<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Trippel bunnlinje

HELT ÆRLIG.

Er det mulig å tjene penger og samtidig sikre bærekraftig drift?

People, planet og profit

Slik øker du profitt og sikrer bærekraft.

Helt ærlig. Er det mulig å tjene penger og samtidig sikre bærekraftig drift? Svaret er ja, sier eier og CEO i Amesto, Arild Spandow. Men du kan ikke skape engasjement rundt bærekraft, miljø og kultur dersom organisasjonen din kun måles på profitt.

 

Arild 466x466 IMG_5338
Arild Spandow, CEO Amesto 

 

Lønnsomhet og bærekraft bør ikke sees på som to ulike størrelser, men som to sider av samme sak, mener Arild. De har valgt å omdirigere et tidligere ensidig fokus på profitt til økt fokus på samfunn og mennesker gjennom det som kalles en Trippel Bunnlinje.

- Trippel Bunnlinje er en modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men fra et perspektiv som også inkluderer mennesker og miljø. Vi kan ikke forvente at myndighetene løser alt for oss, vi har alle et ansvar for bidra og til å finne vår rettferdige plass i økosystemet, forklarer Arild engasjert.

Head of CSV i Amesto, Ariane Spandow, samtykker. Hun jobber med sosial verdiskapning i selskapet og er brennende opptatt av temaet.

- Vi har i mange år snakket både varmt og mye om å bry oss, men når det kom til stykket var det kun EBITDA vi målte på. Da vi innså det forsto vi at det måtte større endringer til. Ikke bare i tankesett men også i praksis, og dette la grunnsteinen for en ny modell å måle etter, forklarer hun.

I dag følger vi opp våre ledere på trippel bunnlinje med parameterne people, planet, profit. Dersom for eksempel økonomiske resultater innfris, men målsettinger for People and Planet er under minimumskrav, er ikke målene fult ut oppnådd.

"Vår ambisjon er at endringer skal sette i gang en kjedereaksjon, der hvert ledd gjennom hele organisasjonen vil bli utfordret til å jobbe med de tre P’ene, people, planet, profit. Vi kan ikke bare sitte og vente på at utfordringer skal løse seg av seg selv"

 

 

LØNNSOMT FOKUSSKIFT

Lønnsomhet handler ikke bare om gode økonomiske resultater, men gjør seg gjeldende i hele organisasjonen i form av innovasjon, verdiskapning, engasjement og tiltrekningskraft. For å være en attraktiv arbeidsplass, en attraktiv samarbeidspartner, eller en attraktiv samfunnsaktør må bedriftene selv ta en aktiv rolle og løfte viktige områder.

Men hvorfor er det slik at mange bedriftsledere vegrer seg for å tenke sosial verdi?

- Noe av utfordringen med sosial verdiskapning kan være at bedriftens samfunnsansvar ofte blir oppfattet som en ren kostnad. Men verdiskapningen handler vel så mye om nye forretningsmuligheter som kan forbedre lønnsomheten og styrke konkurranseposisjonen, forklarer Ariane.

Begge er sikre på at fremtidens arbeidstakere vil stille helt andre krav til arbeidsgivere. Den neste generasjonen er opptatt av en større mening; de drives av engasjement mer enn noe annet. Større krav vil dessuten garantert bli stilt, både fra EU og globalt. Tenker man ikke da på annet enn profitt vil man havne bakerst også i lønnsomhetskøen.

- Men innovasjon koster. Så enkelt er det, sier Arild. For å lykkes med å skape lønnsomhet i arbeidet med bærekraft er det derfor grunnleggende at du er motivert, for det vil ikke umiddelbart booste profitt å ta slike grep.

Hvordan øke profitt med bærekraftig innsats?

For å lykkes med bærekraft bør du ha et langsiktig tankesett, og jobbe både målrettet og strategisk med alle deler av organisasjonen. Eiere og styre må være innforstått med at en slik endring både vil koste tid og penger, men samtidig se verdien i arbeidet. For det vil gi effekt.

- Involver, engasjer og utfordre dine ansatte, oppfordrer Ariane. – La bærekraft bli en del av målkortet, og la økonomiske mål ta mindre plass i resultatmålingene. Måler du på EBITDA alene, forsvinner motivasjonen.

Tar du gode valg?

I Amesto har vi innført Trippel Bunnlinje på tvers av alle selskaper, og knyttet målene opp mot kjernevirksomheten. Denne måten å tenke på gjennomsyrer alle avgjørelser og scenarier. Selgere skal vurdere effekten av de 3 P’ene, people, planet, profit, i salgsmøter, prosjektledere skal vurdere vårt fotavtrykk på miljøet, HR-medarbeidere skal ivareta og booste engasjement.

- Jobben de ansatte gjør skal gi mening, ikke bare for dem, men for selskapet vi bygger og samfunnet vi opererer i, sier Arild. Våre ansatte skal være stolte av å si at de jobber i Amesto, og gir jobben mening mener vi det vil styrke vårt omdømme, bygge et solid employer brand og avdekke nye forretningsmuligheter, fortsetter han.

Til andre som vurderer å innføre slike grep, avslutter Arild med å spørre retorisk: Tar du gode valg i dag? Om ikke er tiden kanskje moden for å sette dette på agendaen.

Endringen starter med deg.

Som engasjert teknologioptimist er Arild sikker på at fremtiden ser langt lysere ut sett i lys av trippel bunnlinje. - Men det er viktig at bedrifter slutter å tenke på bærekraft som et sideprosjekt. Utfra et bedriftsperspektiv handler det om å tenke helhetlig i alt du gjør. Det er her vi mennesker skiller oss ut fra teknologien, legger Ariane til. 

Du trenger ikke ha alt klart for å si at du jobber med bærekraft. Det viktigste er å innse at endringen starter med deg.

 

Relaterte artikler

Innovasjon er vanskelig nok, om man ikke må tenke på mennesker og miljø samtidig?

Business med hodet og hjertet

"Hodet og hjertets balanse gir livet den beste sjanse". Bli bedre kjent med eierne våre.

Simplifying business

Amesto består av flere selskaper som leverer teknologi, software, BPO-tjenester og bemanning til nordiske og internasjonale bedrifter. ...

Møt våre intraprenører

I Amesto har vi mange intraprenører som velger å bruke sine gründergener i en allerede etablert organisasjon fremfor å etablere egen virksomhet. ...