Fremtiden handler ikke om robotorisering, men om Artificial Super Intelligence

23
nov

av Arild Spandow , 23. november 2016

Fremtiden handler om Artificial Super Intelligence

Mye har vært skrevet om robotisering i det siste. Vi vet at dette påvirker oss i dag, og at det vil påvirke oss i økende grad i nær fremtid. I Amesto står vi også overfor store endringer, og automatiseringen slår sterkt inn på våre forretningsområder som regnskap, regnskapsløsninger, oversettelse og bemanning. I henhold til en undersøkelse fra The Economist er det en 2–3 prosent sannsynlighet for at regnskapsfører- og oversetteryrket eksisterer (i dagens form) om 5 til 10 år. Robotiseringen av samfunnet er en utvikling vi verken kan, eller bør bekjempe, og som vi derfor må akseptere og planlegge for.

Den robotiseringen vi som oftest snakker om er en automatisering av prosesser og oppgaver drevet av teknologi og softwareløsninger som etterhvert vil bli så avanserte at de kan håndtere det vi i dag oppfatter som komplekse og “intelligenskrevende” oppgaver. Det er ikke mange år siden det å kjøre en bil ville vært en utenkelig oppgave å sette bort til maskiner.

Vi kan skremmes eller motiveres av dette og det faktum at prognoser og erfaring tilsier at 60 prosent av dagens tradisjonelle arbeidsplasser vil forsvinne som et resultat av denne utviklingen. Dette er imidlertid bare toppen av isfjellet og reflekterer ikke den mest betydningsfulle utviklingen vi har foran oss.

Robotisering er bare et lite første skritt på den teknologiske utviklingsstigen. Vi bør være langt mer opptatt av det som kommer som neste logiske skritt, nemlig “Artificial Intelligence” (AI) og “Artificial Super Intelligence” (ASI). Det gjøres enorme fremskritt med utviklingen av AI, og forskningsmiljøene innenfor dette området estimerer at vi innenfor en tidsramme på 10–20 år vil ha tilgang på AI-teknologi, og at vi i løpet av 30 år vil ha tilgang på ASI-teknologi. Hva ASI innebærer er det vanskelig for oss å forstå i dag, men tar man et svært intelligent menneske vil vedkommende ha en IQ på 130. En ASI maskin vil raskt kunne komme opp i en IQ på over 12.000, og det er bare begynnelsen, før den oppgraderer seg selv (som også vil foregå eksponentielt). Med ASI snakker vi om teknologi som vil medføre at enkeltmaskiner vil kunne ha en høyere intelligens enn den samlede intelligensen til alle mennesker på jorden. I tillegg vil den, når den har nådd et høyt nok intelligensnivå, selv vil ta over sin egen utvikling.

Hvordan dette vil endre verden er det ingen som har fantasi eller kompetanse til å forutsi. En slik superintelligens vil imidlertid teoretisk kunne ha evne til å kontrollere og styre molekyler ned på atomnivå, og vil derfor i teorien kunne kontrollere og styre alt liv på jorden.

Det vesentligste spørsmål blir derfor ikke hvorvidt våre arbeidsplasser vil være truet av teknologiutviklingen, men hvorvidt vår fremtidige intelligente teknologi vil være interessert i å ha oss mennesker på jorden i det hele tatt. Sett fra et objektivt og uemosjonelt synspunkt vil det ikke være utenkelig at en superintelligent maskin konkluderer med at den største trusselen til jordens, og dermed egen overlevelse, vil være menneskehetens utvikling, og at den mest rasjonelle løsning på dette er å fjerne oss fra planeten.

Dette representerer imidlertid en pessimistisk tolkning av mulige utfall, og under forutsetning av at ASI maskiner ikke vil kunne utvikle empatiske evner over tid. Det er like (og forhåpentligvis mer) sannsynlig at vi vil kunne arbeide sammen med fremtidens smarte maskiner for å løse noen av vår tids store spørsmål og utfordringer. Sammen vil vi kunne finne løsninger på spørsmål som omhandler klima, utvikling av nye energiformer, reise i tid og rom, og utviklingen av medisin, genteknologi og teknologi på et nivå vi bare så vidt har sett i science fiction filmer.

Den aktuelle debatten som foregår rundt robotisering er derfor mest relevant for det relativt korte bildet. Vi må være forberedt på en fremtid for oss og våre barn som innebærer omstilling på et helt annet nivå, og et teknologisk mulighetsrom lang større enn det vi har sett hittil. Forhåpentligvis med flere muligheter enn trusler.

Arild Spandow

Arild Spandow

CEO, Amesto Group.