<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Side 2 Toppbanner Spandow 1920x607

#Familien Spandow

People, planet og profit er god eierstrategi.

Lønnsomhet og bærekraft bør ikke sees på som to ulike størrelser, men som to sider av samme sak, mener Arild Spandow, CEO i Amesto. Eierne har valgt å omdirigere et tidligere ensidig fokus på profitt til økt fokus på samfunn og mennesker gjennom det som kalles en Trippel Bunnlinje. Trippel bunnlinje innebærer at våre ledere må leverer på både People, Planet og Profit.

Amesto har jobbet med det sosiale aspektet i business siden 2012. Konsernets eiere har implementert en 3P modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø. 

 

Eierne våre har innført en 3P bonusmodell.

Det må oppnås et minimumsmål på alle P’ene for at bonus skal kunne oppnås. Dersom våre konsernledere leverer på økonomisk resultat, men er under “minimum” for enten People eller Planet, vil de ikke kvalifisere til bonus i det hele tatt. Vår ambisjon er at endringer skal sette i gang en kjedereaksjon, der hvert ledd gjennom hele organisasjonen vil bli utfordret til å jobbe med de tre P’ene som utgangspunkt. Lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak. Som leder i Amesto er Lars Rinnan stolt av å bli styrt på mer enn bare bunnlinjen. Se video nedenfor og få med deg hva han tenker om å levere på trippel bunnlinje og hvordan business-verden vil se ut i 2029. 

 
 

Hvordan måler vi?

I Amesto måles “People” ut fra en intern månedlige medarbeiderundersøkelse («&frankly») samt kundeundersøkelser (Net Promoter Score, NPS). “Planet” måles ut fra strategi og oppnådde mål på konkrete sosiale og grønne verdiskapende prosjekt mens “Profit” måles ut fra økonomisk resultat. Til styret må ledere for de ulike selskapene rapportere inn alle 3, og målet er at alle tre på sikt skal vektes likt.

De små grepene

Du trenger ikke redde verden i morgen, du kan starte der du kan med - de midler du har tilgjengelig. Ikke tenk at du skal løse alt på en gang. De små grepene utgjør den store forskjellen.Du kan for eksempel rense PC’en, for å utvide levetiden. I bedriftssammenheng kan kanskje hardware gjenbrukes – du trenger ikke alltid å kjøpe nytt utstyr til ny ansatt. Vi kan kaste mindre og tenke smartere.

Mindre reising

I jobbhverdagen har vi allerede vent oss til videomøter, som gjør at vi i stor grad sparer miljøet for unødig reising. At flere jobber hjemmefra kan også redusere behovet for lokalareal, og dermed sparer vi unødige ressurskrevende operasjoner.

Un Global Compact

Amesto har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. Som medlemsbedrift har vi forpliktet oss til å utarbeide og sende inn en årlig rapport om fremgang, også kalt "Communication on Progress – CoP".

FNs bærekraftsmål

Amesto er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi bruker FNs bærekraftsmål som et rammeverk for prosjektene og jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med følgende mål:

Innovasjon

Innovasjon er vanskelig nok, om man ikke må tenke på mennesker og miljø samtidig? Løsningen er å bygge inn trippel bunnlinje i helt fra strategi til innovasjon. I år ble vi kåret til Norges tredje mest innovative virksomhet.