<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Nature99_2__2120x670

TRIPPEL BUNNLINJE

Hva betyr det i praksis?

People - planet - profit

Fordi det lønner seg.

I 2020 implementerte vi trippel bunnlinje som vår forretningsstrategi. Det betyr at vi måler resultater på både «People», «Planet» og «Profit». Det er ikke lenger nok å bare lykkes på ett område. Vi vil ha resultater på alle tre. Innen slutten av 2023 skal alle våre selskap, ledere og medarbeidere ha trippel bunnlinje som en integrert del av oppgavene og prosjektene de gjør. Ikke bare fordi det er den riktige tingen å gjøre, men fordi det lønner seg. Målet er å løse noen av de virkelig store utfordringene vi har i samfunnet i dag.

 

Sosial ansvarlighet er ikke nytt for oss. Vi har jobbet med CSV i mer enn 10 år. Vi har gått fra å gi penger til gode formål, til å gå dypere inn i prosjekter der vi kan bidra med kunnskap. Det vi har lært er at trippel bunnlinje fungerer best når vi bruker det vi er skikkelig gode på, for å løse store eller små samfunnsutfordringer, samtidig som vi bidrar til lønnsomhet. En god start er å bevisst velge å jobbe med kunder eller prosjekter som har potensial til å gjøre en forskjell i verden. Her er noen eksempler på hva vi har gjort.  

 

vårt bidrag for å løse klimautfordringen:

Bærekraftsrapportering til SMB-markedet.

Hva er ditt klimaavtrykk, og hvordan kan du jobbe med å minske det? Vi mener at dette er alles ansvar, ikke bare verdensledere og de store bedriftene. SMB-bedriftene må også ha et bevisst forhold til sitt klimaavtrykk. Det er liten tvil om at det vil komme myndighetskrav om å dokumentere klimapåvirkning for alle, nasjonalt og fra EU, på ett eller annet tidspunkt. Men uavhengig av det må alle bidra. Tenk hvilken effekt det vil ha, hvis alle SMB-bedriftene tok grep allerede i dag?

For SMB-markedet er det ofte mer utfordrende å gjøre gode klimavalg i hverdagen, og ikke minst kunne dokumentere og rapportere på klimaavtrykk. Det vil Amesto endre på og tilbyr nå en enkel bærekraftsrapportering til SMB-markedet.

 

Amesto Aces.

Sammen mot utenforskap.

Utenforskap er en enormt samfunnsutfordring. Derfor startet vi Amesto Aces. Målet er å skape muligheter der andre ser utfordringer, og gi unge som har falt utenfor arbeidslivet en karriere. I samarbeid med Salesforce tilbyr vi unge mellom 18-30 år muligheten til å bli sertifisert Salesforce-konsulent, gjennom et 16 ukers program. Det er enormt mye å hente på å tenke nytt, og når det kommer til bemanning er ikke din beste medarbeider nødvendigvis den du tror. Amesto Aces ble til gjennom et samarbeid mellom Amesto og Ahmed Hassan, Liban Khader Salad og Abukar Hassan. De har flere års erfaring fra sosial entreprenøren «Ideelt Security AS», som jobber med forebygging av utenforskap. De ble nylig kåret til *Årets Sosiale Entreprenør 2022" på NHOs Årskonferanse. 

 

AI for good

Kreftregisteret.

Er det mulig å løse kreftmysteriet med AI og syntetiske data? I 2021 deltok Amesto NextBridge i SAS Hackathon med en spennende hypotese: Hva om vi kunne gi forskere tilgang til enorme mengder sensitive data - ved hjelp av syntetiske data - uten å bryte personvernhensyn? Prosjektet legger til rette for samarbeid på tvers av nivåer og forskningsinstitusjoner. Håpet er at arbeidet skal kunne revolusjonere kreftforskningen.

 

AI i Kampen mot biedød

Bee Future.

