Om Amesto konsernet

#askmore

Hvem er vi?

#askmore

Hvem er vi?

Vi er verdiskapere

Om Amesto Group.

Amesto er en del av Spabogruppen, en norskeid familiebedrift som eies av familien Spandow. Amesto ble opprettet i 2002. Konsernet består av virksomheter i Norden, New York, London og Amsterdam og er representert i over 50 land gjennom Amesto Global. Kontakt oss

De harde fakta.

Spabogruppen er morselskap for Amesto Group AS og Spabo AS. Gruppen har et langsiktig perspektiv, og eierne er aktive i driften. Spabogruppen omsatte i 2017 for 1,3 milliarder kroner. Spabogruppen har totalt over 1200 ansatte. 500 er ansatte i Amesto Group og 700 er ansatte i Amesto Top Temp AS, hvorav 100 jobber med administrasjon og salg.

Amesto-konsernet består av fire divisjoner.

Amesto AccountHouse er en av Norges ledende leverandører av BPO-tjenester. Selskapet leverer tjenester og teknologi som effetiviserer nordiske bedrifter, og er en av de største aktørene innenfor regnskaps og lønnstjenester i Norge. Målsetningen er å bli en vesentlig nordisk aktør, der strategien er bidra til at våre kunder digitaliserer sine regnskap- og økonomiprosesser.

Amesto Solutions effektiviserer og automatiserer forretningsprosesser slik at kundene våre kan oppnå høyere verdiskapning. Selskapet er Nordens største Visma Partner og har spesialistkompetanse på programvare innen ERP, CRM, HRM, BI, AI og Analytics. De leverer også løsninger innen IT-drift, integrasjon og infrastruktur og tilbyr konsulenter innen ledelse, IT og rådgivning.

Toptemp er et av landets største rekrutterings- og bemanningsselskap og har siden 1990 funnet kvalifiserte medarbeidere og ledere til våre kunder innen privat og offentlig sektor. TopTemp tilbyr spesialist kompetanse innen IT, engineering, økonomi/finans, merkantile stillinger i tillegg til spesialist fagområder.

Amesto Global er et mindre selskap med hovedkontor i London. Selskapet tilbyr tjenester til internasjonale aktører innen alle av Amesto’s virksomhetsområder med et omfattende nettverk med samarbeidspartnere i større byer i verden.

I Amesto er vi tidlig ute med innovativ teknologi og satser på intraprenører, som starter, videreutvikler eller driver under Amestos tak i korte eller lengre perioder. Aprila Bank, Amesto Consulting, ConnectMyApps er bare noen av våre intraprenører.

Spabo AS.

Spabo ble startet på slutten av 1980 tallet. Gruppen forvalter verdier for kr 3,1 mrd. og har som mål å videreutvikle og forvalte egeneide boliger og næringseiendommer i inn- og utland. I 2012 ble tjenestespekteret utvidet til å inkludere Serviced Apartments gjennom The Apartment Company. Selskapet forvalter i dag 180 møblerte leiligheter på korttidsutleie.

 

 

 


Eiere og selskaper

«Vi er seriegründere, både barna og jeg. Hvert selskap er et nytt gründerprosjekt. Vi er ikke spekulanter, vi er utviklere og forvaltere. Vi bygger opp nye forretningsområder fra bunnen, eller kjøper opp og utvikler mindre selskaper med et langsiktig, bærekraftig perspektiv». Thor Spandow
Mer om hvem vi jobber for
 

Corporate Social Value

Det er god business å tenke trippel bunnlinje. Det mener vi i Amesto. Vi velger å kalle det Corporate Social Value fordi vi ser verdien i den jobben vi gjør og det vi tilfører, både til våre selskap og til samfunnet vi opererer i.
CSV
 

Kunder

Vårt mål er å skape verdi ved å forenkle kundenes forretningsdrift. Her kan du lese mer om hva vi har levert av løsninger til noen av våre kunder, og hva de mener om Amesto som tjenesteleverandør.
Kundecase