Mangfold

#askmore

Hvorfor er det viktig med mangfold i en bedrift?

Mangfold beriker arbeidslivet og bidrar direkte til lønnsomhet og verdiskapning, mener Ariane Spandow, Head of Corporate Social Value i Amesto. Kundesegmenter endrer seg raskt, spesielt i et globalt perspektiv. Selgere må i stadig økende grad tilpasse seg nye kundegrupper, nye kulturer og nye forretningsstrukturer.

- Det å lære av hverandre og være åpen for nye impulser og meninger, skaper økt dynamikk-, konkurranse- og handlekraft, mener Ariane. Ved å skape likeverdige muligheter, legger vi et sterkere grunnlag for innovasjon og verdiskapning.

Verdien ligger i våre ulikheter

Amesto har lenge hatt fokus på å øke kvinneandelen og aldersspennet i sammensetningen av ansatte, men ser parallelt på måter å øke mangfoldet på.

Mangfold handler om akseptere, forstå og verdsette mennesker rundt deg. Det handler om ulike perspektiver og meninger, og det handler om verdien og kraften som ligger i våre ulikheter. 

Vi er selvfølgelig kjempestolte av en stadig økende andel kvinner i ledergruppen og økt bredde i konsernets aldersspenn. Men selv om dette er viktige målsettinger er vi nå opptatt av å øke bevisstheten rundt ulikheter i hele organisasjonen.

Et godt eksempel på dette er oppkjøpet av det svenske selskapet Intrapoint. De to gründerne fortsetter i Amesto som seniorkonsulenter og mentorer for sine nye og yngre kolleger. - Som arbeidsgiver må vi bli mer åpne for utradisjonelle medarbeiderbehov, sier Ulrika Bromander, administrerende direktør i Amesto Solutions i Sverige. Les mer i ComputerSweden.

Hvem ansetter vi, hvordan ansette vi og hvordan komplementerer den nye kompetansen den eksisterende? Vi er ikke i mål enda, men vi er på riktig vei.

 

Finn ulikheter og dyrk disse

Kraften i individet.

Loveleen Brenna, grunnlegger av Seema, senter for mangfoldsledelse, mener at om en bedrift skal overleve og rekruttere mangfoldig må ledelsen evne og sette seg inn i og forstå andre menneskers tenkning, preferanser, væremåter, kunnskap, innsikt, og forstå globale trender.  Man må investere tid og krefter i å skape en inkluderende kultur i alle deler av organisasjonen. Først da kan man virkelig realisere verdien i mangfoldet.

- Vi må utjevne maktbalansen og gi alle likeverdige muligheter. Mangfold er ikke lønnsomt om ikke ledere og organisasjonen er mangfoldsmoden. Finn ulikhetene i selskapet og dyrk disse. Så kommer lønnsomheten gjerne hakk i hæl!, oppfordrer Loveleen.

50% kvinner er ikke mangfold

Helt ærlig. Gjør vi nok for å sikre mangfold på arbeidsplassen? Gjør vi for lite fordi det forventes at vi gjør mer? Å sikre mangfold handler ikke bare om utjevning av prosentandeler, men om å ta gode valg som sikrer inkludering og styrker konkurransekraft. Men hvor begynner du?
Les mer
 

Trippel bunnlinje

Det er god business å tenke trippel bunnlinje - people, planet og profit. Våre sosiale prosjekter er tett knyttet opp mot kjernevirksomheten. Å være verdiskapere med hodet og hjertet er dypt forankret gjennom våre eiere, ledere og mer enn 1000 ansatte. Det er en del av vårt DNA. 
Les mer