I 2020 vant et team fra Amesto NextBridge SAS Hackathon med sitt bieprosjekt, i samarbeid med selskapet Bee Future. Prosjektet handlet rett og slett om å gjøre bienes liv enklere, slik at de lever lenger og kan bidra til fortsatt produksjon av mat til verdens befolkning. Bier er faktisk biosensorer, som kan brukes til å forstå økosystemet. Ved å bruke AI, og analysere biedansen, gjennom avansert videoanalyse fra bikubene, ser vi hvor biene har hentet mat og hvor birøkteren må flytte bikubene for å gjøre bienes arbeid lettere.

 

Røde Kors bruker AI for å

Respondere raskere ved kriser.

Røde Kors og Amesto har gjennomført et livsviktig prosjekt. Målet var å sørge for at  Røde Kors kunne respondere raskere og riktigere på covid-19-krisen globalt. ​
​International Federation of Red Cross er aktiv i 192 land, med 160.000 lokalavdelinger. Utfordringen var at alle disse sendte inn fritekstrapporter med status på Covid-19 utfordringer løpende. Rundt 70 % av rapportene var på engelsk, mens resten var på diverse lokalspråk. Å lese dette tok tid, å forstå dette tok tid. Å prioritere innsats og ressursbruk på bakgrunn av dette var nær sagt umulig. Amesto NextBridge tok i bruk det aller siste innen naturlig språkprosessering (NLP) for å sikre at tekstanalysen ble like god som om et menneske skulle gjort det. Algoritmen leste alle de tusenvis av rapportene, kategoriserte dem og forsto dem på svært kort tid. Dermed kunne hjelpen komme rask og riktig frem. 

Livsviktig for Røde Kors – en verden av muligheter ​for alle andre. 

 

 

Psykisk helse | Power BI

Kan bruk av teknologi  bidra til å redusere mental uhelse? 

Psykologspesialist og forsker Harald Bækkelund ledet Power BI-prosjektet for NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Han forklarer at de tidlig så at løsningen fra Amesto kunne bidra til å redusere tiden til behandling, slik at terapeutene kunne tilby hjelp raskere og riktigere hjelp enn før.  I løpet av konsultasjonen fyller pasientene ut spørsmål og umiddelbart etter får terapeuten opp en rapport med kurver og grafer. Her får også terapeutene opp viktig info som varsling om selvmordsfare, slik at behandler kan stille de ekstra spørsmålene for å avdekke underliggende faktorer og legge til rette for et raskt og riktig behandlingsløp.

 

Integrering som smaker godt

Sandwich Brothers | Sorbet Sisters.

Amesto har samarbeidet med Sandwich Brothers og Sorbet Sisters siden 2018. Selskapene er sosiale entreprenører, som bidrar med å få nye nordmenn inn i arbeidslivet. Deres slagord er "Ha is i magen når det gjelder integrering". Godt sagt, når de produserer og selger økologisk sandwich-og pinneis til private og bedrifter. Gjennom dette arbeidet bygger de kompetanse for sine ansatte og tilbyr arbeidspraksis, språktrening og nettverk. De fungerer rett og slett som et springbrett inn i norsk næringsliv.

 

Bergen Havn

Europas mest bærekraftige og innovative havn?

De har satt seg ambisiøse mål hos Bergen Havn. Ikke bare skal de fremstå attraktive for kunder, besøkende og lokalsamfunnet, men de skal være en være en null-utslipps havn. I dag skjer 80 % av den globale transporten av varer via sjøveien. Shippingsektoren står for 2,5 - 3 % av verdens GHG utslipp, men dette tallet vil stige til 10 % innen 2050, hvis vi fortsetter slik vi gjør i dag. I Norge er GHG utslippet for shipping og fiskeri 7 %, men ambisjonen fra Norges Rederiforbund er å være klimanøytrale innen 2050.

Amesto Solutions skal levere en løsning som gjør at Bergen Havn kan følge med på utviklingen av viktige KPIer, som “Environmental Port Index” og “environmentally differentiated port charges”. Vi skal forenkle, digitalisere og automatisere prosessene i driften, og vi skal samle innsikt fra en rekke kilder i et skalerbart datavarehus i skyen. Til slutt skal alt inn i en Power BI-rapporteringsløsning. Kort sagt: Vår jobb er å bidra til at Bergen Havn når målene sine. 

