<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner yuyeung-lau-lr5mTjURI5c-unsplash 1920x607

Innovasjon og bærekraft.

Er det mulig å tjene penger på innovasjon,
samtidig som du bryr deg om mennesker og miljø? 

Ja, mener vi.

#ASKMORE

Spørsmålet er ikke om en skal satse på innovasjon, men hvordan?

Teknologi og digitalisering er ikke lenger et valg for virksomheter, om de ønsker å være relevante og lønnsomme. Spørsmålet er ikke om, det er hvordan. For det er måtene teknologien tas i bruk på som skiller dem som har ledertrøya på, og dem som blir løpt fra.

For oss i Amesto arbeider vi for at bærekraft skal bli en del av vårt DNA. Vi lever etter det vi kaller «Innovation on the edge», som vi skiller ut som egne forretningsområder og jobber dedikert med, før løsningene implementeres i selskapets grunnstruktur.

Teknologi + innovasjon = sant

Amesto har vi stor tro på at kombinasjonen av teknologi og mennesker kan skape unike tjenestekonsepter som kan forenkle forretningsdriften, og spare samfunnet for unødig miljøavtrykk.
Kvadratisk 466x466 pexels-raka-miftah-2880529

Norges tredje mest innovative virksomhet

Det er Innovasjonsmagasinet 2021-22 som presenterer listen over de 25 norske virksomhetene som er best i klassen på innovasjon. For oss handler innovasjon om mer enn bare å øke profitten.
Kvadratisk 466x466 jonas-verstuyft-flsFQ3UTuKw-unsplash

MØT REGNSKAPSROBOTTEN SEMINE

SEMINE er en norsk start-up, utviklet av selskapet Semine. På eiersiden er Kistefos ved Christen Sveaas og Amesto. Amesto AccountHouse er partner på utvikling og innovasjon, samt innehar forhandlerrettigheter for løsningen. Løsningen er tilgjengelig på alle enheter. SEMINE er banebrytende med tanke på hva hun er i...
Kvadratisk 466x466 lee-campbell-GI6L2pkiZgQ-unsplash-1

EN SØKEN ETTER Å LØSE KREFTMYSTERIET MED AI OG SYNTETISKE DATA.

Amesto NextBridge deltok i SAS Hackathon 2021 med et revolusjonerende arbeid i søken etter å løse kreftmysteriet med AI og syntetiske data. For å kunne utføre forskning trenger vi tilgang til sensitive data, som forskningsinstitusjonene av personvernhensyn ikke kan dele. Dette er et banebrytende arbeid som legger til rette for samarbeid mellom forskere og kan potensielt bli en revolusjon innen kreftforskning.

 

INNOVATE OR DIE.

Hvorfor skal vi drive med innovasjon, og hva virker? Få med deg det rykende ferske intervjuet med Truls Berg, norsk seriegründer, tidligere konsernsjef og forfatter, med mer enn 30 års erfaring fra IT-bransjen. Truls er Managing partner i Digital Insight, leder av Open Innovation Lab of Norway og styreleder i NorBAN (Norges Business Angel Network). Han leder også Standard Norges komite for Innovasjonsledelse.

AI for good

Røde Kors er ikke akkurat en startup, men har i dette tilfellet agert som en, både mtp beslutningshastighet, agilitet og åpenhet for nye løsninger. Det er ganske imponerende når man tenker på hvor stor organisasjonen er. Det er nemlig ikke bare norske Røde Kors, men IFRC, altså International Federation of Red Cross/Red Crescent i Geneve. Det er en organisasjon som er aktiv i 192 land og med 160.000 lokalavdelinger. Alle disse sender inn fritekstrapporter rundt status på covid-19 utfordringer løpende. Rundt 70 % av rapportene er på engelsk, men de øvrige er på diverse lokalspråk, noe som gjør utfordringen enda større.

Ved hjelp av det aller siste innen naturlig språkprosessering (NLP) har vi klart å få tekstanalysen til å være like god som om et menneske skulle gjort det. Ikke bedre, tenker du kanskje? Nei, i dette tilfellet er ikke algoritmene bedre enn mennesker når det gjelder forståelsen.Den store forskjellen er at i motsetning til et menneske kan denne algoritmen lese alle de tusenvis av rapportene, kategoriseres dem og forstå dem på svært kort tid. Dette reduserer ressursbruken og i denne sammenhengen enda viktigere; det gjør Røde Kors i stand til å respondere vesentlig raskere på utfordringer rundt covid-19 globalt.

Læring? Check. Dette er nybrottsarbeid så det holder. Bærekraft? Oh yes. Lønnsomt? Jaggu. Her har både Amesto bidratt pro bono, samtidig som virkemiddelapparatet med Innovasjon Norge og Skattefunn i spissen har bidratt med midler, og Røde Kors har også bidratt. Det er lønnsomt for alle involverte parter, selv om det klart viktigste er forskjellen man kan gjøre i en pandemi.