<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner headway-F2KRf_QfCqw-unsplash 1920x607

#ASKMORE

Hvorfor er det viktig med mangfold i en bedrift?

Mangfold beriker arbeidslivet og bidrar direkte til lønnsomhet og verdiskapning, mener Ariane Spandow, Head of Corporate Social Value i Amesto. Kundesegmenter endrer seg raskt, spesielt i et globalt perspektiv. Selgere må i stadig økende grad tilpasse seg nye kundegrupper, nye kulturer og nye forretningsstrukturer.

- Det å lære av hverandre og være åpen for nye impulser og meninger, skaper økt dynamikk-, konkurranse- og handlekraft, mener Ariane. Ved å skape likeverdige muligheter, legger vi et sterkere grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Mangfold handler om å akseptere, forstå og verdsette mennesker rundt deg. Det handler om ulike perspektiver og meninger, og det handler om verdien og kraften som ligger i våre ulikheter. 

Vi er selvfølgelig kjempestolte av en stadig økende andel kvinner i ledergruppen og økt bredde i konsernets aldersspenn. Men selv om dette er viktige målsettinger er vi nå opptatt av å øke bevisstheten rundt ulikheter i hele organisasjonen.

Loveleen Brenna

Kraften av individet.

Loveleen Brenna, grunnlegger av Seema, senter for mangfoldsledelse, mener at om en bedrift skal overleve og rekruttere mangfoldig må ledelsen evne og sette seg inn i og forstå andre menneskers tenkning, preferanser, væremåter, kunnskap, innsikt, og forstå globale trender.  Man må investere tid og krefter i å skape en inkluderende kultur i alle deler av organisasjonen. Først da kan man virkelig realisere verdien i mangfoldet.

- Vi må utjevne maktbalansen og gi alle likeverdige muligheter. Mangfold er ikke lønnsomt om ikke ledere og organisasjonen er mangfoldsmoden. Finn ulikhetene i selskapet og dyrk disse. Så kommer lønnsomheten gjerne hakk i hæl!, oppfordrer Loveleen.

 
 
 

50% kvinner er ikke mangfold

Helt ærlig. Gjør vi nok for å sikre mangfold på arbeidsplassen? Gjør vi for lite fordi det forventes at vi gjør mer? Å sikre mangfold handler ikke bare om utjevning av prosentandeler, men om å ta gode valg som sikrer inkludering og styrker konkurransekraft. Men hvor begynner du?
Mangfold | Amesto

Trippel bunnlinje

Det er god business å tenke trippel bunnlinje - people, planet og profit. Våre sosiale prosjekter er tett knyttet opp mot kjernevirksomheten. Å være verdiskapere med hodet og hjertet er dypt forankret gjennom våre eiere, ledere og mer enn 1000 ansatte. Det er en del av vårt DNA.