Amesto er et Miljøfyrtårn.

Miljø og samfunn

Amesto er et miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO 14001). Ansatte i Amesto skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljø og sosiale ansvar. Du som kunde skal vite at vi tenker miljø i vår arbeidshverdag. Vi er ikke i tvil. Bærekraft lønner seg.

Vi gjør dette av flere grunner:

Vi er stolte av å bidra til et bedre miljø på et individuelt plan, et forretningsmessig plan og ikke minst mht. nasjonale og globale perspektiv. Arild Spandow, vår CEO, skrev i et innlegg i Kapital: « Gode miljøløsninger krever upopulære beslutninger som få innenfor politikken er villige til å ta. Vi har derfor et personlig ansvar. For næringslivsledere tilligger det et særskilt ansvar, og en mulighet, til å bidra til å få miljøbevissthet på dagsorden.»

Vi er en del av FNs Global Compact og har lovet å jobbe mot forbedring innen 10 prinsipper med hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Det kreves fra flere og flere bedrifter og kommuner at vi tenker og jobber etter miljømessige krav.

Vår visjon med Amesto som Miljøfyrtårn:

Ansatte i Amesto skal være stolte over å jobbe i en bedrift som er fremtidsrettet og bevisst sitt miljø og sosiale ansvar. Vi skal få våre kunder til å fremme Amesto som en foregangspartner grunnet vårt fokus. Ansatte og leverandører skal være stolte over at de bidrar til at Amesto når sine mål for miljø og sosialt ansvar.

Ingen kan gjøre alt.

Alle kan gjøre noe.

Medlem av UN Global Compact

Amesto har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. Som medlemsbedrift har vi forpliktet oss til å utarbeide en årlig rapport som viser at vi sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.
Les rapporten for 2020

FNs bærekraftsmål

Amesto bruker FNs bærekraftsmål (STGs) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. Vi er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med følgende mål.
Mer om STGs

Code of Conduct

Amestos virksomheter skal drives i tråd med konsernets grunnholdninger og Code of Conduct, hvor hovedmålet er å utvikle mennesker og skape verdier
Code of Conduct