<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Semine_2120x670 copy

HELT ÆRLIG.

Er roboten en trussel eller fortrinn?

 

Helt ærlig. Ville du ansatt en robot?

Sikrer du egentlig dine ansatte, om du skyver teknologien unna for å bevare nåtidens jobber akkurat som de er? Beholder du konkurransekraften i fremtiden om du opererer i fortiden? Helt ærlig. Når morgendagens kunde banker på døra – kan du da med hånden på hjertet si at du har tatt gode valg?

Petter (1)
Petter Buran, direktør for salg og forretningsutvikling i Amesto.

 

Semine er banebrytende, både med tanke på hva hun er i stand til å lese ut fra en faktura og hvordan hun forenkler kommunikasjonsflyt mellom ansatte, forklarer Petter. Roboten har nemlig langt høyere automatiseringsgrad enn tilsvarende løsninger, og har effektivisert og underlettet arbeid som tidligere ble utført manuelt i selskapet.

- Selv av de som i utgangspunktet var skeptisk til kunstig intelligens er Semine blitt godt mottatt, forklarer Petter. Ved å frigjøre tid brukt på kjedelige repetitive rutineoppgaver, kan man nå benytte kompetansen i organisasjonen på en helt annen måte, som igjen motiverer på helt andre måter.

Teknologisk gevinst

Petter er overbevist om at de som satser på teknologi kan hente ut store gevinster, både når det kommer til profitt og arbeidsmiljø.

- Automatiserte løsninger tvinger ikke mennesker ut av eksisterende jobber. Det vil være en endring i arbeidsflyt, ja, men teknologi åpner for muligheter heller enn å sette begrensninger, mener Petter.

Petter er klar på at han tror AI vil drive mye av utviklingen fremover, og med egen AI-lab har Amesto selv drevet frem løsninger som for eksempel effektiviserer global rapportering av covid-tilfeller, optimaliserer fangst av krill og reduserer risiko for omfattende biedød. 

I Amesto satses det nemlig stort på teknologi, og Amestos innovative og teknologiske satsning ble nylig anerkjent i form av Innovasjonsmagasinets kåring av «Topp 25 innovative bedrifter i Norge”.

- Det er ikke bare gledelig for oss som organisasjon, men det gir samtidig en bekreftelse på at det vi gjør fungerer og blir lagt merke til, forklarer Petter.

- Våre kunder stiller stadig høyere krav til oss som leverandør, og vi tror ikke det lenger holder å kun tenke profitt. Vi må tenke større, og vi må tenke annerledes.

 

TRIPPEL EFFEKT AV TRIPPEL BUNNLINJE

- I Amesto har vi innført noe som kalles en «Trippel Bunnlinje», forteller Petter. Det er en modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare ut fra et økonomisk perspektiv, men fra et perspektiv som også inkluderer mennesker og miljø.

People, Planet and Profit (de 3 P’ene) skal gjennomsyre alle avgjørelser og scenarier i Amesto. Ledere skal levere resultater på alle tre pilarene, selgere skal vurdere effekten av de 3 P’ene i salgsmøter, prosjektledere skal vurdere fotavtrykk på miljøet, HR skal ivareta og pleie engasjement og motivasjon hos de ansatte.

Semine er et godt eksempel dette, forklarer Petter. AI-løsningen reduserer behov for manuell oppfølging, som påvirker bunnlinjen positivt. Ansatte får bruke sin kompetanse på oppgaver som motiverer mer, som påvirker arbeidsmiljøet positivt. Ikke minst reduseres klimaavtrykket og belastning på planeten, gjennom blant annet redusert papirmølle.
- Semine er bærekraftig innovasjon, fastslår han.

VIL ROBOTER STYRE FREMTIDEN?

- Jeg tror ikke roboter vil revolusjonere regnskapsbransjen alene, man trenger fortsatt den kompetansen og erfaringen de ansatte sitter på. Men jeg tror at de som ikke evner å følge den teknologiske utviklingen og utnytte de mulighetene som dukker opp vil falle bakpå.

Semine er et prosjekt i utvikling, hvor nye funksjoner og muligheter utvikles fortløpende, av menneskene som jobber med løsningen. Målsettingen er at Semine på sikt skal ta over enda større deler av den administrative jobben, slik at fokus kan rettes mot enda bedre analyser og økt regnskapskontroll.

- Med markedets beste AI-plattform for å automatisere regnskap og gjøre finansielle data tilgjengelig ser vi lyst på fremtiden, sier Petter engasjert. Ved å kombinere spisskompetanse hos våre ansatte, med bruk av avanserte teknologiløsninger som Semine er vi med på å forme morgendagens regnskapsløsning.

Men hva skjer etter morgendagen da, Petter?
- Det vil tiden vise, smiler han lurt. - Men det handler om at du allerede i dag må ta grep om din innovative konkurransekraft og ikke frykte inntoget av «onde roboter som vil ta over verden». Start med å spørre deg selv, helt ærlig; Tar du gode valg?

Technology137-466x466

Mer om Semine

Amesto AccountHouse er partner på utvikling og innovasjon, samt innehar forhandlerrettigheter for løsningen. Løsningen er tilgjengelig på alle enheter, også i form av en mobilapplikasjon. SEMINE er et prosjekt i utvikling, hvor nye funksjoner og muligheter utvikles fortløpende. Ønsker du å vite mer om regnsapsroboten?
Kvadratisk 466x466 sigmund-AxAPuIRWHGk-unsplash-1