De harde fakta

De harde fakta

Konsernstruktur og selskaper.

Spabogruppen er morselskap for Amesto Group AS og Spabo AS. Gruppen har et langsiktig perspektiv, og eierne er aktive i driften. Spabogruppen omsatte i 2019 for 1,3 milliarder kroner. Spabogruppen har totalt over 1000 ansatte. 450 er ansatte i Amesto Group og 550 er ansatte i Amesto Top Temp AS, hvorav 70 jobber med administrasjon og salg.

Her kan du lese mer om selskapene i Amesto Group

Amesto-konsernet består av fire divisjoner.

Amesto AccountHouse er en av Norges ledende leverandører av BPO-tjenester. Selskapet leverer tjenester og teknologi som effetiviserer nordiske bedrifter, og er en av de største aktørene innenfor regnskaps og lønnstjenester i Norge. Målsetningen er å bli en vesentlig nordisk aktør, der strategien er bidra til at våre kunder digitaliserer sine regnskap- og økonomiprosesser.

Amesto TechHouse består av flere selskaper som effektiviserer og automatiserer forretningsprosesser slik at kundene våre kan oppnå høyere verdiskapning. De er Nordens største Visma Partner og har spesialistkompetanse på programvare og tjenester innen ERP, CRM, HRM, BI, AI og Analytics. De leverer også løsninger innen IT-drift, integrasjon og infrastruktur. Se alle selskaper i Amesto TechHouse her

Toptemp er et av landets største rekrutterings- og bemanningsselskap og har siden 1990 funnet kvalifiserte medarbeidere og ledere til våre kunder innen privat og offentlig sektor. TopTemp tilbyr spesialist kompetanse innen IT, engineering, økonomi/finans, merkantile stillinger i tillegg til spesialist fagområder.

Amesto Global er et mindre selskap med hovedkontor i Irland. Selskapet tilbyr tjenester til internasjonale aktører innen alle av Amesto’s virksomhetsområder med et omfattende nettverk med samarbeidspartnere i større byer i verden.

I Amesto er vi tidlig ute med innovativ teknologi og satser på intraprenører, som starter, videreutvikler eller driver under Amestos tak i korte eller lengre perioder. Aprila Bank og ConnectMyApps er bare noen av våre intraprenører.

Spabo AS.

Spabo ble startet på slutten av 1980 tallet. Gruppen forvalter verdier for kr 3,6 mrd. og har som mål å videreutvikle og forvalte egeneide boliger og næringseiendommer i inn- og utland. I 2012 ble tjenestespekteret utvidet til å inkludere Serviced Apartments gjennom The Apartment Company. Selskapet forvalter i dag 180 møblerte leiligheter på korttidsutleie. I mai 2020 utvidet gruppen ytterligere  sitt tjenestetilbud med et vaskeri  i Oslo. Tiden er moden for å tenke at alle trenger ikke å eie en vaskemaskin eller tørketrommel. Akkurat det samme som at alle trenger ikke å eie en egen bil. Clean kokos er ikke et renseri som tilbyr tjenester, men et godt alternativ til å vaske og tørke tøy hjemme.