Trippel Bunnlinje

Våre verdier

Lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak.

Våre verdier

Lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak.

People, Planet og Profit

Trippel bunnlinje er god business.

Det er god business å tenke trippel bunnlinje -  people, planet og profit. Det mener vi i Amesto. Vi velger å kalle det Corporate Social Value fordi vi ser verdien i den jobben vi gjør og det vi tilfører, både til våre selskap og til samfunnet vi opererer i. Dette skaper stolthet og mening rundt den jobben vi gjør og det selskapet vi bygger. Det er strategisk forankret i hvert enkelt selskap hos oss.  

Amesto har jobbet med det sosiale aspektet i business siden 2012. Konsernets eiere har implementert en 3P modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø. Trippel bunnlinje innebærer at våre ledere må leverer på både People, Planet og Profit.

3P bonusmodell

Bærekraftig ledelse.

Det må oppnås et minimumsmål på alle P’ene for at bonus skal kunne oppnås. Dersom våre konsernledere leverer på økonomisk resultat, men er under “minimum” for enten People eller Planet, vil de ikke kvalifisere til bonus i det hele tatt. Vår ambisjon er at endringer skal sette i gang en kjedereaksjon, der hvert ledd gjennom hele organisasjonen vil bli utfordret til å jobbe med de tre P’ene som utgangspunkt.

Lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak. Som leder i Amesto er Lars Rinnan stolt av å bli styrt på mer enn bare bunnlinjen. Hør hva han tenker om å levere på trippel bunnlinje og hvordan business-verden vil se ut i 2029.

 

 

Hvordan måler vi trippel bunnlinje?

Hos oss måler vi “People” ut fra interne månedlige medarbeiderundersøkelser (&frankly) og kundeundersøkelser (Net Promoter Score, NPS), “Planet” måler vi ut fra strategi og oppnådde mål på konkrete sosiale og grønne verdiskapende prosjekt, “Profit” måler vi ut fra økonomisk resultat.


Vår ambisjon er at endringer skal sette i gang en kjedereaksjon, der hvert ledd gjennom hele organisasjonen vil bli utfordret til å jobbe med de tre P’ene som utgangspunkt. Amesto er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger.  Vi bruker FNs bærekraftsmål (SDG's) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. 

Mer om SDG's og prosjektene våre

FNs bærekraftsmål

Amesto bruker FNs bærekraftsmål (STGs) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. Vi er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med følgende mål.
Mer om STGs
 

Miljøfyrtårn

Amesto er et Miljøfyrtårn. Vår misjon er at ansatte skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljøansvar.
Mer om miljøansvar