<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

14. jan

Å være mitt sanne jeg i ett og alt er vanskelig. Det å være HELT ærlig

Det var med bakgrunn i dette at vi begynte å jobbe med Amestos Helt Ærlig, tar du gode valg-kampanje i 2021.  Det hele startet med et spørsmål: Kan vi som selskap gå ut å si at vi har som målsetning å bli klimanøytrale eller klimapositive når sannheten er at det egentlig ikke er mulig? Er det riktig å si at vi er klimapositive når vi “kjøper ut” vårt eget avtrykk? Det spørsmålet satte i gang en haug med andre spørsmål: Kan vi snakke om mangfold i Amesto hvis vi ikke er best i klassen?  Kan vi snakke om vår visjon “Awesome place to work”, hvis ikke alle medarbeiderne våre opplever at det er det? Det å være helt ærlig, når vi vet at vi ikke har alt på stell.  

I dagens bedriftsverden handler mye om hvordan bedrifter bidrar til de samfunnsmessige utfordringene verden står i. Og jeg opplever at fokuset på bærekraft har bidratt til store skritt i riktig retning. Mange vil bidra og har gjort det over lang tid.  

Men det er også bedrifter som ønsker å skape et bedre bilde av seg selv enn det de er. Andre klør seg i hodet og vet ikke hvor de skal begynne eller hvordan de kan bidra.  Noen tør ikke snakke om det de gjør fordi de er redde for at de skal “bli tatt” for å gjør for lite eller gjør feil ting.   

Gjennom Helt ærlig ønsket vi å dele det vi gjør innenfor den triple bunnlinjen, people, planet og profitt for å inspirere, for å få innspill til hvordan vi kan bli bedre, for å vise at vi kan snakke høyt om ting og være ærlige, selv om vi ikke er i mål, uten å bli tatt for det.  

Peter Pran, en av våre ledere, la ut en post på LinkedIn under Helt ærlig der han belyste hvordan vi har startet å jobbe med mangfold. Responsen og engasjementet var stort og det var flere som både delte deres synspunkt, ønsket å høre mer om hvordan vi jobber og delte hva de gjør i sine respektive bedrifter. For meg er det et eksempel på hvordan vi kan bli bedre sammen. 

For skal vi være helt ærlig kan vi være konkurrerende virksomheter innenfor business, men forenes og dele av vår kunnskap og praksis, innenfor de utfordringene vi står ovenfor i fellesskap som samfunn. Er det på et område vi må unngå å havne i fangens dilemma, så er det på de områdene som vil være en vinn/vinn for oss alle. Klima og miljø, integrering, skape arbeidsplasser, for å nevne noe. 

SÅ HVA HAR HELT ÆRLIG GJORT MED OSS?

Internt har Helt Ærlig utfordret oss og skapt høylytte diskusjoner i styrerommene, i teammøter, i kundemøter og fellesmøter. For helt ærlig, det som er et godt valg for meg, er kanskje ikke et godt valg for deg?  

Hvem og hvordan definerer vi hva som er best av hensyn til planeten vår om innsikten og ståstedet vi har er vidt forskjellig? Kan vi faktisk si at vi kan bli klimanøytrale? Det å leve, det å virke, vil jo alltid avgi fotavtrykk. Blir det da riktig å “kjøpe seg fri” og drive videre som før? Disse dilemmaene står vi fortsatt i og jeg må ærlig innrømme at jeg er usikker på hva som er riktig. 

McKinsey la frem en rapport som viser at det å drive en mangfoldig og inkluderende bedrift øker bunnlinjen med 36%. Det er det beste business caset jeg har fått presentert, hvorfor er det ikke flere som følger den dealflowen?!  

Vi har laget strategier for hvordan vi skal bli mangfoldige. Utfordringen er å få det gjort om til handling når hverdagen tar oss.  

I Amesto Aces jobber vi for å skape karrierer for unge voksne som ikke har fått innpass i det arbeidsmarkedet de ønsker. Det har ført til en fantastisk variert gruppe medarbeider som har god forståelse og toleranse for forskjellighet. Da vi etablerte Aces lagde vi ikke en stor strategi. Vi fokuserte på rekruttering.  Noen ganger gjelds det kanskje bare å handle og ikke legge store planer og strategier – som Nike sier: Just do it! 

Uansett, vi har lært at det å ta disse diskusjonene og utfordre oss selv, fører til handling. Vi blir mer nysgjerrige, og vi øver oss daglig på å stille spørsmålene riktig slik at vi kan ta gode valg. Helt ærlig har gjort oss bedre! 

Vårt mål med kampanjen var at vi skulle påvirke oss selv som business og som individer. Vi har belyst temaer som vi ofte snakker om i store ord, men som vi kan synes er vanskelig å gripe fatt i.  

Eller for å si det på en annen måte, vi har villet belyse temaer som av og til kan være den store elefanten i rommet og som kan gjøre vondt å snakke om i ærlighet, kanskje fordi vi er usikre på hvor vi som individ og business står i forhold til alle andre.  

Vi har erfart at ved å sette fokus på trippel bunnlinje og det å ta gode valg har vi økt stolthet internt. For det er nå en gang sånn at når du begynner å se på deg selv eller din virksomhet med lupe og løfter frem de gode eksemplene, øker det bevisstheten din. Helt Ærlig har fungert som positiv psykologi. Det handler om å sette søkelyset på alt vi gjør som er bra. Stort eller smått. Og så gjøre mer av det. 

Ariane Spandow Chair Board of Directors, Spabogruppen