<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Tips til å lykkes med bærekraftig innovasjon

HELT ÆRLIG.

Hvor viktig er det at all innovasjon er bærekraftig?

Be(e) the change

Tips til å lykkes med bærekraftig innovasjon.

Helt ærlig. Hvor viktig er det at all innovasjon er bærekraftig? Innovasjon er vanskelig nok, om man ikke må tenke på mennesker og miljø samtidig?  Løsningen er å bygge inn trippel bunnlinje i helt fra strategi til innovasjon, sier Lars Rinnan i Amesto. Tjen penger på det du er god til, men skap verdi for mennesker og miljøet samtidig.

Lars Rinnan

Lars Rinnan, CEO Amesto NextBridge

- Kraften ligger i ordet, mener Lars Rinnan, leder for kunstig intelligens, maskinlæring og analyse i Amesto. Bærekraft er ikke bare viktig samfunnsmessig, men kommersielt utnyttbar. Tilfører man innovasjon i regnestykket er man med på å endre både bunnlinje, bedrift og samfunn. En win-win for alle parter.

Bærekraftig innovasjon var noe Lars selv fikk bryne seg på da selskapet fikk i oppdrag å utvikle en digital løsning for å optimalisere bienes vei til matfatet. Som pollinatorer utgjør bier en svært viktig del av økosystemet, og da man så at biene døde i stort antall fordi de ikke fant mat innenfor hensiktsmessig radius, oppsto et behov for å utvikle nye løsninger.

- Biene viser hverandre veien til mat gjennom en dans som kalles «bee waggle dance», forklarer Lars. Ved å samle innsikt om dansen via film og data dekodet vi dansen til retning og avstand til matkilden, over til et kart. Ut fra kartet kunne birøkteren/bonden se hvor biene fant nektar, dagens plassering av bikubene og den optimale plasseringen av kubene. Ved å flytte bikubene til en optimal plassering bidrar løsningen til å redusere biedøden, optimalisere pollineringen og forbedre planlegging av både jordbruksareal og byområder.

Ikke bare leverte prosjektet viktige bærekraftsmål til selskapet, men skapte engasjerte ansatte, nye samarbeidspartnere og nye muligheter. Og reddet verden litt. 

 

Men hvordan dyrker du frem bærekraftig innovasjon i bedriften?

I følge Arild Spandow, CEO og eier av Amesto Group, må du starte med å sette innovasjon på agendaen om du ønsker innovative løsninger. Innovasjon må inn som en del av forretningsstrategien, og du må engasjere og involvere organisasjonen. Du må forstå at innovasjon har en kostnad, ikke bare i form av kroner og øre, men arbeidsoppgaver og ressurser. Tenker du kortsiktig, kan innovasjon skape hodebry.

- Det er nemlig vanskelig å drive innovasjon når man kun jobber operativt, forklarer Arild Spandow, CEO og eier av Amesto Group.

Selv tror Arild på kombinasjonen av intraprenørskap og vekststrategi. Av Amestos omsetning på 1,3 mrd, kommer hele 400 millioner fra intraprenørvirksomhet, med et resultat på hele 43 mill. Det mener han i stor grad skyldes kulturen i selskapet.

- Vi har hele tiden vært åpne for innspill, ideer og nyskapning. Vi har en heie-frem-kultur, med sterk tro og tiltro til hverandre. Som leder må vi tørre å slippe rattet, og la de ansatte sette kurs. Og om mange nok tar rattet, ja så øker skaperkraften i selskapet.

Innovasjon oppstår ofte i konkrete intraprenør eller fagmiljøer, og integreres deretter inn for å komplementere tjenestetilbudet vårt. På den måten får vi stadig nye verktøy i kofferten, og vi leverer på visjonen vår om å «simplify business» for våre kunder.

Amestos satsning på innovasjon ble nylig anerkjent i form av Innovasjonsmagasinets kåring av «Topp 25 innovative bedrifter i Norge”.

- Det er absolutt den kuleste lista vi kunne kommet med på, sier en engasjert Arild. Det gir en bekreftelse på at det vi gjør fungerer og blir lagt merke til.

What´s in it for me?

I henhold til Myers-Briggs personlighetsprofil er kun 12 % av verdens befolkning idealister. Kraftig overforenklet kan du si at det er bare disse 12 % som vil gjøre det rette for planeten uten å få noe igjen for det. Alle oss andre vil gjerne at det skal være lønnsomt også. En parallell er kanskje at de fleste Tesla-eiere ikke kjører Tesla for å redde planeten, men fordi det er en kul bil. At overgangen fra fossilbil er positiv for planeten kommer i annen rekke.

- Jeg mener derfor det er helt avgjørende at bærekrafttiltak også er lønnsomme, forklarer Lars.

I henhold til Myers-Briggs personlighetsprofil er kun 12 % av verdens befolkning idealister. Kraftig overforenklet kan du si at det er bare disse 12 % som vil gjøre det rette for planeten uten å få noe igjen for det. Alle oss andre vil gjerne at det skal være lønnsomt også. En parallell er kanskje at de fleste Tesla-eiere ikke kjører Tesla for å redde planeten, men fordi det er en kul bil. At overgangen fra fossilbil er positiv for planeten kommer i annen rekke.

- Jeg mener derfor det er helt avgjørende at bærekrafttiltak også er lønnsomme, forklarer Lars.

Summa sumarum.

Til syvende og sist handler det om å ta gode valg. Du trenger ikke store kreative team for å komme opp med bærekraftig innovasjon, men du må være villig til å gi rom, identifisere og ta grep om de utslagsgivende forskjellene. Det handler ikke lenger om store ting, men de mange små grepene vi tar hver dag. Start med å spørre deg selv. Hvilket spillerom gir du dine ansatte i dag? Hvor mye tid går med til manuelle operasjoner? Er tjenestene dine levedyktige i det lange løp?

Tar du gode valg? Be(e) the change.

Simplifying business

Tenk hva vi kan oppnå sammen?

Når people, planet og profit kommer sammen skjer det magiske ting. Amesto har bidratt til å redusere biedød, hjulpet Røde Kors å respondere på covid-19 og fått barn og unge ut av sofaen og ned til løkka ved hjelp av AI. Hvis vi kan gjøre dette for disse målgruppene - tenk hva vi kan gjøre for deg?