Vårt DNA | Amesto

Vårt DNA.

I Amesto har vi tre bærebjelker: Treasure Talent, Value Insight og #Askmore. Det er en del av vårt DNA.

Treasure Talent

Vi skal være «An awesome place to work» med høy tiltrekningskraft. Vi prioriterer ansattreisen og skaper engasjement og resultater ved hjelp av nære ledere, innsikt, kompetanse og deling. Våre ansatte har de skarpeste hodene og de varmeste hjertene.


Value Insight

Vi skal ha de mest fornøyde kundene. Vi forenkler hverdagen for oss og våre kunder ved å være tilgjengelige, dele kompetanse og skape verdi basert på innsikt. Vi skal hente inspirasjon og gi råd ut fra et globalt perspektiv og være tidlig ute med ny teknologi.


#askmore

Vi vet at ambisjoner og drømmer ikke er nok for å realisere en god idé. Utvikling krever at noen stiller spørsmål. Våre ansatte er eksperter på sitt felt. Derfor skal vi stille spørsmål som utfordrer og forbedrer. Internt og eksternt.


Simplifying business er vår misjon.

Vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene. Vi skal forenkle hverdagen for oss og våre kunder ved å være tilgjengelige, dele kompetanse og skape verdi basert på innsikt. Vi skal hente inspirasjon og gi råd ut fra et globalt perspektiv og være tidlig ute med ny teknologi. Teknologi er et verktøy, men det er først i kombinasjon med mennesker at det skaper magi.

Life is now. Work somewhere awesome er vår visjon.

Vi skal være «An awesome place to work» med høy tiltrekningskraft. Vi prioriterer ansattreisen og skaper engasjement og resultater ved hjelp av nære ledere, innsikt, kompetanse og deling. Våre ansatte har de skarpeste hodene og de varmeste hjertene.

Spørsmål forandrer verden. #askmore

Hos oss sitter det å stille spørsmål i ryggmargen. #askmore er faktisk en av våre tre ledestjerner. Vi tror at det er de gode spørsmålene som driver oss og samfunnet videre. De åpner nye perspektiver, starter nye samtaler, får oss til å løfte blikket, undre og tenke fremover.

Samtidig krever utvikling en enkel tilnærming på komplekse spørsmål. Drømmer og ambisjoner trenger kraft, volum og timing for å bli realisert. Ambisjonen er at våre ansatte skal skape nye muligheter hver dag ved å stille de gode spørsmålene.  

Samarbeid med Fuelbox

Når vi får et spørsmål så føler vi oss sett og hørt. Å dele personlige historier med hverandre skaper nærvær, forståelse, toleranse, respekt, tillit og ikke minst tilhørighet.

Gjennom samarbeid med Fuelbox har vi som ansatt tilgang på flere tusen åpne spørsmål og nye samtalepakker hver eneste måned. Dette mener vi skaper en bedre Work Life Balance. Vi håper tiltaket kan bidra til at våre ansatte oppdager nye sider ved sine nære relasjoner og at de tar med seg verdien av dette tilbake på jobb.

Nysgjerrig? Les mer på fuelbox.no.

"When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen you may learn something new. Dalai Lama"

Fuelbox - et hav av gode spørsmål.

Når vi får et spørsmål så føler vi oss sett og hørt. Det å stille hverandre spørsmål og virkelig lytte til svaret, er det viktigste du kan gjøre for å dyrke en god relasjon.Til en kjæreste, en venn, til barna dine, kollegaen din eller sjefen din. På arbeidsplassen er disse relasjonene avgjørende for å skape den psykologiske tryggheten som er nødvendig for høyt presterende team og for at innovasjon skal skje.