Amesto er medlem av UN Global Compact

Ansvarlig næringsliv

Amesto er medlem av UN Global Compact.

Amesto har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. Som medlemsbedrift har vi forpliktet oss til å utarbeide og sende inn en årlig rapport om fremgang, også kalt "Communication on Progress – CoP". 

UN Global Compacts 10 prinsipper gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø. Du kan lese mer om fremgang i våre strategiske prosjekter i årsrapporten (2020) nedenfor. 

Cop 2020

Purpose in the time of Corona.

In Amesto we have never moved faster in terms of our ESG strategy. We have implemented our “3P” strategy, including People (employees and customers), Planet and Profit into our way of thinking. We have addressed the fact that while we long have been talking about social responsibility, we have measured our performance solely on financial results. Our target is that by 2022 we will measure our management and businesses equally based on how they perform in each of these areas.

Les hele CoP 2020 her (pdf)
Icon

FNs bærekraftsmål

Amesto bruker FNs bærekraftsmål (STGs) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. Vi er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med...


Icon

People, planet og profit er god eierstrategi

Amesto har jobbet med det sosiale aspektet i business i mange år. I 2020 implementerte konsernets eiere en 3P modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv,...


Icon

Innovasjon

Innovasjon er vanskelig nok, om man ikke må tenke på mennesker og miljø samtidig?  Løsningen er å bygge inn trippel bunnlinje i helt fra strategi til innovasjon. I fjor ble vi kåret til en av Norges 25...