<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Amesto er medlem av UN Global Compact

HONESTLY. DO YOU MAKE GOOD CHOICES?

Communication on Progress 2021

ANSVARLIG NÆRINGSLIV

Amesto er medlem av UN Global Compact.

Amesto har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. Som medlemsbedrift har vi forpliktet oss til å utarbeide og sende inn en årlig rapport om fremgang, også kalt "Communication on Progress – CoP". 

UN Global Compacts 10 prinsipper gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Last ned årsrapporten (CoP 2021) nedenfor og les mer om våre strategiske prosjekter.

HONESTLY:

To be truthful to yourself in everything is hard.

This was the discussion that triggered Amestos’ brand campaign throughout 2021; “Honestly, are you making good choices?"

Can we, as a business, go out of our way to say that our goal is to become climate neutral or climate positive, when, by definition, existing as a business or as an individual generates negative carbon footprints?