Vi setter kunden i sentrum

Amesto tilstreber en markedsorientert filosofi. Vår målsetning er å gi kundene
best mulig service. De som arbeider nærmest kundene kan påvirke kundens
opplevelse av Amesto. Derfor skal våre medarbeidere ha frihet, myndighet og
ansvar til å handle.


Perfeksjon, profesjonalitet og serviceinnstilling

Vi ønsker at Amesto skal være kjent for sin dyktighet. Dette innebærer:

  • Å lede an utviklingen innen våre driftsområder.
  • Være oppmerksomme på konkurrenters fremskritt, tilegne oss og forbedre de ønskede endringene.
  • Produsere og tilby kvalitetsprodukter og tjenester med best teknologi til lavest mulig pris.
  • Opptre profesjonelt ovenfor markedet og kolleger, slik at det er en glede å være ansatt i vårt konsern.

Kostnadsbevissthet og ressursoptimalisering

Amesto skal skape resultater med en lavere innsats av ressurser enn våre konkurrenter.
Vi skal alltid overprøve metoder og teknikker og benytte mer rasjonelle arbeidsmetoder.
Amesto skal intensivt investere i de utvalgte markeder hvor vekstmuligheter forekommer, og vi skal prioritere nødvendige investeringer for å skape resultater.

Rettferdige avtaler for kunder og leverandører

Vi ønsker å ha klare, rettferdige avtaler med kunder og leverandører. Vi selger våre egne produkter og snakker ikke ufordelaktig om våre konkurrenter. For å bevare vår integritet skal vi ikke motta gaver fra våre kunder (utover vanlige, mindre oppmerksomheter).

Respekt for individet – vilje til omstilling

Vårt mål er å få ansatte til å trives ved å behandle hver enkelt individuelt og med respekt. Ansatte skal oppfordres til å utvikle sine evner, og vi skal etterstrebe stillingssikkerhet i konsernet. Ansatte må være fleksible og kunne tilpasse seg nye jobber og oppgaver for å ivareta konsernets interesser.

Forretnings- og resultatorientering

Vi vil at våre medarbeidere skal ha utviklingspotensial, og at de viser en resultatorientert holdning.

Åpenhet,kommunikasjon og medbestemmelse

Alle ansatte har rett til å få vite så mye om konsernets politikk og planer som det går an
å offentliggjøre uten å skade konkurranseevnen. Vi vil sikre samråd og medinnflytelse
ved beslutninger på alle nivåer og vår kommunikasjon skal være objektivt og forståelig.

Effektiv ledelse

Vår suksess er avhengig av en intelligent og pågående ledelse som kan gjøre hver eneste
Amesto-ansatt til en entusiastisk medarbeider. En leder skal se konsernets behov under ett, være kreativ og være åpen for ideer uansett hvilken kant den kommer fra.

Forpliktelser overfor eiere og samfunn

Amesto-ansatte skal være gode samfunnsborgere i lokalt og nasjonalt miljø. Våre selskap og våre ansatte har forpliktelser overfor aksjonærene som har skapt grunnlag for våre arbeidsplasser. Dette forplikter oss til å:

  • Ta vare på de midler vi er blitt betrodd.
  • Sørge for utbytte på investert kapital.
  • Utnytte muligheten for en stadig lønnsom vekst.

Om Amesto

 

Amesto ble opprettet i 2002 og er et nordisk konsern med 1000 ansatte.  Konsernet består av virksomheter i Norden, New York, London og Amesterdam. Vi har spesialisert oss innen outsourcing av regnskap, HR og lønn, forretningssystemer innen CRM, ERP, HRM, IT-infrastruktur og Analytics, samt rekruttering og konsulentutleie. Mer om Amesto Group