Å jobbe som en ansvarlig bedrift er for Amesto god business. Vi etterstreber alltid gode løsninger for å bidra til samfunnet, det være seg gjennom ledige lokaler til intrapenører, samarbeid med sosial entreprenører (Moving Mamas, Mitt Liv), praksisplasser for kandidater som trenger det, strategiske pro bono prosjekter. Samfunnsansvar skal være en naturlig del av en Amestos arbeidshverdag. 

Simplifying business er vår misjon, men vi skal også søke å forenkle i alt vi gjør, være det seg måten å ta miljøansvar på eller vår måte å jobbe bærekraftig. Hver dag sitter 150 000 personer som brukere av Amesto sine tjenester. Vi har over 1000 ansatte i Skandinavia og har mange 100 talls leverandører. Amesto vil og har mulighet for å være en langsiktig partner for et bærekraftig samfunn.

Global Compact

Amesto sluttet seg til FN-initiativet Global Compact i 2012, på initiativ fra konsernsjef Arild Spandow.

Code of Conduct

Amestos virksomheter skal drives i tråd med konsernets grunnholdninger og Code of Conduct, hvor hovedmålet er å utvikle mennesker og skape verdier

Environment

Ansatte i Amesto skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljø og sosiale ansvar. Du som kunde skal vite at vi tenker miljø i vår arbeidshverdag.

Shared Partnership

Sammen med Visma og Leger uten Grenser vil vi vise at partnerskap kan være nøkkelen til effektive, bærekraftige løsninger.

Diversity

For oss handler det ikke om hva personer har gjort, men hva de kan oppnå. Vi vil støtte menneskers potensiale.

Intrapreneurship

I Amesto har vi mange intraprenører som velger å bruke sine gründergener i en allerede etablert organisasjon fremfor å etablere egen virksomhet. Bli bedre kjent med våre intraprenører!

Om Amesto

 

Amesto ble opprettet i 2002 og er et nordisk konsern med 1000 ansatte.  Konsernet består av virksomheter i Norden, New York, London og Amesterdam. Vi har spesialisert oss innen outsourcing av regnskap, HR og lønn, forretningssystemer innen CRM, ERP, HRM, IT-infrastruktur og Analytics, samt rekruttering og konsulentutleie. Mer om Amesto Group