Trippel bunnlinje

Business med hodet og hjertet

Trippel bunnlinje skaper mening og stolthet.

Den triple bunnlinjen er en regnskapsmodell som ble utviklet av forskeren John Elkington på 90-tallet, og som viser sammenhengen mellom økonomi, miljø og sosiale verdiskapning. Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både bedriften, forbrukere og miljø gjennom å fremme sosiale og miljømessige resultater på lik linje med økonomiske, for å kunne oppnå langsiktig suksess.

Inspirert av Elkington fungerer trippel bunnlinje som et slags bindeledd som viser sammenhengen mellom Amesto som selskap, engasjementet hos våre ansatte og vårt ansvar for samfunn og miljø. Strategiske planer bør ikke utelukkende baseres på profitt, men inkluderer to andre like viktige faktorer, som miljø (planet) og sosial verdiskapning (people).

Vi er verdiskapere

Det er god business å tenke trippel bunnlinje -  people, planet og profit. Det mener vi i Amesto. Vi velger å kalle det Corporate Social Value fordi vi ser verdien i den jobben vi gjør og det vi tilfører, både til våre selskap og til samfunnet vi opererer i. 

Våre verdier skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og det selskapet vi bygger. Våre sosiale prosjekter er tett knyttet opp mot kjernevirksomheten. Å være verdiskapere med hodet og hjertet er dypt forankret gjennom våre eiere, ledere og mer enn 1000 ansatte. Det er en del av vårt DNA. 

People, planet og profit er god eierstrategi

Amesto har jobbet med det sosiale aspektet i business i mange år. I 2020 implementerte konsernets eiere en 3P modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø.
Mer om 3P modellen
 

Medlem av UN Global Compact

Amesto har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. Som medlemsbedrift har vi forpliktet oss til å utarbeide en årlig rapport som viser at vi sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.
Les rapporten for 2020
 

FNs bærekraftsmål

Amesto bruker FNs bærekraftsmål (STGs) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. Vi er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med følgende mål.
Mer om STGs
 

Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vår misjon er at ansatte skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljøansvar.
Mer om miljøansvar
 

Innovasjon

Innovasjon er vanskelig nok, om man ikke må tenke på mennesker og miljø samtidig?  Løsningen er å bygge inn trippel bunnlinje i helt fra strategi til innovasjon. I fjor ble vi kåret til en av Norges 25 mest innovative selskaper fordi innovasjon er mer enn nye produkter. Det handler også om nye holdninger.
Mer om innovasjon
 

Mangfold

Mangfold beriker arbeidslivet og bidrar direkte til lønnsomhet og verdiskapning. Kundesegmenter endrer seg raskt, spesielt i et globalt perspektiv. Selgere må i stadig økende grad tilpasse seg nye kundegrupper, nye kulturer og nye forretningsstrukturer.
Les mer