<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Amesto er et Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001). Ansatte i Amesto skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljø og sosiale ansvar. Du som kunde skal vite at vi tenker miljø i vår arbeidshverdag. Vi er ikke i tvil. Bærekraft lønner seg.

Vi er stolte av å bidra til et bedre miljø på et individuelt plan, et forretningsmessig plan og ikke minst mht. nasjonale og globale perspektiv. Arild Spandow, vår CEO, skrev i et innlegg i Kapital:
« Gode miljøløsninger krever upopulære beslutninger som få innenfor politikken er villige til å ta. Vi har derfor et personlig ansvar. For næringslivsledere tilligger det et særskilt ansvar, og en mulighet, til å bidra til å få miljøbevissthet på dagsorden.»

En del av FNs Global Compact

Vi er en del av FNs Global Compact og har lovet å jobbe mot forbedring innen 10 prinsipper med hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Det kreves fra flere og flere bedrifter og kommuner at vi tenker og jobber etter miljømessige krav.

VÅR VISJON MED AMESTO SOM MILJØFYRTÅRN:

Ansatte i Amesto skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljø og sosiale ansvar. Vi skal få våre kunder til å fremme Amesto som en foregangspartner grunnet vårt fokus. Ansatte og leverandører skal være stolte over at de bidrar til at Amesto når sine mål for miljø og sosialt ansvar.

Medlem av UN Global Compact

Amesto har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. Som medlemsbedrift har vi forpliktet oss til å utarbeide en årlig rapport.

PEOPLE, PLANET OG PROFIT ER GOD EIERSTRATEGI

Amesto har jobbet med det sosiale aspektet i business i mange år. I 2020 implementerte konsernets eiere en 3P modell

innovasjon

Innovasjon er vanskelig nok, om man ikke må tenke på mennesker og miljø samtidig? Løsningen er å bygge inn trippel bunnlinje i helt fra ...