<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

29. jun

Spørsmål endrer verden.

I Amesto ønsker vi å drive selskapet med hodet og hjertet. Det betyr at vi bryr oss om hele mennesket, ikke bare den delen som er “arbeidstaker”. Rett og slett fordi vi ikke tror det er mulig å operere som menneske i to helt adskilte verdener. Det betyr at det du erfarer, og hvordan du har det på fritiden, vil påvirke deg på jobb. 

Korona sendte nær sagt alle ansatte på hjemmekontor i midten av mars. Vi har jobbet iherdig på alle plan i organisasjonen for å være tett på medarbeiderne og stilt hyppige spørsmål gjennom digitale temperaturmålinger og gode 1:1 samtaler. For det er nå vi finner ut om vi har noe ekte, eller om vår ambisjon om «nære ledere» kun er fine verdiord. Alt i alt har det gått overraskende bra med oss. Tilbakemeldingen er at nesten 80 % av de ansatte sier at det fungerer godt, og at de har det bra. Samtidig betyr det at det er 20 % som ikke har det så bra. Det er utfordrende å plutselig miste hele det fysiske, sosiale jobbnettverket. Mange har passet på barn samtidig som de håndterer en krevende jobb, noen har kjent på ensomhet, mens andre igjen har kommet i overkant tett på partnere som også har jobbet hjemme i samme periode.

I Amesto har vi en filosofi om å drive selskapet med hodet og hjertet. Vi skal bry oss om hele mennesket, ikke bare den delen som er “arbeidstaker”. Som den danske filosofen Morten Albæk beskriver så godt; det er meningsløst å behandle en arbeidstaker som kun en medarbeider. Enhver arbeidstaker er et menneske som bærer med seg alle sine roller uansett hvor hun eller han er. Vi kan ikke dele oss opp. Det er fysisk umulig. På den positive siden, det betyr også at alt vi lærer hjemme bidrar til å utvikle oss i jobben vår.

Spørsmålet vi stilte oss var hvordan vi kunne være med å gjøre hverdagen litt bedre for våre ansatte. Gjennom FuelBox fant vi en annerledes måte å bidra.

FuelBox handler om akkurat dette med å være et helt menneske. At det å dyrke nysgjerrigheten er det viktigste vi kan gjøre for å ta vare på våre nære relasjoner. Det handler om å få tilgang til spørsmål som åpner for de gode samtalene, relasjoner og virkelig ta seg tid til å lytte til svarene. Det finnes en rekke ulike FuelBoxer, og den digitale versjonen tilbyr samtalepakker for alle relasjoner og situasjoner. For oss var det viktigste akkurat nå å gi noe som kan brukes på hjemmebane, og i appen finnes innhold som er relevant for alle uavhengig av familiesituasjon. Siden første uken av mai har nesten halvparten av våre ansatte tatt i bruk FuelBox-appen.

 

«FORTELL MEG MER» BYGGER TILLIT OG SKAPER TETTERE RELASJONER

De fleste har vel kjent på den gode følelsen når du har hatt en samtale der du føler at du virkelig er blitt sett, lyttet til og anerkjent. Det skaper en følelse av tilhørighet, verdsettelse og relasjonen styrkes. Privat og på jobb.

Det er forsket mye på hva som gjør oss lykkelige, og ikke overraskende viser det seg at gode relasjoner er avgjørende. Det å dele med hverandre, våre tanker, drømmer, historier og erfaringer, trumfer alt annet for å bygge tillit mellom mennesker. Det er ingenting som aktiverer relasjonssenteret i hjernen (Temporo Pariental Junction) mer enn når vi deler noe personlig med hverandre.

 

"When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen you may learn something new. "

Dalai Lama

 

Mange kjenner Project Aristotle, hvor Google blant annet konkluderte med at psykologisk trygghet det absolutt mest fremtredende kjennetegnet på høyt presterende team. Over en periode på to år analyserte en gruppe forskere ved selskapet mer enn 180 team og intervjuet hundrevis av ansatte. De hadde selvsagt en hypotese fra start, at de ville finne den perfekte blandingen av individuelle egenskaper og ferdigheter som var nødvendige for et høyt presterende team. De tok fullstendig feil. Den aller viktigste faktoren for effektive team var psykologisk trygghet.

De fem karakteristikkene som påvirket resultatene, handler først og fremst om lagdynamikk. Hvem som er i teamet, betyr mindre enn hvordan teamet samarbeider og forholder seg til hverandre.

De beste resultatene så man i team der folk kjente seg trygge nok på å ta risiko og vise seg sårbare overfor hverandre, team preget av tillit. Spørsmål åpner for å bygge tillit og etablere tettere relasjoner mellom mennesker.

I atferdsforskningen lærer vi oss verdien av oppfølgingsspørsmål. Du kan kanskje kjenne deg igjen i det at du får en trang til å respondere på en historie med å dele dine egne refleksjoner, i stedet for å lytte og stille oppfølgingsspørsmål. I en samtale er det tre ord du kan benytte som styrker våre relasjoner: Fortell meg mer!

Hvis du først viser nysgjerrighet og utforsker den andres svar ved å si «fortell meg mer», er det et uttrykk for at det hen sier har betydning, hen har betydning.

Det å være nysgjerrig og utforske andres kompetanse og erfaringer, er naturligvis kjernen i å lære noe nytt og utvikle seg selv. Det er også en gullgruve i business:  

  • Innovasjon og forbedring kommer når man begynner å stille spørsmål.
  • Mangfold gir først verdi når man kvitter seg med forutinntatte holdninger og begynner å stille spørsmål og lytte for å bli kjent med sine kollegaer.
  • God ledelse karakteriseres av tydelige ledere som stiller spørsmål, som støtter og coacher med empati og omsorg, fremfor å fortelle eller belære.

 

VÅRT DNA

I Amesto sitter det å stille spørsmål i ryggmargen. #askmore er faktisk en av våre tre ledestjerner. Vi tror at det er de gode spørsmålene som driver oss og samfunnet videre. De åpner nye perspektiver, starter nye samtaler, får oss til å løfte blikket, undre og tenke fremover. Ambisjonen er at våre ansatte skal skape nye muligheter hver dag ved å stille de gode spørsmålene.

Det blir spennende å se hvilke tilbakemeldinger vi får fra medarbeiderne som har tatt i bruk FuelBox når det har gått en stund. Vi håper våre ansatte oppdager nye sider ved sine nære relasjoner, at de oppdager verdien av å stille gode spørsmål og lytte, og at de tar med seg dette tilbake på jobb til kollegaene og til kundene.

 

Referanser/inspirasjon

 

Heidi Nygjelten Chief People & Culture Officer