<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Trippel bunnlinje | Amest

VÅRE VERDIER

People - Planet - Profit

Business med hodet og hjertet

Trippel bunnlinje skaper mening og stolthet.

Den triple bunnlinjen er en regnskapsmodell som ble utviklet av forskeren John Elkington på 90-tallet, og som viser sammenhengen mellom økonomi, miljø og sosiale verdiskapning. Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både bedriften, forbrukere og miljø gjennom å fremme sosiale og miljømessige resultater på lik linje med økonomiske, for å kunne oppnå langsiktig suksess.

Inspirert av Elkington fungerer trippel bunnlinje som et slags bindeledd som viser sammenhengen mellom Amesto som selskap, engasjementet hos våre ansatte og vårt ansvar for samfunn og miljø. Strategiske planer bør ikke utelukkende baseres på profitt, men inkluderer to andre like viktige faktorer, som miljø (planet) og sosial verdiskapning (people).

Det er god business å tenke trippel bunnlinje -  people, planet og profit. Det mener vi i Amesto. Vi velger å kalle det Corporate Social Value fordi vi ser verdien i den jobben vi gjør og det vi tilfører, både til våre selskap og til samfunnet vi opererer i. 

Våre verdier skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og det selskapet vi bygger. Våre sosiale prosjekter er tett knyttet opp mot kjernevirksomheten. Å være verdiskapere med hodet og hjertet er dypt forankret gjennom våre eiere, ledere og mer enn 1000 ansatte. Det er en del av vårt DNA. 

 

3P i praksis

3P fungerer best for oss når vi bruker det vi er gode på, for å løse store eller små samfunnsutfordringer, samtidig som vi bidrar til lønnsomhet. En god start er å bevisst velge å jobbe med kunder eller prosjekter som har potensial til å gjøre en forskjell i verden.
Nature76_466x466

God eierstrategi

Amesto har jobbet med det sosiale aspektet i business i mange år. I 2020 implementerte konsernets eiere en 3P modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø.
Architecture30_466x466

MEDLEM AV UN GLOBAL COMPACT

Amesto har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. Som medlemsbedrift har vi forpliktet oss til å utarbeide en årlig rapport som viser at vi sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.
Nature6_466x466

FNS BÆREKRAFTSMÅL

Amesto bruker FNs bærekraftsmål (SDGs) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. Vi er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med følgende mål.
Technology113-466x466

Innovasjon

Innovasjon er vanskelig nok, om man ikke må tenke på mennesker og miljø samtidig? Løsningen er å bygge inn trippel bunnlinje i helt fra strategi til innovasjon. Tredje året på rad er vi kåret til en av Norges 25 mest innovative selskaper fordi innovasjon er mer enn nye produkter. Det handler også om nye holdninger.
Mangfold 10 466x466

Mangfold

Mangfold beriker arbeidslivet og bidrar direkte til lønnsomhet og verdiskapning. Kundesegmenter endrer seg raskt, spesielt i et globalt perspektiv. Selgere må i stadig økende grad tilpasse seg nye kundegrupper, nye kulturer og nye forretningsstrukturer.

MILJØFYRTÅRN

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vår misjon er at ansatte skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljøansvar.

#ASKMORE

Helt ærlig. Tar du gode valg?

Helt ærlig. Det har faktisk noe å si, hvem du velger å jobbe for, eller med. Det har noe å si hvilken type leder du velger å være, hvilken leverandør du velger å samarbeide med, eller hvilke kanskje bittesmå men likefullt gode valgene du tar for miljøet hver dag. Du trenger ikke være perfekt, det er ikke vi heller. Du trenger bare å bry deg.