 

Charge

Plattform for inkludering.

Mange immigranter har kunnskap, evner, perspektiver og motivasjon som kan skape verdi og bidra til nye jobber, men de mangler en plattform som kan realisere potensialet og idéene deres. Det vil Charge gjøre noe med. Charge er en startup inkubator for immigranter. Som en del av Charge får gründerne hjelp til alt fra profesjonelt nettverk, lover og regler, kulturelle utfordringer og forståelse av hvordan offentlig sektor fungerer i Norge. Amesto Toptemp ble en del av samarbeidet i 2018, og har bidratt med search og rekrutteringskompetanse for å styrke Charge-plattformen.

 

PRO-Bono

SoCentral.

SoCentral ble startet i 2012, av gründerne Cathrine Skar, Thomas Berman og Håkon Iversen. De ønsket å skape en samlingsplass for mennesker som jobber med å løse ulike samfunnsutfordringer. Småskalabedrifter som dette har ofte lite kunnskap om økonomi og regnskap, og de har heller ikke midler til å skaffe seg hjelp. Amestos oppgave var å bidra med økonomi- og regnskapskunnskap, slik at flest mulig av selskapene og prosjektene fra SoCentral skulle lykkes. I retur fikk vi konstruktive sparringspartnere og lov til å være med å bidra i prosjekter som kan ha stor verdi for hele samfunnet. Samarbeidet varte fra 2018 til 2022.  

 

UN Global Compact

YSIP.

FN Global Compact Norge arrangerer programmet, Young Sustainable Development Goals Innovators.  YSIP er et ti måneders akselerasjonsprogram, rettet mot unge fagpersoner i alderen 18-35 år. Målet er å oppmuntre til nytekning og innovative løsninger som kan skape en sosial og en markedsverdi.

Amesto deltok for første gang i  2021. Temaet for prosjektet var utvikling av klimaregnskap.

 

Mindre klimaavtrykk

for Blomsterringen.

Blomsterringen er landets ledende grossist på blomster. Fra en omsetning på 14 millioner ved oppstart i 1983 omsetter de nå for hele 1,3 mrd på landsbasis.

For dem er automatiserte prosesser veien til å redusere selskapets klimaavtrykk. Bedre produksjonsplanlegging, mer effektiv ordrehåndtering, bedre transportplanlegging og bedre innsikt, reduserer unødig forurensning som følge av feilaktige bestillings- og transportanslag.

"Automatiserte prosesser er ikke bare smart for oss som selskap, men også for miljøet. Smartere løsninger baner vei for økt bærekraft og gode synergieffekter. Det å dyrke ting selv og ha ting som er nærprodusert er viktig og vi ønsker derfor å sikre en kortreist norsk produksjon. Det vil gagne oss alle". Kort sagt: Mindre svinn og bedre utnyttelse av ressursene.

 

NETTVERK FOR INKLUDERING

CEO Commitment.

Amesto er en del av "CEO Commitment". Diversity, Equity and Inclusion Pledge. De har som mål å samle sentrale ledere, beslutningstakere og personligheter fra bedrifter og organisasjoner som tror på verdien av mangfold på arbeidsplassen. Økt mangfold og inkludering i næringslivet krever løsninger både innenfor og på tvers av organisasjoner. CEO Commitment er det første nettverket for ledere som har tatt skrittet ut til å prioritere mangfold og inkludering på et strategisk nivå. Så langt har 66 organisasjoner signert, 39 næringer er representert, som berører 43709 ansatte. 

 

Pro-bono

Samarbeid med Restarters.

Restarters gjør en viktig jobb for planeten vår. Deres mål er å bidra til at vi skal bli kvitt "bruk og kast"-mentaliteten vi har i samfunnet i dag.  Vi må reparere elektronikk, ikke bare kjøpe nytt. Selskapet har skapt møteplasser der folk kan møtes og reparere utstyr, de holder workshops og foredrag for bedriftsmarkedet, og de lærer selskapene å ta vare på det elektroniske utstyret sitt, så de varer lenger og ikke må byttes ut med nye produkter. Amesto samarbeidet med Restarters fra 2021 til 2022.