People, planet og profit er god eierstrategi

People, planet og profit er god eierstrategi.

Lønnsomhet og bærekraft bør ikke sees på som to ulike størrelser, men som to sider av samme sak, mener Arild Spandow, CEO i Amesto. Eierne har valgt å omdirigere et tidligere ensidig fokus på profitt til økt fokus på samfunn og mennesker gjennom det som kalles en Trippel Bunnlinje. Trippel bunnlinje innebærer at våre ledere må leverer på både People, Planet og Profit.

Amesto har jobbet med det sosiale aspektet i business siden 2012. Konsernets eiere har implementert en 3P modell som tar utgangspunkt i å måle virksomhetene ikke bare utfra et økonomisk perspektiv, men også inkludere mennesker og miljø. 

3P bonusmodell

Bærekraftig ledelse.

Det må oppnås et minimumsmål på alle P’ene for at bonus skal kunne oppnås. Dersom våre konsernledere leverer på økonomisk resultat, men er under “minimum” for enten People eller Planet, vil de ikke kvalifisere til bonus i det hele tatt. Vår ambisjon er at endringer skal sette i gang en kjedereaksjon, der hvert ledd gjennom hele organisasjonen vil bli utfordret til å jobbe med de tre P’ene som utgangspunkt.

Lønnsomhet og bærekraft er to sider av samme sak. Som leder i Amesto er Lars Rinnan stolt av å bli styrt på mer enn bare bunnlinjen. Hør hva han tenker om å levere på trippel bunnlinje og hvordan business-verden vil se ut i 2029.

 

 

Hvordan måler vi trippel bunnlinje?

I Amesto måles “People” ut fra en intern månedlige medarbeiderundersøkelse («&frankly») samt kundeundersøkelser (Net Promoter Score, NPS). “Planet” måles ut fra strategi og oppnådde mål på konkrete sosiale og grønne verdiskapende prosjekt mens “Profit” måles ut fra økonomisk resultat. Til styret må ledere for de ulike selskapene rapportere inn alle 3, og målet er at alle tre på sikt skal vektes likt.

DE SMÅ GREPENE

Du trenger ikke redde verden i morgen, du kan starte der du kan med - de midler du har tilgjengelig. Ikke tenk at du skal løse alt på en gang. De små grepene utgjør den store forskjellen.

Du kan for eksempel rense PC’en, for å utvide levetiden. I bedriftssammenheng kan kanskje hardware gjenbrukes – du trenger ikke alltid å kjøpe nytt utstyr til ny ansatt. Vi kan kaste mindre og tenke smartere.

I jobbhverdagen har vi allerede vent oss til videomøter, som gjør at vi i stor grad sparer miljøet for unødig reising. At flere jobber hjemmefra kan også redusere behovet for lokalareal, og dermed sparer vi unødige ressurskrevende operasjoner.

Icon

Medlem av UN Global Compact

Amesto har vært medlem av UN Global Compact siden 2012. Som medlemsbedrift har vi forpliktet oss til å utarbeide en årlig rapport som viser at vi sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv,...


Icon

FNs bærekraftsmål

Amesto bruker FNs bærekraftsmål (STGs) som et rammeverk for de prosjektene vi jobber med. Vi er en mangfoldig bedrift, med flere selskap og satsinger. Vi jobber strategisk, gjennom våre virksomheter med...


Icon

Innovasjon

Innovasjon er vanskelig nok, om man ikke må tenke på mennesker og miljø samtidig?  Løsningen er å bygge inn trippel bunnlinje i helt fra strategi til innovasjon. I fjor ble vi kåret til en av Norges 25...