aktører som tilbyr hva i disse dager, spesielt ikke hvis du er leder i et lite eller middels stort selskap. De aller fleste har forbedret likviditet øverst på agendaen, og de trenger det nå. Vi sitter derfor tett på diskusjonene og løsningsforslagene for små- og mellomstore bedrifter. Her finner du en samling av løsninger som kan forbedre din likviditet.

Amesto er initiativtager og majoritetseier i Aprila Bank. Banken ble etablert fordi vi savnet et godt alternativ for finansiering til SMB markedet. Hos Aprila kan du få både fakturakjøp gjennom din regnskapsløsning (direkte integrert), eller kassekreditt, enten via kassekreditt.no eller gjennom regnskapsløsningen din.

Kassekreditt.no

Nå kan du få kassekreditt, spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Kassekreditten som nå tilbys er et fleksibelt produkt, som innebærer at du som bedrift kan få en ramme på opp mot 200 000 kroner som du kan trekke på ved behov. Prosessen med kredittvurdering og å etablere et kundeforhold tar bare noen få minutter, og kassekreditten kan være tilgjengelig allerede neste arbeidsdag. Tilgangen til kassekreditten er helt kostnadsfri, det er en ingen gebyrer, faste kostnader eller forpliktelser knyttet til å ha kassekreditten tilgjengelig. Du betaler bare for det du bruker, så lenge det er trukket opp. Du kan når som helst nedbetale på kreditten.

kassakreditt.no

Kassekreditt for Tripletex-kunder

Aprila har lansert kassekreditt for Tripletex’ 40.000 SMB kunder i Norge. Det er sømløst integrert i regnskapssystemet og er et enkelt og lett tilgjengelig produkt som kan hjelpe mange med midlertidige likviditetsutfordringer.

Les mer her

Salg av faktura

Salg av faktura innebærer at du mottar betaling for din faktura i dét den sendes ut, i stedet for å vente til forfall, og selv ta risikoen på at din kunde betaler. Den risikoen tar Aprila Bank for deg.

Xledger

Aprila fakturasalg er en uforpliktende tjeneste som er integrert inne i Xledger. Det er gratis å være kunde, og tjenesten gjør det mulig å få betalt for jobben/salget med én gang. Når du fakturerer, priser Aprila fakturaen, slik at du i realtid kan se hvor mye du får betalt med én gang. Når du velger å selge fakturaen, inkluderes det en tekst på fakturaen som sier at det er Aprila som skal motta betaling, og kid- og kontonummer endres. Transaksjonen bokføres automatisk - ingen nye manuelle rutiner.


Tripletex

Aprila fakturasalg er en uforpliktende tjeneste som er integrert inne i Tripletex. Det er gratis å være kunde, og tjenesten gjør det mulig å få betalt for jobben/salget med én gang. Når du fakturerer priser Aprila fakturaen, slik at du i realtid kan se hvor mye du får betalt med én gang. Når du velger å selge fakturaen, inkluderes det en tekst på fakturaen som sier at det er Aprila som skal motta betaling, og kid- og kontonummer endres. Transaksjonen bokføres automatisk - ingen nye manuelle rutiner


Visma eAccounting

Har du Visma eAccounting kan du benytte deg av Aprilas fakturasalgsprodukt. Prosessen med å bli kunde er rask, enkel og sømløst integrert i Visma eAccounting. Det er gratis og uforpliktende å være kunde av Aprila, og man betaler kun for bruk. Prisen for salg av en faktura fremkommer tydelig og oppgjør finner sted senest neste virkedag. Alle transaksjoner med Aprila blir automatisk bokført i Visma eAccounting.


Offentlige støtteordninger


Mellomstore bedrifter

Regjeringen la i sin første pakke frem en garantiordning på 50 milliarder i nye banklån til små og mellomstore bedrifter. Garantiordningen er hovedsakelig innrettet mot bedrifter som allerede har finansiering i tradisjonelle banker.

Mindre bedrifter
27. mars la regjeringen frem sin pakke 2, rettet mot mindre bedrifter. Mens den første pakken var rettet mot å forbedre likviditetssituasjonen i form av skatte- og avgiftslettelser, blir den nye tiltakspakken omtalt som «kontantstøtte», hvor staten går inn og dekker en andel av de faste kostnadene, som husleie og forsikring. Dette skal være en bred tiltakspakke, som ikke er rettet spesielt mot enkeltbransjer. Virksomheter som er pålagt stengt vil i følge regjeringen få en høyere kompensasjonsgrad.

Tiltakspakke 2 har en ramme på mellom 10-20 milliarder, og er foreløpig satt til å gjelde i to måneder. Regeringen har varslet at de i løpet av en uke vil ha detaljene på plass. Inntil den nye tiltakspakken trår i kraft kan det være nyttig å se på de mulighetene som eksisterer per i dag.

 


Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer
Næringslivets behov for tilgang på kapital og likviditet er kritisk. Derfor er det viktig at Innovasjon Norge fortløpende vurderer hvordan de best kan tilpasse sine virkemidler til det som nå skjer rundt i landet. Innovasjon Norge setter ned rentene med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån. Renteendringen gjennomføres for nye lån fra 23. mars og for løpende lån fra 15. april. De vil tilby avdragsutsettelse, og en rekke prosesser er forenklet for at det skal bli enklere å utnytte Innovasjon Norges låne- og tilskuddsrammer.

I tillegg økes oppstartlån fra maksimalt 1,5 millioner kroner, til 2 millioner, uten at det stilles økte krav til kausjon eller egenkapital. Les om Innovasjon Norges tiltak her

Støtte fra Forskningsrådet
Forskningsrådet gjør nå tiltak for å tilrettelegge for næringslivet. Blant annet innfører Forskningsrådet løpende mottak av innovasjonsprosjekter (IPN) og korter ned behandlingstiden for SkatteFUNN, slik at alle som sender inn en søknad nå eller før sommeren vil få svar i løpet av tre uker. 

Les mer om Forskningsrådets tiltak.