Endringsledelse med positivt resultat

25
mai

av Jan Erik Kaasa , 25. mai 2018

Endringsledelse med positivt resultat

Vi vet at engasjerte medarbeidere vil gi fornøyde kunder, og fornøyde ansatte og kunder gjør oss lønnsomme. Vår «purpose» er å skape verdi gjennom forenkling, for kundene, oss og samfunnet.

Du har hørt den tidligere. Historien om et IT selskap som vokste fort, alt var som en drøm. Alle solgte software med installasjoner. Det var store bonuser og provisjoner ut fra prestasjon. Det var turer og oppkjøp, gründerne ble i selskapet og fortsatte å prestere. Så skjedde det noe. Raskt. Ny teknologi. Nye krav fra kunder med nye behov og forventninger. Nye forretningsmodeller. Nye kjøpemønstre. Det var på tide å stoppe opp og stille noen spørsmål. Etter en grundig kartlegging hadde vi innsikt nok til å ta noen grep.

Vår ambisjon er tydelig. Vi skal fortsette å vokse og utvikle oss.

Vi tror det starter med oss selv. Det første vi gjorte var nettopp å se på oss selv. Hvem er vi og hva skal til. Vi startet en kulturreise og vi definerte våre verdier. Vi er engasjerte. Vi anerkjenner. Vi har kundeopplevelsen i fokus. Vi tror alt handler om kulturen vi skaper og lever sammen. Vi vil være et lag, et team. For å komme dit må man ha modige og trygge ledere.

Vi kom raskt over på behovet for å jobbe med strukturen. Kulturen utfordret strukturen. Vi tror at kultur x struktur = lønnsomhet, attraksjon og prestasjon.

 

#askmore

Hadde vi en struktur der organisasjon, KPI-er, belønningssystem etc. støttet vår ambisjon og vår kultur? Nei, vi hadde ikke det. Så vi stilte oss nye spørsmål. Resultatet er at vi i dag tenker konsern foran selskap. Selskap foran team. Team foran individ. Vi jobber bevisst med å skape delingskultur. Vi skjønner at vi må se bort fra juridisk struktur og jobbe med løsninger som skaper merverdi for kundene. Vi har tatt bort alle provisjonsløsninger for å fremme lagbygging, samarbeid og kompetansedeling fordi vi i dag kan levere så mye mer sammen enn alene. I dag krever markedet at vi har mer kompetanse enn hva en person kan ha. I team har vi mer. Vi vil være i kontinuerlig endring, og nettopp derfor er det enda viktigere at vår ledelses-og 
kulturplattform er stødig. Tydelige mål skaper trygghet.

Vi er både grundige og raske, vi bruker forskningsresultater og teorier for å bygge vår kultur. Vi har fulgt med på forskningen om bonus og provisjon som sier at det stopper mer enn det fremmer. Vi bruker ulike støttesystemet for å trigge og øke tempoet på endringen gjennom kontinuerlige målinger, og vi iverksetter tiltak med fokus på hele mennesket med individuelle mål og handlingsplaner. Vi jobber hver dag med å tenke annerledes på hva som er investering ut fra vår tradisjon.

Parallelt med kultur- og strukturarbeidet vokste det frem en ny businessstrategi og for de kommende 2-3 årene. Målet et tydelig, det har vokst frem et helt nytt målhierarki og vi blitt tydeligere på hvilke av våre KPIer som driver.

Vi jobber i dag bevist med alle våre ledere ut fra en verdibasert ledelsesplattform. Vi  henter inspirasjon fra mange som kan mye om verdibaserte kultur. Vi er i gang, og vi tar trinn for trinn.Målet er å ha et ledersystem på lik linje med et driftssystem. Denne måneden jobbet vi med digitalisering og satte av tid til å stille oss nye spørsmål. Hva er det å jobbe på et «awesome place» og hva er et talent i Amesto Solutions? Resultatet var tydelig: Det handler om å jobbe i lag å være teamplayer. Å gjøre det man sier. Å ha de samme verdiene som selskapet, å ha dyktige, relasjonsorienterte ledere. I dag slutter så mange i jobben på grunn av opplevelsen og relasjonen til ledere.Ledere er kulturelle arkitekter og må være bevisst at de er kulturelle objekter. Vi må ha medarbeidere som har interesse for teknologi og alle skal ha et bevisst forhold og holdning til vår kultur. I tillegg vet vi at det vi har fokus på får vi mer av og derfor skal vi i fremtiden ha enda mer fokus på annerkjennelse og tilbakemeldinger. Adm. dir. i Amesto Solutions, Wenche Evertsen, beskriver det godt i bloggen om le-del-se.  

Med andre ord. Vi gjør mye for å drive utviklingen hos oss i disse dager. Det går fort men ikke fort nok. Vi trenger derfor flere kloke teamplayers som vil være med oss å forenkle og bidra til samfunnsutvikling. Vi trenger flere som brenner for forenkling, utvikling og problemløsning.

Min drøm er en arbeidsplass der alle kan få gjøre det de er best til, uavhengig tittel eller rolle. En arbeidsplass der du jobber med dine beste venner uten spisse albuer (for det tror jeg er på vei ut.) Jeg vil jobbe med dem som fremmer laget fremfor seg selv.

Konsernsjef i Amesto Solutions Jan Erik Kaasa har tidligere skrevet om da han våknet fra dvalen. Jeg har nå utfordret ham til å fortelle hva en kan forvente av ham som leder og hvilken ledelsesfilosofi han har.